Integrale wijkaanpak

Nieuw leven in bestaande wijken

Van leefomgevingen die door de jaren heen hun glans verloren hebben, maken wij met een integrale wijkaanpak weer fijne plekken om te wonen, werken, leren, recreëren en zorgen. We dragen ons steentje bij als bouwer, maar ook steeds vaker als strategisch partner. En in het ideale geval als regisseur.

Comfortabele, toekomstbestendige plekken

Nederland kent heel wat oudere wijken die zich kenmerken door hun eigen charme, sociale samenhang en sfeer. De bewoners zijn vaak verknocht aan hun plek en de levendige, gezellige sfeer. Ze voelen zich er thuis en willen hier graag blijven wonen. De wijk is soms zó verouderd, dat deze niet meer aan de behoefte van de gebruikers voldoet. Om te zorgen dat mensen hier weer prettig en comfortabel kunnen wonen, revitaliseren wij deze wijken. Daarbij kijken we verder dan alleen het aanpassen van woningen. We maken de woningen én de omgeving weer comfortabel en toekomstbestendig, waarbij we de charme van de wijk zoveel mogelijk in tact laten. We doen dat stap voor stap en samen met de bewoners. Soms zijn gebouwen zó verouderd dat ze niet meer zijn aan te passen zijn aan de gebruikersbehoeften van nu. In dat geval vervangen we die gebouwen door nieuwe woonruimten en -vormen, als impuls voor een goed functionerende wijk die weer jaren mee kan. Een mooi voorbeeld hiervan is het revitalisatieproject Sanderbout in Sittard. Hier werden oud en nieuw op een mooie manier met elkaar verbonden.

Eindgebruikers als vertrekpunt

De behoeften van de bewoners en gebruikers van de wijk vormen het startpunt van een revitalisatietraject. We vinden het dan ook belangrijk om met hen hierover het gesprek aan te gaan. Want pas dan kunnen we een wijk echt leefbaar en toekomstbestendig maken. Inmiddels hebben we aan uiteenlopende revitalisatieprojecten bijgedragen. De kennis en ervaring die we daarbij hebben opgedaan, stelt ons in staat om naast ontwikkelen en bouwen ook als strategisch partner te handelen. Wij denken dan ook vanaf het begin met gemeenten en woningcorporaties mee om wijken weer leefbaar en toekomstbestendig te maken. De behoeften van de gebruikers maken we onderdeel van het revitalisatietraject en voegen daar waarde aan toe. Dat, aangevuld met ons oprechte geloof in het succes van de revitalisatie, geeft een project bestaansrecht.

Meer dan vastgoed

Revitalisatie omvat alles wat impact heeft op een woonomgeving, maar begint vaak kleinschalig. Denk aan een gemeente of woningcorporatie die een uitvraag neerlegt over de verbetering van een gebouw of een aantal woningen. In plaats van die vraag één op één te beantwoorden, plaatsen wij die in een breder perspectief. We zoomen uit naar wijkniveau en kijken dan: welke impact heeft de verbetering op het gehele woongebied? Kan het als spin-off fungeren voor meerdere verbeteringen? Of kunnen we het combineren met andere interventies, zoals meer groen in de wijk of het faciliteren van sociaal samenzijn? Om dit mogelijk te maken, werken we integraal samen met woningcorporaties, gemeenten, eindgebruikers en partners in de wijk.

Strategisch partner

Een revitalisatieproject waar wij als strategisch partner bij betrokken zijn, is het Vermeerkwartier in de Haagse Schilderswijk. In nauwe samenwerking met woningcorporatie Haag Wonen en gemeente Den Haag vervangen we in vijf fasen 490 sociale huurappartementen door een kleine tweehonderd ruime eengezinswoningen en enkele appartementen. Circa 80% bestaat uit koopwoningen, wat voor een krachtwijk best spannend kan zijn. Voor het Vermeerkwartier bleek dit juist een succesfactor. Daar hebben we vanaf het begin ook op ingezet. Met de nieuwe woningen bieden we een woonproduct waar veel behoefte aan is. Het biedt bewoners uit de Schilderswijk de mogelijkheid om een nieuwe stap in hun wooncarrière te zetten, zonder daarvoor hun geliefde wijk te verlaten; meer dan 80% komt uit hetzelfde postcodegebied. Dat is fijn voor de bewoners én voor de wijk. In het Vermeerkwartier wonen blije, betrokken mensen die zichtbaar veel aandacht en zorg besteden aan hun woning en woonomgeving.

Vliegwieleffect

Met de ontwikkeling van het Vermeerkwartier voegen we waarde toe aan de Schilderswijk. Met de koopwoningen voor gezinnen houden we een grote groep betrokken, ondernemende bewoners in de wijk. Bewoners die graag in hun wijk investeren. Die met zelfstandig ondernemerschap de lokale economie stimuleren en bijdragen aan het selfsupporting zijn van de wijk. De revitalisatie van het Vermeerkwartier laat ook zien dat je met voldoende massa een vliegwieleffect kunt teweegbrengen. Per fase neemt de belangstelling in de woningen toe, wat resulteert in een positieve waardeontwikkeling. Ook trekt het Vermeerkwartier steeds meer kopers met hogere opleidingen en inkomens aan. Daarmee geeft het Vermeerkwartier een impuls aan de Schilderswijk én de stad.

Gosse Dousma

Directeur projectontwikkelaar

“Revitalisatie is geen ‘hit and run’. Het behelst een langdurig traject, dat begint met investeren vanuit de intrinsieke wil om een wijk echt te verbeteren.”

Regisseursrol

Het Vermeerkwartier laat zien dat je met een goede samenwerking veel teweeg kunt brengen. Hier bouwen we graag op voort voor toekomstige revitalisaties. Zo zien wij veel toegevoegde waarde in het vroegtijdig gezamenlijk optrekken van ontwikkelende bouwer, woningcorporatie, ondernemers en gemeente; een kennisplatform waarin wij graag de regisseur en verbindende factor zijn. Wij zetten onze kennis, ervaring en lokale netwerken van co-makers graag in om integrale oplossingen te brengen voor wijken met een revitalisatieopgave. Van het in kaart brengen van de behoeften in een gebied tot het realiseren van betaalbare, toekomstbestendige woonproducten.

Martijn Bus

Projectontwikkelaar

“Het Vermeerkwartier in de schilderswijk in Den Haag is een mooi voorbeeld van een succesvolle revitalisatie. We maken deze wijk draagkrachtiger door betrokken bewoners en ondernemers vast te houden en aan te trekken. Dit doen we onder meer met ons betaalbare, kwalitatief hoogwaardige woonproduct Wij Wonen”.