OVER VAN WIJNEN

Financieel

Jaarbericht 2015

 

Bouw- en projectontwikkelingsonderneming Van Wijnen Groep N.V. heeft in 2015 de vruchten geplukt van het economische herstel. Daarmee bestendigt Van Wijnen zijn ononderbroken reeks van positieve operationele winsten in de afgelopen tien jaar.

 

Cijfers

De omzet nam met 17,9% toe tot € 693 miljoen. Het nettoresultaat bedroeg in 2015 € 12,0 miljoen (1,7% van de netto-omzet). De solvabiliteit was per 31 december 2015 33,6% (2014: 31,8%). De EBITDA is in de nog altijd competitieve markt verder gegroeid naar € 22,9 miljoen (2014: € 22,2 miljoen) dankzij beheersing van de algemene kosten en de constante focus op efficiencyverbetering.

 

De markt

Vooral de ontwikkeling en nieuwbouw van woningen, 2.890 eenheden in 2015, zijn verantwoordelijk voor de omzetgroei, maar ook in onderhoud en beheer van vooral corporatiebezit nam de omzet toe. Verder zijn in 2015 in het segment utiliteitsbouw belangrijke projecten aan de orderportefeuille toegevoegd.

 

Missie: ‘Samen bouwen’

2015 was voor Van Wijnen ook een jaar waarin de onderneming het leven van mensen en hun comfort centraal zette. ‘Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven’ is het credo voor 2016 en daarna. De basis daarvoor is in 2015 gelegd, samen met medewerkers, klanten en partners. Met deze missie richt Van Wijnen zich op het ontwikkelen van gebouw- of omgevingsconcepten die het ‘wonen’ of ‘verblijven’ aangenaam, duurzaam, toekomstbestendig en persoonlijk maken. Concreet leverde het concepten op als Fijn Wonen, Wij Wonen en MijnHuis.org.

 

Verwachtingen

Voor 2016 verwacht Van Wijnen een verdere verbetering van de resultaten, mede dankzij een goed gevulde orderportefeuille van € 922 miljoen per 31 december 2015.