Werken aan een toekomstbestendige bouwsector

Collega Dick van Ginkel vertelt in een interview voor Gawalo, vakblad voor installatieprofessionals, over zijn motivatie om bij te dragen aan een toekomstbestendige bouwsector. Als innovatiemanager bij Van Wijnen kijkt hij met een pragmatische blik naar de energietransitie. Hij benadrukt dat aardgasloos bouwen een middel is en geen doel op zichzelf. En laten we ook de bewoners niet vergeten.

werken-aan-een-toekomstbestendige-bouwsector

Tekst: Joop van Vlerken voor Gawalo

“De financiële stromen, hoe gaan die lopen? Wat gebeurt er en wat kost het? Wat verduurzaam je en op welke manier?” Het Klimaatakkoord roept bij Dick van Ginkel, innovatiemanager bij bouwbedrijf Van Wijnen, veel vragen op. “Ik vraag me af wat de concrete uitwerking wordt van het akkoord. Er wordt veel ingezet op warmtenetten, maar daar loopt men nu al tegen problemen aan omdat gemeenten er nog niet klaar voor zijn. Daarnaast zijn er veel technieken voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving die niet zonder overheidssteun kunnen. Dat gat moet nog gedicht worden.”

In Nederland gaat het nu door het Klimaatakkoord en Groningen alleen maar over van het gas af gaan, terwijl het eigenlijk gaat om een daling van de CO2-uitstoot.

Idealisme en pragmatisme

Van Ginkel begon zijn carrière in de bouw ruim 20 jaar geleden als werkvoorbereider. Sinds vier jaar is hij als innovatiemanager op zoek naar concepten voor de toekomstbestendige bouw. “Ik kijk bijvoorbeeld naar nieuwe installatie- en ventilatieconcepten. Daarnaast probeer ik de keten te verkorten van materiaal tot aan proces.” Zijn motivatie voor duurzaamheid wordt ingegeven door idealisme én pragmatisme.

Lees de rest van het interview op de website van Gawalo:

www.gawalo.nl/klimaattechniek/artikel/2019/08/luchtwarmtepompen-betaalbaar-en-goed-alternatief-1017664?

Meer dan bouwen