184 nieuwe woningen in Gouda Oost

Nieuwbouw

14:34

22-06-2021

184 nieuwe woningen in Gouda Oost

Op 21 juni 2021 ondertekenden René Mascini namens Woonpartners Midden-Holland en Theo Rook namens Van Wijnen de overeenkomst voor de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van 184 nieuwe woningen in Gouda Oost. Na een aanbestedingsprocedure selecteerde Woonpartners ontwikkelende bouwer Van Wijnen voor de verdere ontwikkeling en de realisatie van 129 midden- en sociale huurwoningen inclusief een meerjarige onderhoudsovereenkomst. Van Wijnen realiseert en verkoopt daarnaast ook 55 koopwoningen voor eigen ontwikkeling.

Revitalisering Gouda Oost

Woonpartners Midden-Holland voert mede in samenwerking met de gemeente een groot aantal projecten uit om de Goudse wijk te verbeteren. De ambitie is om van Gouda Oost een nog prettigere woon- en leefomgeving te maken.

“Met deze laatste handtekening kunnen Woonpartners en Van Wijnen verder gaan met de doelstelling die we in het jaar 2000 hebben verwoord: We maken van Gouda Oost een wijk waar het fijn wonen is, met duurzame woningen en een gedifferentieerd woningaanbod. We hebben al mooie projecten mogen realiseren met de Leo Vroman en Georgine Sanderstorens, de Telderstoren en Nelson Mandela Centrum als multifunctionele accommodatie. Maar we zijn er nog niet. Nu gaat Woonpartners verder met het Middengebied, de locatie van de voormalige Oostvogel en de Van Heuven Goedhartsingel en in de laatste fase Zuidelijke Stempel Oost. Ik ben hierna niet meer aan zet, maar ik kom zeker nog eens kijken als het klaar is” aldus René Mascini.

“We kijken ernaar uit om al onze expertises van ontwikkeling, bouw en onderhoud in te mogen brengenen de aloude samenwerking met Woonpartners te mogen continueren” zegt Theo Rook namens Van Wijnen.

103 productwoningen vanuit Fijn Wonen

Alle 184 woningen zijn concept- en productwoningen, waarvan 81 woningen worden gebouwd volgens het Wij Wonen het concept-systeem. Binnen het totaal van huur- en koopwoningen worden er daarnaast 103 eenheden gerealiseerd conform het Fijn Wonen – productsysteem, zowel eengezinswoningen als appartementen. Bij Fijn Wonen komen woningen middels een volledig geïndustrialiseerd proces tot stand. De woningen worden geproduceerd in de nieuwe fabriek van Van Wijnen in Heerenveen. Door slimme productiemethodes en energiezuinige keuzes, levert Fijn Wonen gegarandeerde kwaliteit tegen een betaalbare prijs.

Langdurige samenwerking Woonpartners Midden-Holland en Van Wijnen

Woonpartners en Van Wijnen sloten de overeenkomst volgens de principes van Resultaat Gericht Samenwerken (RGS), met als doel het bevorderen van de kwaliteit en duurzaamheid van vastgoedonderhoud en het daarbij toepassen van resultaatgericht samenwerken.

Voor de 129 huurwoningen sloten Woonpartners en Van Wijnen een zogenaamde DBM-overeenkomst, hierbij worden ontwerp (Design), bouw (Build) en onderhoud (Maintain) aan één partij uitbesteed.

Namens de gemeente Gouda bracht de wethouder Rogier Tetteroo de hartelijke felicitaties over aan Woonpartners Midden-Holland en Van Wijnen voor de ontwikkel-bouw- en onderhouds overeenkomst voor deze huur- en koopwoningen. Een fraaie mix van koopwoningen, middeldure huurwoningen en sociale huurwoningen zowel eengezinswoningen als appartementen. Gasloos uiteraard en de EGW nul-op-de-meter. “Vooral de ontwikkeling in het Middengebied (De Rijkestraat) heeft het nodige van ons uithoudingsvermogen gevergd. De sloop, met authentieke mokers, dateert alweer van november 2019.

Ik ben enorm blij dat al deze ontwikkelingen nu daadwerkelijk in realisatie komen. Met een koel hoofd en een warm hart en met focus op het doel zijn deze uitdagingen ook weer opgepakt. Nu staan de seinen dan ook definitief op groen. De buurt kan met een aantal jaar nieuwe bewoners ontmoeten die gaan bijdragen aan Aangenaam Gouda Oost”.

Planning

De start van de bouw van het eerste appartementengebouw staat gepland voor begin volgend jaar. De laatste woningen worden in 2023 opgeleverd.