ONDERHOUD EN BEHEER

Systematisch onderhoud

Van Wijnen houdt vastgoed in conditie met systematisch onderhoud dat we op vooraf afgesproken momenten uitvoeren.

 

Inventariseren en inspecteren

Daar hoort ook bij dat we gebouwen uitgebreid inventariseren en inspecteren. Daarnaast weten we bij de uitvoering van het onderhoud wat de onderhoudsstatus van een pand is: onze dossiers geven inzicht in de geplande systematisch onderhoudsactiviteiten.

 

Strategisch vastgoedbeheer

Adviseren over het in conditie houden van vastgoed doen we ook. Strategisch vastgoedbeheer noemen we dat. Dat bestaat bij ons onder meer uit advies. Zo adviseren we in een vroeg stadium over de keuze van bijvoorbeeld onderhoudsarme materialen en over energieprestatie-contracten met het oog op duurzame oplossingen. In de meerjaren onderhoudscontracten die Van Wijnen opstelt, leggen we tevens gegarandeerde marktconforme prijsafspraken vast.

 

Meerjaren onderhoudsplan

Opdrachtgevers kunnen bij ons terecht voor meerjaren onderhouds-contracten, ook voor onroerend goed dat niet door Van Wijnen is gerealiseerd. Ons systematisch onderhoud omvat een objectieve conditiemeting, desgewenst op basis van NEN 2767, en een analyse voor de jaren die volgen.

 

24 uursservice

Met een systematisch onderhoudscontract kan elke opdrachtgever een beroep doen op onze 24 uursservice

 

Contact

Meer weten over systematisch onderhoud door Van Wijnen? Klik hier.


Downloads

Download de onderhoud en beheer-brochure of bekijk hem online.

Download het leaflet Systematisch Onderhoud of bekijk hem online.

 

Systematisch onderhoud - Afbeelding 1