Veilig werken veilig thuiskomen

www.bewustveilig.com

veilg-werken-veilig-thuiskomen

Wij willen dat iedereen elke dag weer veilig thuiskomt. Daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor. Op 16 maart staan we er extra bij stil, met onze ketenpartners. Dan is heel Van Wijnen, net als de rest van bouwend Nederland ‘bewust veilig’.

Meer dan bouwen