WDW ontvangt subsidie Horizon 2020

Algemeen

Deventer

Doetinchem

08:16

18-05-2020

WDW Wijkaanpak houdt zich als onderdeel van Van Wijnen Groep bezig met integrale wijkontwikkeling. WDW bekijkt niet alleen hoe een gebouw of complex energetisch verbeterd kan worden, maar maakt het plan op wijkniveau. Samen met iedereen die belang heeft in de wijk: bewoners, gemeente, bedrijven, enzovoorts. Per 1 juni 2020 is Europese subsidie toegekend aan WDW voor de uitwerking van een businessmodel voor de wijkgerichte verduurzaming van vastgoed.

Horizon 2020 en DistrictEES

De subsidie wordt verstrekt vanuit het Horizon 2020 programma, onder de werktitel DistrictEES, wat staat voor District Energy Efficiency Subscriptions. De gedachte achter de aanvraag is dat duurzaamheidsmaatregelen via een gefinancierd aanbod aan vastgoedeigenaren wordt aangeboden, waarbij de investering via de besparing op de energierekening wordt terugbetaald.

Horizon 2020 Logo

Samenwerking met diverse partijen

WDW ontwikkelt het businessmodel in de komende drie jaar met drie gemeenten, drie woningcorporaties, energiecoöperaties, financiële instellingen en marktpartijen. De kern van het model is een gebiedsgerichte aanpak met een gefinancierd  aanbod aan alle vastgoedeigenaren binnen de kaders van een totaalplan om de wijk aardgasvrij te maken.

Christiaan Logtenberg

Directeur WDW

“Een wijk is een verzameling van mensen die wonen, werken, leren, recreëren en voor elkaar zorgen. De belangen lijken vaak net zo verschillend als de mensen. WDW brengt de gezamenlijke belangen op tafel en organiseert samenwerking.”

Overstegen in Doetinchem

Het businessmodel wordt uitgewerkt aan de hand van een aantal pilots. De eerste daarvan is de wijk Overstegen in Doetinchem waar we starten met de energetische verbetering en renovatie van 240 huurwoningen en 48 koopwoningen.

Waarde in de wijk

Het model biedt ruimte aan slimme energetische verbeteringen, circulariteit en lokale energieoplossingen. De aanpak zorgt er voor dat de klimaatdoelen sneller behaald worden en dat wijken socialer, groener en mooier worden.

De voortgang van de wijkaanpak wordt gerapporteerd op de website wijkaanpakwdw.nl.

Arjen Oosting

Directeur Projectontwikkeling Noord en Oost

“In onze sector zitten we soms vast in patronen: veel stakeholders zoals een woningcorporatie, een vastgoedbelegger of een particulier denken vanuit verschillende perspectieven. WDW zorgt voor gezamenlijke belangen met als doel een hogere leefbaarheid in wijken.”