Nieuwbouw Blauwe Loper officieel van start in Mariaberg

13:45

18-02-2022

Eind 2021 zijn wij in opdracht van Servatius gestart met de bouwwerkzaamheden van de nieuwbouw aan de Blauwe Loper. Deze start werd mede mogelijk gemaakt door de steun van de provincie Limburg. De Provincie Limburg heeft bijgedragen, omdat er met dit project niet alleen veel nieuwe woningen worden gerealiseerd, maar ook de openbare ruimte en de sociale samenhang een stevige impuls krijgen

Op 31 januari 2022 hebben de directie van Van Wijnen Sittard en Servatius, wethouder Gert-Jan Krabbendam namens de gemeente en bewoners een symbolisch startsein gegeven voor de komst van de Blauwe Loper en het buurtpark in Mariaberg. 

Wonen en ontmoeten 

In totaal worden 135 appartementen, 2 woon-werkwoningen en 1 ontmoetingsruimte (huiskamer) gerealiseerd. Fijne woningen voor jong en oud en een nieuw buurtpark, waar ontmoeting centraal staat. Mede door de komst van de Blauwe Loper, komen er straks ook goede verbindingen door de wijk en met de stad. Bij alle vernieuwingen staat het behoud van het unieke karakter van de wijk centraal. 

Historie, duurzaamheid, ontmoeten en verbinden 

Bij de sloop van de woningen zijn bijna 200.000 stenen zorgvuldig verwijderd en bewaard.  

Deze ‘oude’ stenen staan symbool voor het koesteren van historie van het gebied, voor duurzaamheid en voor ontmoeten en verbinden. Ze worden immers hergebruikt in onder andere de huiskamers van de nieuwbouw en in de openbare ruimte (buurtpark). Plekken waar ontmoeten en verbinden centraal staan.  

Lia Roefs, gedeputeerde Wonen, Water, Ruimte en Landbouw over het project: “De Provincie Limburg heeft bijgedragen aan de nieuwbouw van de Blauwe Loper, omdat er met dit project niet alleen veel nieuwe woningen worden gerealiseerd, maar ook de openbare ruimte en de sociale samenhang een stevige impuls krijgen. Meer openheid en groen zorgen voor goede fiets- en wandelverbindingen tussen de wijken en het centrum en dat is mooi.”

Symboliek 

Vivian Eussen, directeur Servatius Vastgoed, overhandigde een oude steen aan wethouder Gert-Jan Krabbendam. Deze steen door Van Wijnen in een eerder stadium zorgvuldig geoogst bij de sloop, is door Patrick Ubags, directeur van Wijnen Sittard, verpakt in een blauwe doos als symbool voor de ontwikkelingen in het gehele gebied, openbare ruimte en ontmoeten. De steen komt later terug in het park.    

Tevens overhandigde zij een oude steen aan een bewoner als symbool voor de nieuwbouw, verbinden en ontmoeten en het sociale perspectief. Deze steen komt later terug in (de binnenruimte van) de nieuwbouw. 

De wethouder en de bewoner houden de stenen in bewaring tot het moment dat de stenen terug geplaatst worden. Dan worden ze letterlijk teruggeven aan de stad. 

De Blauwe Loper

De Blauwe Loper wordt gerealiseerd in samenwerking met èn met bijdrage van diverse partijen waaronder Provincie Limburg, gemeente Maastricht, woningcorporaties, bouwers en bewoners. De Blauwe Loper staat voor het verhogen van woongenot door het renoveren van woningen, nieuwbouw en meer ruimte voor groen en voor fietsers en voetgangers.