Winterswijk groengekleurd na energetische verbetering

Een aanpak voor versnipperd woningbezit

winterswijk-groengekleurd-na-energetische-verbetering

Steeds meer bewoners in Winterswijk kunnen zeggen dat ze in een huis wonen die ons milieu minimaal belast. Voor woningcorporatie De Woonplaats hebben we onder de naam ‘Dikke Jas’ in eerste instantie 180 woningen energetisch verbeterd. Na de succesvolle aanpak hebben we ook in de rest van de Achterhoek zo’n 600 woningen op deze manier verduurzaamd.

Versnipperd bezit
Bijzonder aan de aanpak is dat de woningen één voor één zijn aangepakt. De Woonplaats kampte met een groot verspreid woningbezit dat energetisch flink verbeterd moest worden om aan de nieuwe energieprestatienormen te voldoen. Per woning hebben we bekeken wat nodig is om het gewenste energielabel te behalen. Vervolgens zijn we samen met onze lokale co-makers als een logistieke trein langs de woningen gegaan.

Naast deze aanpak voor de bestaande woningvoorraad, helpen we De Woonplaats ook aan nieuwe energiezuinige woningen. Wij zijn als Van Wijnen zo ingericht dat we zowel grote complexe nieuwbouwopgaven kunnen realiseren als kleine verbouwingen, dagelijks onderhoud en reparatieverzoeken. Onze professionele beheer- en onderhoudstak heeft locaties door heel Nederland. We beschikken dus over de efficiency van een nieuwbouwer én de flexibiliteit en creativiteit van een lokaal onderhoudsbedrijf.

Meer weten over dit project? Bekijk dan de projectpagina.

Meer dan bouwen