ONDERHOUD EN BEHEER

Onderhoud en beheer

Van Wijnen voert groot en klein onderhoud uit aan vastgoed zoals woningen en andere panden, veelal systematisch en vaak voor jaren. We hebben niet alleen alle diensten en vakdisciplines in huis om nieuwe panden nog jaren in optimale conditie te houden, we zijn er ook op ingericht om bestaand vastgoed te verduurzamen met het oog op de exploitatie, het gebruik en het milieu. Al onze vestigingen beschikken over een afdeling onderhoud en beheer met gespecialiseerde vakmensen die daarvoor zorgdragen.

 

Strategisch vastgoedbeheer

Strategisch vastgoedbeheer gaat over het beoordelen en positioneren van de gebouwen die opdrachtgevers in portefeuille hebben. Welke gebouwen kunt u behouden? Welke wilt u afstoten en op welke termijn? Is herontwikkeling, een grondige verbouwing, renovatie of verduurzaming een financieel en strategisch goede keuze? Samen met opdrachtgevers analyseert Van Wijnen het vastgoed om te bepalen wat de beste keus is. Daarna beoordelen we per gebouw de waarde, de flexibiliteit, de verkoopbaarheid, de (her)ontwikkelingspotentie, de conditie, de duurzaamheid en energiezuinigheid ervan. Zo komen we tot een advies op basis waarvan u een beslissing kunt nemen. Vervolgens zetten wij de benodigde disciplines in om de opgave uit te voeren.

 

Bewoonde omgeving

Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden zijn sociale omgangsvormen vanzelfsprekend. We zijn ons er steeds van bewust dat we ons werk uitvoeren in de leef- en werkomgeving van een ander. De bewoner staat centraal.

 

Snel herstel

Voor spoedreparaties kunnen opdrachtgevers 24 uur per dag, 365 dagen per jaar een beroep op ons doen.

 

Advies voor de toekomst

Systematisch onderhoud biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om de verhouding tussen stichtings- en exploitatiekosten te bepalen. Daarnaast zijn gebouweigenaren en gebouwgebruikers er zeker van dat hun vastgoed in conditie blijft, vijf, tien of twintig jaar lang. Wat we ook daarmee bieden: financiële zekerheid en de volledige beheersbaarheid over een woningen- of gebouwcomplex.

 

Meer dan bouwen

Organisatiebreed hanteert Van Wijnen bij onderhoud- en beheerwerkzaamheden het Meer dan bouwen-concept. Daarbij nemen we projecten - van het initiatief tot en met het gebouwbeheer - integraal ter hand. Daarom worden onderhoud en beheer-medewerkers van Van Wijnen ook bij nieuwbouwprojecten betrokken: zij denken tijdens de ontwikkeling van een project al mee over de exploitatiekosten.

 

BEKIJK DE PROJECTEN