Weer 400 gasloze woningen in Deventer

Steenbrugge is een duurzame en gasloze nieuwe woonwijk in Deventer waar ruimte is voor 1.200 woningen. Op dit moment worden de eerste 400 woningen gerealiseerd. Door de groeiende vraag naar woningen op deze plek hebben gemeente en ontwikkelende bouwer Van Wijnen besloten te starten met de voorbereiding van de volgende 400 woningen.

weer-400-gasloze-woningen-in-deventer

Steenbrugge is een voorbeeldwijk en koploper op het gebied van duurzame woningbouw. Alle woningen worden gebouwd zonder gasaansluiting. De vrije sector woningen krijgen zonnepanelen en luchtwarmtepompen. De sociale huurwoningen worden aangesloten op een bestaand warmtenet in de wijk Keizerslanden wat verduurzaamd wordt. Wonen in Steenbrugge betekent straks nog maar een beperkte energierekening. Ook de openbare ruimte is duurzaam van opzet met veel groen en ruimte voor waterberging.

Woonprogramma

Van de 400 woningen van de tweede fase is de helft straks te koop. Een deel hiervan ontwikkelt en bouwt Van Wijnen. De resterende woningen komen in verhuur, waarvan 35% sociaal. In Steenbrugge komt ook ruimte voor zelfbouw of collectief particulier opdrachtgeverschap. Dit betekent dat mensen, alleen of samen, een kavel kopen en in eigen opdracht een huis laten bouwen. Hier wordt 15% van het woningprogramma voor gereserveerd. Met deze verdeling wordt aangesloten bij de onlangs door de gemeenteraad van Deventer vastgestelde Woonvisie. Gezamenlijk is ingezoomd op de behoefte van de lokale woningmarkt en de positie van Steenbrugge hierin. Naar verwachting gaan de eerste woningen van de tweede fase medio 2019 in de verkoop.

Eerste fase

Het nieuwe woningbouwprogramma sluit goed aan op wat er op dit moment in Steenbrugge wordt gerealiseerd. Van Wijnen ontwikkelt en realiseert hier 130 sociale huurwoningen voor Woonbedrijf Ieder1 en bouwt daarnaast circa 100 woningen voor BPD. Inmiddels worden de eerste woningen al naar volle tevredenheid bewoond.

Meer dan bouwen