Verduurzamingsopgave vraagt om ketensamenwerkingen binnen de bouw

Geen categorie

Verduurzaming

09:00

06-05-2024

Met dezelfde visie samenwerken aan verduurzaming. Samen met vijf partijen is Stadgenoot een samenwerking tot vastgoedverbetering aangegaan. Binnen deze opgave worden in combinatie met grootschalig onderhoud de energielabels van woningen verbeterd. Verduurzamingsopgaves als deze krijgen steeds meer prioriteit en hierbij is het aantal woningen waar het om gaat vaak groot. Het vereist een goede ketensamenwerking om deze opgave te realiseren. Remi van der Pol, Commercieel manager Renovatie & Transformatie Van Wijnen Amsterdam en John Veerman, Manager afdeling Vastgoedverbetering bij Stadgenoot kijken wat er nodig is om succesvol invulling te geven aan deze opgave.

John Veerman

Manager afdeling Vastgoedverbetering Stadgenoot

”Vanuit mijn vorige functie ben ik al eerder betrokken geraakt bij een ketensamenwerking. In die periode steeg de vraag naar verduurzaming en portefeuille vernieuwing. Dit bleek een grote opgave te zijn. Goede samenwerking met de partners is dan essentieel. Daarom hebben we een aparte afdeling ‘Vastgoedverbetering’ opgericht.”

Intern draagvlak als uitgangspunt voor ketensamenwerking

Om een ketensamenwerking aan te gaan is het belangrijk om intern te beginnen. Er is namelijk genoeg draagvlak nodig om deze manier van werken te laten slagen. Dit is vanuit Stadgenoot door verschillende collega’s beoordeeld op inhoud en de visie van de organisatie. ”Eerder werkten we vanuit Stadgenoot al samen met andere partijen aan projecten. Dit was meer op specialistisch gebied, dus iedere partij werkte een eigen specialisatie uit. Nu doen we deze samenwerking ook op integraal gebied. We pakken hele complexen aan en de partners werken ook dezelfde specialisaties integraal uit,” aldus John. 

Aan de slag binnen de ketensamenwerking

De vraag naar samenwerkingsverbanden nam toe. Vanuit Stadgenoot werd een ketensamenwerking opgezet waarin de partijen op integraal gebied samen aan de slag gaan. Na een selectie van 11 partijen zijn er zes partijen geselecteerd. ”Samen met bouwbedrijf Biltz, Coen Hagedoorn Bouwgroep, Logchies Renovatie en Onderhoud, Van Wijk Vastgoedonderhoud en Hemubo zijn we deze samenwerking aangegaan. We kregen vanuit Stadgenoot een casus met verschillende thema’s zoals: Hoe gaan we om met bewoners? Wat doen we aan participatie en duurzaamheid? Deze thema’s vinden we erg belangrijk. We maken leefomgevingen fijne, comfortabele plekken waar iedereen zich thuis voelt. De behoeften van bewoners en gebruikers van een buurt vormen ons start- én eindpunt.”, aldus Remi van der Pol. 

”We hebben verschillende onderwerpen getoetst bij de geselecteerde bedrijven. We hebben op zowel tactisch, strategisch en uitvoerend gebied aan verschillende medewerkers vragen gesteld. Deze vragen gingen over: bewonersparticipatie, prijsvorming, innovatie, samenwerking etc. Hier kwamen interessante inzichten uit die voor de samenwerking relevant zijn”, aldus John Veerman.   

Vertrouwen en ruimte tot verbetering

John vervolgt: ”Wij vinden vertrouwen binnen de ketensamenwerking belangrijk. Hierbij hebben wij het oude denken moeten doorbreken en de partijen echt de ruimte gegeven om met goede inzichten te komen. Wij denken dat dit dé manier is om samen door te groeien.” 

”Hierbij krijgt iedere partij ongeveer dezelfde omvang in projecten. Ook werken ze in een algemene werkgroep samen om de visie voor de opgave tot uitwerking te laten komen en de kaders in de gaten te houden. Leuk hieraan is om snel verantwoordelijkheid weg te kunnen leggen wat tot mooi werk leidt”, aldus John. 

Remi van der Pol

Commercieel manager R&T Van Wijnen Amsterdam

”Omdat we zo nauw samenwerken met de andere partijen voelt het alsof we collega’s zijn. Hierbij kunnen we elkaar makkelijk opzoeken en korte lijntjes houden. Door de vrijheid die Stadgenoot ons geeft voelen wij echt de ruimte om aan te geven waar we op kunnen verbeteren of met andere inzichten te komen.” Ook de verantwoordelijkheid wordt gevoeld omdat wij zelf de eigenaar zijn van het proces en de uitkomst daarvan.”

Gezamenlijke visie op verduurzaming

Na de selectie zijn we met de andere vijf partijen rond de tafel gegaan. ”Omdat de verduurzamingsopgave vrij helder is, kwamen we al snel tot een gezamenlijke visie. Dit is belangrijk want binnen een ketensamenwerking moet iedere partij het doel goed voor ogen houden. Hiervoor hebben we een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. We hebben gekeken naar onder andere de speerpunten, werkverdeling, werkgroepen en de bewonersbegeleiding binnen het traject,” aldus Remi. 

We zijn gestart met twee projecten en zijn momenteel bezig met de voorbereidingen van de verduurzaming van woningen aan de Transvaalstraat in Amsterdam-Oost en woningen aan de Röellstraat en Rousseaubuurt in Amsterdam Nieuw-West. 

Bijdragen aan een beter thuis voor bewoners

Stadgenoot zet in op wat zij ‘buurtmaken’ noemen. Dit draait om samenwerken met allerlei partijen – binnen het fysieke maar ook sociale domein – zodat mensen zich fijn voelen in een buurt, en gaan samenwerken om hun buurt prettig leefbaar te maken.

Ons werk gaat over mensen. Wij creëren plekken waar de bewoners graag zijn en waar iedereen zich thuis voelt. Samen bouwen wij aan ruimte voor een beter leven. Binnen de samenwerking delen we deze visie: ”Bewoners staan altijd voorop. De samenwerking moet bijdragen aan een beter thuis voor de huurders. Hiervoor zorgen we door tijdig te communiceren over de werkzaamheden, zowel naar de bewoners als naar de eventuele bewonerscommissie. Dat moet leiden tot een succesvol project waar alle belangen zijn afgewogen. Door goed en efficiënt samen te werken proberen we de overlast van de werkzaamheden te minimaliseren,” aldus John. 

Bekijk de laatste projecten van Van Wijnen Amsterdam

De bouw van 221 huurappartementen in Amsterdam Nieuw-West

Amsterdam Nieuw-West is 221 huurappartementen rijker. Centraal gelegen en vlakbij grote uitvalswegen. Een ideale woonlocatie.

Lees verder

Levendig wonen en werken in MARK Buiksloterham

In opdracht van het Bouwinvest Residential Fund bouwt Van Wijnen Amsterdam project MARK binnen het ontwikkelgebied Buiksloterham in Amsterdam-Noord. Het…

Lees verder