Wij zijn er klaar voor: verbouwen in het aardbevingsgebied

In Ten Post openden we middels een eerste rondetafelgesprek De Postkoamer. Deze gespreks- en demonstratieruimte is ingericht ter plaatse van het voormalige postkantoor en is tezamen met de aangrenzende woning versterkt, verduurzaamd en verbeterd. Het pand is zo volledig toekomstbestendig, kan model staan voor de woningen in het gebied en vooral als ruimte functioneren waar iedereen welkom is om mee te praten over de toekomst van Groningen.

wij-zijn-er-klaar-voor-verbouwen-in-het-aardbevingsgebied

In het hoge noorden vond vandaag het eerste rondetafelgesprek plaats over de toekomst van Groningen in de Postkoamer in Ten Post. Zo openden we deze gespreks- en demonstratieruimte binnen het oude postkantoor en gaven we de aftrap van een reeks van twee jaar van waardevolle gesprekken. Recent versterkten, verduurzaamden en verbeterden we dit uit 1925 stammende pand samen met QuakeShield en Urgenda en stoomden het zo klaar voor de toekomst.

Het tafelgezelschap bij het eerste rondetafelgesprek was divers. Zo voerden onder andere gedeputeerde Eelco Eikenaar van Groningen, directeur generaal Chris Kuijpers van het ministerie van BZK en Inge Zwerver van Groninger Dorpen het woord. Directeur van Urgenda Marjan Minnesma: ‘Van Wijnen, QuakeShield en Urgenda laten hier zien hoe je uit een ellendige situatie iets positiefs kunt maken. Als we de huizen tegelijk versterken én verduurzamen’, vervolgt ze ‘kunnen de Groningers weer veilig wonen en dragen ze bij aan een oplossing voor het klimaatprobleem. Het mooie is dat ze meteen af zijn van hun energierekening.’

Toekomstbestendige aanpak
Plan is om in de komende periode gesprekken met bewoners, woningbouwcoöperaties, bouwers en bestuurders te voeren om samen te werken aan een toekomstbestendige aanpak van Groningen. Peter Hutten van Van Wijnen: ‘Wij hebben dit huis aangekocht omdat het goed model staat voor de problemen met de huizen hier: onveilig, slecht geïsoleerd én karakteristiek voor het aanzicht van het dorp. Dit huis is succesvol aangepakt en nu toekomstbestendig. Daarmee laten we zien dat we er klaar voor zijn om in het aardbevingsgebied aan de slag te gaan.’ Voor constructieve gesprekken over de financiering, scholing en praktische invulling is nu een ruimte gecreëerd waar iedereen welkom is om mee te praten. Hutten: ‘Wij zijn in elk geval klaar voor de aanpak van Groningse huizen.’

Peter Hutten, directeur Van Wijnen Noord, ziet graag dat er in de Postkoamer waardevolle gesprekken worden gevoerd over de toekomst van Groningen, zodat er concrete vervolgstappen kunnen worden gezet met behoud van het dorpsgezicht.

Wij hebben dit huis aangekocht omdat het goed model staat voor de problemen met de huizen hier: onveilig, slecht geïsoleerd én karakteristiek voor het aanzicht van het dorpDit huis is succesvol aangepakt en nu toekomstbestendig. Daarmee laten we zien dat we er klaar voor zijn om in het aardbevingsgebied aan de slag te gaan.

Vervolgstappen
Als afsluitend element van het eerste rondetafelgesprek zetten de gesprekdeelnemers vanmiddag elk hun persoonlijke boodschap of wens op papier. Postduiven namen deze boodschappen mee om het gespreksonderwerp – een toekomstbestendig Groningen – ook elders op de agenda te zetten. We hopen zo samen met hen meer waardevolle gesprekken te initiëren, de discussie aan te wakkeren en het Groningse gebied in een positief daglicht te zetten. Wij zijn er klaar voor!

Zelf kijken en ervaren
Begin november nam Hanneke van ’t Slot de sleutel van de woning én de Postkoamer in ontvangst. De komende twee jaar vervult zij de rol van ambassadeur van toekomstbestendig Groningen, is zij gastvrouw van de Postkoamer en bewonen zij en haar gezin de woning. Hanneke stelt haar woning een paar keer per jaar open zodat geïnteresseerden kunnen kijken wat het betekent om in een versterkte, verduurzaamde en verbeterde woning te wonen.

De Postkoamer zelf is vaker toegankelijk en brengt de genomen stappen, gemaakte keuzes en toegepaste technieken in beeld. Houd de website www.toekomstbestendigingroningen.nl en de social media via @toekomstgrunn in de gaten voor de eerstvolgende openstelling en overige activiteiten. Of bekijk de projectpagina voor een informatie-overzicht.

Contact
Heb je vragen, opmerkingen of wil je zelf een rondetafelgesprek organiseren? Laat het ons weten via tenpost@vanwijnen.nl

Meer dan bouwen