Alfa-college en Van Wijnen slaan handen ineen

06:56

06-07-2021

Kennisdeling over vernieuwingen en veranderingen in de bouw

Namens het Alfa-college ondertekende regiodirecteur Marion Arends samen met vestigingsdirecteur Victorine De Graaf-Peters van Van Wijnen op vrijdag 5 juli een samenwerkingsovereenkomst. Dit ROC en het bouwconcern gaan onderling kennis delen over vernieuwingen en veranderingen in de bouw op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en aardbevingsbestendigheid. Volgens BouwendNederland is er een landelijk tekort van 330 duizend woningen en de ambitie om zeven miljoen panden te verduurzamen. Bouwers zijn daarom hard nodig. Het Alfa-college en Van Wijnen proberen daar hun steentje aan bij te dragen door beroepsopleidingen en bij- en nascholing naar een hoger niveau te tillen.

“Om onze studenten goed voor te bereiden op hun toekomstig vakgebied is samenwerking met een bedrijf als Van Wijnen essentieel. Hierdoor sluit het onderwijs aan op regionale ontwikkelingen op het gebied van aardbevingsbestendig- en energieneutraal bouwen en levensloopbestendig wonen”, zegt Marion Arends, regiodirecteur bij het Alfa-college. Victorine de Graaf, vestigingsdirecteur bij Van Wijnen vult aan: “Wij gaan graag lange termijn verplichtingen aan met opdrachtgevers en onze ketenpartners. Positief samenwerken en plezier in ons vak hebben is voor ons belangrijk. Dit geldt ook met betrekking tot onze regionale partners die nieuwe medewerkers opleiden. Wij zijn gesprekspartner voor onze opleidingspartners met samenwerking of diensten die meerwaarde creëren in de opleiding en die toekomstbestendig zijn. Hiervoor gaan we graag een samenwerking aan met het Alfa-college.”

Kennisdeling

Het Alfa-college en Van Wijnen gaan onderling kennis delen door middel van onder andere bedrijfs- en schoolbezoek, rondleidingen, gastlessen en stages. Docenten van het Alfa-college krijgen na de zomervakantie een rondleiding bij Loskade, de circulaire woonwijk van morgen in Groningen.

Leven Lang Ontwikkelen

Beide partijen gaan samen ook aanbod ontwikkelen voor bijscholing (Leven Lang Ontwikkelen) en verbreden of verdiepen van kennis en kunde bij medewerkers van Van Wijnen en (ex)studenten.  Gezamenlijk ontwikkelen ze trajecten voor werknemers uit andere branches of werkzoekenden om deze voor te bereiden op functies in de bouw. Daarnaast zitten het Alfa-college en Van Wijnen met BouwendNederland, OTP, Heijmans en Rottinghuis in een projectgroep om zij-instromers enthousiast te maken voor de Bouw.

Lees ook: Onze woningfabriek in aanbouw of Woningnood vraagt om transitie in de bouw