Gemeente Alphen aan den Rijn en Van Wijnen tekenen overeenkomst herontwikkeling Voorweg Hazerswoude-Dorp

10:13

13-05-2022

Namens de gemeente Alphen aan den Rijn heeft wethouder Van As de anterieure overeenkomst getekend voor de herontwikkeling van de Voorweg 14 in Hazerswoude-Dorp. De overeenkomst werd gesloten met ontwikkelaar en bouwer Van Wijnen. Een anterieure overeenkomst sluit men in de beginfase van een project vóór de vaststelling van een bestemmingsplan. In overleg met de gemeente werkt Van Wijnen Haarlemmermeer het bestemmingsplan en bouwplan de komende tijd verder uit. 

Een gevarieerde buurt 

Het bedrijventerrein aan de rand van Hazerswoude-Dorp wordt herontwikkeld tot een aantrekkelijk woongebied. In het plan wordt rekening gehouden met verschillende doelgroepen. Het project bestaat uit ongeveer 57 woningen en bestaat voor 25% uit sociale huurwoningen. Het wordt een gevarieerde buurt, dit is te zien aan de diversiteit aan woningtypen. Er komen rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. De wijk ligt in een groen gebied en er komt ook veel groen terug in de nieuwe wijk.  

Wethouder Gerard van As van de gemeente Alphen aan den Rijn: “De woningbehoefte in onze gemeente is groot. Ik ben verheugd dat we straks weer ongeveer 57 nieuwe en duurzame woningen kunnen toevoegen aan ons woningaanbod”. 

Participatieproces 

Het participatieproces wordt voor de zomer wordt opgestart. Omwonenden en geïnteresseerden krijgen hierbij de mogelijkheid om mee te denken over de invulling van het project. De data van de participatiebijeenkomsten worden via een bericht in “Week in Beeld” (Alphens Nieuwblad) bekend gemaakt. Directe omwonenden krijgen een uitnodiging in de brievenbus.