Vooruitstrevend bouwen in de praktijk

In de bouwsector die over het algemeen als behoudend bekend staat, maken wij het verschil. Niet alleen in duurzaam bouwen, want dat wordt bij ons als vanzelfsprekend gezien, maar ook in circulair bouwen, waarbij alle onderdelen van de woning hergebruikt kunnen worden.

vooruitstrevend-bouwen-in-de-praktijk

Wij bouwen toekomstbestendig en innovatief, zoals blijkt uit talloze projecten, waaronder in het aardbevingsgebied. “Bij alles wat we doen stellen we de gebruiker centraal en streven we naar betaalbare, comfortabele en energiezuinige woningen”, leggen Joost Coolegem, directeur Van Wijnen Groningen en Menso Oosting, directeur Fijn Wonen, onderdeel van Van Wijnen, uit. „Het idee voor Fijn Wonen ontstond al in de tijd dat er nog weinig aandacht was voor gasloos en circulair bouwen”, geeft Oosting aan.

“Fijn Wonen is een geïndustrialiseerd woonproduct, waarbij de klant een scala aan keuzemogelijkheden heeft. Door op een slimmere manier te produceren kunnen we wonen betaalbaar houden, zonder op robuustheid, comfort en schoonheid in te hoeven leveren. Bovendien kunnen we met Fijn Wonen de levercapaciteit borgen.” Daarmee doelt Oosting op het groeiende tekort aan vakmensen, onderdelen en materieel, waardoor bouwprojecten stagneren of onbetaalbaar worden. “Dankzij onze slimme manier van produceren kunnen we woningen in 15 werkdagen woonklaar afleveren, in plaats van de gebruikelijke 60 tot 100 werkdagen. Dat verschil is relevant, want dit betekent veel minder overlast voor omwonenden en een kortere periode van herhuisvesting in geval van sloop-nieuwbouw. Bovendien is de aanvoer van mensen en materiaal beperkter, wat leidt tot CO2-reductie. En een kortere bouwtijd leidt ook tot een betaalbare prijs voor de woning.”

“Wij laten in de praktijk zien dat betaalbare, comfortabele, energiezuinige en toekomstbestendige woningbouw mogelijk is. Dat doen we vanuit de overtuiging dat het wonen en het leven van de bewoner centraal staat.”

Joost Coolegem 

Vestigingsdirecteur Van Wijnen Groningen

Oplossing

Het circulair bouwen biedt volgens Oosting meer voordelen. “In veel dorpen speelt de zorg over krimp waardoor woningcorporaties vervanging uitstellen en uitbreiding al niet eens wordt overwogen. Maar, wat er in de toekomst écht gaat gebeuren, kan niemand met zekerheid zeggen. Met Fijn Wonen bieden we een eenvoudige oplossing, omdat deze woningen verplaatsbaar zijn en daardoor permanent flexibel. Dat is geen doel op zich, maar het kan. Daarom denken we dat deze woningen in een grote vraag gaan voorzien en bijdragen aan het leefbaar houden van dorpen. Maar de verplaatsbaarheid biedt ook een oplossing voor tijdelijke locaties in grote kernen of steden.” In het project De Loskade, op het voormalige Suikerunieterrein in Groningen, brengen wij de beloften in de praktijk. “In maart, april volgend jaar worden daar 46 verschillende types circulaire Fijn Wonen woningen, opgeleverd”, vertelt Joost Coolegem. “We huren deze grond tot en met 2030, waarna de woningen moeten worden verplaatst.” Er is volop ruimte voor experimenten. Er wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met alternatieve dak- en gevelbekledingen en nieuwe installaties voor het verwarmen van de woning. “Wat we daarvan leren nemen we mee in de verdere ontwikkeling van onze producten en diensten.”

“We zien De Loskade als een proeftuin”, gaat Coolegem verder. “Toekomstige bewoners spelen een belangrijke rol. Zij gaan ons van input voorzien. Bijvoorbeeld hoe men de verschillende energieconcepten ervaart. Maar we testen ook compact en zelfvoorzienend wonen. We willen antwoord op de vraag welke voorzieningen uiteindelijk nodig zijn om in te spelen op veranderende gebruikerswensen.” In De Loskade komen 32 mini-appartementen voor 1-persoonshuishoudens en 14 woningen voor gezinnen. “De woonwijk van de toekomst moet ook als een uitnodiging naar de markt worden gezien. Denk mee, help mee om deze proeftuin voor iedereen interessant te maken. We zoeken uiteindelijk naar vernieuwing die betaalbaar en schaalbaar is. En dat is in het belang van iedereen.”

“Bij alles wat we doen stellen we de gebruiker centraal en streven we naar betaalbare, comfortabele en energiezuinige woningen”

Menso Oosting

Directeur Fijn Wonen

Werken in het aardbevingsgebied

Dat wij een vooruitstrevend bedrijf zijn, blijkt ook uit de oplossingen die we voor het aardbevingsgebied in Groningen hebben bedacht en inmiddels ten uitvoer brengen. Als voorbeeld noemen Coolegem en Oosting de bouw van 46 Fijn Wonen woningen in Appingedam. “We hebben een systeem ontwikkeld, waarbij deze nieuwe woningen op een soort schokdempers staan, waardoor er bij een aardbeving geen schade mag ontstaan. Daarmee garanderen we naast de veiligheid voor bewoners ook dat de woning heel blijft. Dat is heel relevant. Je hebt als bewoner minder overlast maar het vertegenwoordigt ook financiële waarde. De NAM hoeft bij nieuwe bevingen immers niet weer de beurs te trekken. Dit project past uitstekend in onze filosofie van toekomstbestendig bouwen.”

Daarnaast hebben wij in Ten Post een bestaande woning gekocht, die inmiddels aardbevingsbestendig en duurzaam is gemaakt. Daarbij werken wij samen met QuakeShield en Urgenda om samen de mogelijkheden te onderzoeken om de woning te verduurzamen, te versterken en te verbeteren. Dit doen deze organisaties vanuit een groot gevoel voor maatschappelijk belang. “Dankzij de samenwerking met QuakeShield hebben we een constructie ontwikkeld met een bepaalde flexibiliteit, die de gevolgen van aardbevingen bij bestaande woningen kan opvangen”, legt Coolegem uit. “En dankzij de medewerking van Urgenda hebben we een verduurzamingsslag kunnen maken en is de woning nu energieneutraal. Hieruit blijkt dat je ook een karakteristieke Groninger woning kunt behouden en toekomstbestendig en energieneutraal kunt maken.”

Het blijft derhalve niet alleen bij woorden, wij laten in de praktijk zien dat betaalbare, comfortabele, energiezuinige en toekomstbestendige woningbouw mogelijk is. In zowel bestaande bouw als nieuwbouw. “Dat doen we vanuit de overtuiging dat het wonen en het leven van de bewoner centraal staat. De woningbouw moet dit faciliteren en dat kan slimmer. Dit doen we met gedreven mensen met de wil om de grens continu te blijven verleggen zodat we blijven aansluiten op de woonbehoeften van de toekomst.”

Meer dan bouwen