Symbolische start bouw ‘in de Buurttuin’ in Schiedam

05:41

17-07-2020

In aanwezigheid van de Schiedamse wethouder Fahid Minhas, Directeur-bestuurder Emile Klep van Woonplus Schiedam, directeur Projectontwikkeling Arjan van Meijeren van Van Wijnen, een buurtbewoner en 5 buurtkinderen, vond op donderdag 16 juli de symbolische start van het nieuwbouwprojectin de Buurttuin’ in Schiedam plaats. Binnen het project worden in totaal 238 nieuwe woningen gerealiseerd. Tijdens het startmoment beschilderden de aanwezigen een leeg bouwdoek. De schilderactiviteit staat symbool voor de start van het project en is ook bedoeld om buurtbewoners aan te moedigen om mee te denken over de invulling van de buitenruimten.

Anders dan anders

Normaal gesproken is de start bouw een feestelijk moment wat uitgebreid gevierd wordt met alle betrokken partijen. Vanwege de Coronamaatregelen werd er op aangepaste manier, deze keer in aanwezigheid van een klein gezelschap, stilgestaan bij de officiële start van het project.

Iedereen mag meedoen

‘Meedoen in de Buurttuin’ is de slogan die afgebeeld staat op het bouwdoek. Het doel van het beschilderde bouwdoek is om zowel huidige als toekomstige buurtbewoners aan te moedigen om mee te denken over de nieuwe buurt. Het beschilderde doek blijft hangen tijdens de bouw. Wethouder Fahid Minhas: “De inbreng van bewoners, en niet te vergeten de kinderen, is onmisbaar om tot een succesvolle ontwikkeling te komen die rekening houdt met de verschillende doelgroepen die in deze buurt wonen. “

Bewoners bepalen wat er in de Buurttuin komt

Ontwikkelende bouwer Van Wijnen en de opdrachtgevers, gemeente Schiedam en woningcorporatie Woonplus, slaan de handen in één als het gaat om het ontwikkelen van de buurt. Van Wijnen is verantwoordelijk voor zowel de herontwikkeling van het gebied als de bouw van de woningen. De drie partijen gaan in gesprek met de buurtbewoners over de invulling van de nieuwe buitenruimte. “Door in gesprek te gaan met de buurtbewoners ontwikkelt er een soort proeftuin die zich vormt naar de behoeften van de gebruikers. De bewoners hebben inspraak over wat er in hun buurttuin komt” aldus Emile Klep, Directeur-bestuurder van Woonplus.

Over het project

‘In de Buurttuin’ is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Schiedam en woningcorporatie Woonplus, waarbij zij na een aanbestedingsprocedure Van Wijnen kozen als bouw- en ontwikkelingspartner. “De projectnaam is ontstaan met oog op de collectieve buurttuinen die voor en door de bewoners worden aangelegd. De buurttuinen worden straks gezamenlijk gebruikt, daarom gaan we in gesprek met de buurtbewoners om hun behoeften in kaart te brengen. Het wordt een buurt voor iedereen, een plek waar jong en oud kunnen samenkomen.” Arjan van Meijeren, directeur Projectontwikkeling bij Van Wijnen.

De verouderde woningen in Parkweg Midden maken plaats voor nieuwe, toekomstbestendige woningen en appartementen. Kenmerkend voor de buurt is zijn diversiteit. Er komen zowel koop als huurwoningen. 60% van de woningen bestaat uit sociale huurwoningen, die verhuurd worden door Woonplus. De overige 40% bestaat uit vrije sector huur- en koopwoningen

Het bouwen gebeurt in vier fases. De eerste oude woningen gaan nog dit jaar tegen de vlakte. Van Wijnen bouwt de laatste nieuwbouwwoningen in 2024.

Voor meer informatie over de koopwoningen kijkt u op https://indebuurttuin.nl/