Over Van Wijnen

Wij weten als geen ander dat mensen een plek tot leven brengen. Dat zie je niet alleen terug in wat we doen, maar ook in wie we zijn.

Meer dan bouwen als levenswerk

In 1907 begonnen wij met timmerwerk, daarna doorgegroeid tot bouwers en inmiddels uitgegroeid naar een bedrijf dat meer is dan dat. We helpen mens en maatschappij aan gebouwen die de kwaliteit van het wonen, werken, leren en leven verhogen. We ontwikkelen, bouwen, beheren en onderhouden.

Dat doen we lokaal vanuit 24 locaties in Nederland, duurzaam en dichtbij de klant en leveranciers. Dat verbindt ons met mensen, we spreken de taal van opdrachtgevers en leveranciers.

Onze omgang met mensen is open, eerlijk en direct. De lijnen zijn kort, onder elkaar en naar iedereen die met ons werkt.

We zijn vakliefhebbers, we willen uitblinken in alles wat we doen. Bevlogen professionals die van elkaar willen leren en elkaar sterker maken. Omdat we trots willen zijn op het werk dat we doen.

Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven, dat is meer dan bouwen. Het is ons levenswerk.

Hoe wij werken

Van Wijnen is een onderneming van ondernemers. We spelen graag flexibel in op kansen in de markt, maar willen bovenal snel kunnen reageren op vragen van klanten. Flexibiliteit, korte lijnen, netwerk en kennis hebben van de lokale en regionale markt zijn daarbij onmisbaar. Daarom vindt u Van Wijnen niet alleen van Groningen tot aan Sittard, ook onze organisatiestructuur faciliteert deze manier van werken.

Onze 24 vestigingen zijn zelfstandige ondernemingen. Hier kunt u in principe terecht met elke huisvestingsvraag. Waar we denken dat u beter af bent met een bepaalde expertise, dan is deze snel ingeschakeld vanuit een andere Van Wijnen. Dat is het voordeel van een grote netwerkorganisatie. Zo ontwikkelen en innoveren wij gezamenlijk om u vandaag en in de toekomst adequaat van dienst te kunnen zijn. Onze netwerkorganisatie versterken en verbinden we via onze vijf regio’s en een centrale locatie in Baarn.

Een oprechte en open samenwerking met elkaar, onze opdrachtgevers en partners kenmerkt onze manier van werken. We doen dit door kennis en passie te delen, door open te staan voor andere denkers en dichtbij onszelf én bij onze klanten te blijven.

Onze directie

Wino de Jong

Directievoorzitter

Peter Hutten

Directeur Operatie

Kees Wielaart

Financieel directeur

Maaike Arns

Directeur Identiteit en Markt

Hilbrand Katsma

Directeur Van Wijnen Noord en Oost

Arno van den Thillart

Directeur Van Wijnen Zuid

Theo Rook

Directeur Van Wijnen West

Marcel Mulder

Directeur Van Wijnen Midden

De grondleggers kijken terug

De grondleggers Klaas en Freerk de Leeuw benadrukken in deze aflevering #Plek 10 dat de lokale identiteit van alle bedrijven gebleven is. Zij vertellen over de waarde van lokaal werken, met de voordelen van een groot bedrijf. Hoe betrokkenheid, sfeer en samenwerken van het bedrijf een echt mensenbedrijf maakt. Een familiebedrijf, waar je je thuis voelt. Van timmerlieden naar bouwers, inmiddels uitgegroeid naar een bedrijf dat meer is dan dat.

Hoe wij presteren

In deze weerbarstige tijd, waarin de vraag van de markt drukt op het functioneren van de branche, praten we als meer-dan-bouwers niet alleen over de toekomst van het wonen, zorgen, leren en recreëren. We gaan ermee aan de slag.

Zo ontwikkelen en realiseren we De Loskade op het voormalige Suikerfabriekterrein in Groningen. Een remontabele en circulaire short stay wijk waarin nieuwe combinaties van innovaties op het gebied van wonen, mobiliteit, energie en materialen bij elkaar komen.

Een andere vernieuwende vorm van samenwerking betreft de realisatie van het eerste bewoonbare huis dat rechtstreeks uit de printer komt rollen. Dit jaar zal de eerst 3D-betongeprinte woning van Project Milestone neergezet worden in Eindhoven.

In 2019 wisten de 24 ondernemingen van Van Wijnen gezamenlijk een omzet van circa één miljard euro te realiseren. Met een winst voor belastingen van 28 miljoen euro bestendigt Van Wijnen Groep de ononderbroken reeks van positieve en gezonde operationele winsten.

Klik hier om de kengetallen van 2019 te zien.

Zo doen wij

Oprecht, gedreven en grensverleggend: dat zijn onze kernwaarden. Deze woorden staan voor de manier waarop we ons werk doen. Waar u ons aan kunt herkennen en waar wij elkaar op aanspreken.

Met onze kernwaarde ‘oprecht’ geven we aan hoe wij zaken willen doen, namelijk op een integere en verantwoorde manier. Omdat we hier duidelijk en transparant over willen zijn, hebben we
de gedragscode ‘Zo doen wij’ gemaakt. Bedoeld als kompas en hulpmiddel voor onze collega’s bij de vraag hoe in bepaalde situaties te handelen. Wij willen ook nadrukkelijk u uitnodigen om, in geval van vragen of twijfel, met ons hierover het gesprek te voeren.

Onze bijdrage aan leefomgevingen

De ambitie van Van Wijnen is om een bijdrage te leveren aan leefomgevingen zonder uiterste houdbaarheidsdatum. Dat zijn gebouwde omgevingen die qua gebruikerskwaliteit en -functie van betekenis blijven, betaalbaar zijn en bij sloop, realisatie en gebruik geen ecologische voetafdruk achterlaten. Deze manier van denken en handelen noemen we toekomstbestendig en hebben we verankerd in ons dienstenportfolio en in onze bedrijfsvoering.

Kijk voor alle documentatie rondom de CO₂-prestatieladder en de voortgang van de acties op deze pagina: https://vanwijnen.nl/co2-prestatieladder/.

Meer dan bouwen