Van Wijnen en Buurtbedrijf NuDe Toekomst geven vervolg aan sociale samenwerking

08:52

14-12-2021

De Wageningse wijk De Nude is flink aan het veranderen. De wijk staat de komende jaren voor een grote opgave en werkt op meerdere sporen tegelijk aan de ‘Wijk van de Toekomst’. De Woningstichting pleegt er groot onderhoud, de wijk wil afkoppelen van het aardgasnet en het openbaar groen wordt vernieuwd. Een ingrijpend moment voor bewoners, maar bovenal een mooie kans om een leefomgeving te creëren die uitnodigt tot ontmoeten en sociale verbindingen in de wijk versterkt. Daar zet Buurtbedrijf NuDe Toekomst zich samen met Van Wijnen al een jaar succesvol voor in. Reden om deze sociale samenwerking te verlengen naar Fase 2.

Resultaat van de samenwerking

De samenwerking met Van Wijnen is vorig jaar ontstaan. Stan van Eldijk, projectleider bij Van Wijnen, is enthousiast over het resultaat. ‘Wij schakelen de hulp van Klusbedrijf NuDe Toekomst in om allerlei klussen uit te voeren in relatie tot groot onderhoud.’ Freek vertelt: ‘Het Klusbedrijf neemt de klus aan en gaat vervolgens op zoek naar bewoners uit de wijk die hier affiniteit mee hebben. Uiteraard worden ze tijdens het uitvoeren van de klus door een professional begeleid.’ Zo hebben buurtbewoners voor andere buurtbewoners gordijnen opgehangen, een muur geschilderd, kasten in elkaar gezet of mee geholpen met verhuizen. Freek vertelt trots dat dit voor sommige buurtbewoners zelfs de springplank is geweest naar een betaalde baan. ‘Zij hebben door klussen uit te voeren meer zelfvertrouwen gekregen en de stap durven te zetten om te solliciteren.’ Veel mensen wonen in de wijk wonen alleen en zijn aangewezen op hulp van anderen. Het doet hem dan ook deugt dat er door de klussen ook vriendschappen zijn ontstaan tussen bewoners.

Het buurtbedrijf biedt de mogelijkheid om te werken, te leren, te inspireren, zelf te groeien én een fijnere leefomgeving in de wijk te creëren

Freek Aalbers, voorzitter Buurtbedrijf NuDe Toekomst

Nudemunt bevordert participatie

Om de sociale cohesie en participatie in de wijk te bevorderen heeft Van Wijnen ook een uniek muntensysteem bedacht; de Nudemunt. De Nudemunt moedigt bewoners in de wijk aan om elkaar te helpen. Elke bewoner heeft munten ontvangen. Deze Nudemunten zijn dus inwisselbaar bij het Klusbedrijf van NuDe Toekomst. Bewoners kunnen deze munten ook inwisselen voor een pannenset, een cadeaubon van een tuincentra om hun huis op te fleuren of voor een voucher van bij het zwembad in de buurt. Bewoners kiezen zelf waaraan ze de munten uitgeven. ‘En zijn al veel munten uitgegeven’, aldus Stan.

Wat brengt de toekomst?

De ambities van het Buurtbedrijf zijn groot. Zowel Freek als Stan hopen de samenwerking ook in de volgende fase van het groot onderhoud voort te zetten. Er zijn nog genoeg initiatieven die we samen kunnen ontplooien om de wijk socialer en sterker te maken!