Van Wijnen en gemeente Schiedam geven startsein voor bouw Dirkzwager

10:13

31-03-2022

In aanwezigheid van Antoinette Laan, wethouder van de gemeente Schiedam, vond op 28 maart de feestelijke start bouw van de eerste 26 woningen uit fase 1 van nieuwbouwproject ‘Dirkzwager’ plaats. Op het voormalig Dirkzwager-terrein ontwikkelt en realiseert Van Wijnen in samenwerking met de gemeente in totaal circa 150 woningen; appartementen en eengezinswoningen in verschillende soorten en maten.

Feestelijke start bouw

Op maandag 28 maart jl. werd er met alle betrokken partijen, de kopers en omwonenden, stilgestaan bij de officiële start van het project. In de Drilschuur, gelegen naast het bouwterrein, werd door de kopers onder het genot van een hapje en een drankje kennisgemaakt met nieuwe buren. Daarna werd door wethouder Laan een paal geboord en het glas geheven op een voorspoedige bouw.

Directeur Van Wijnen Projectontwikkeling, Arjan van Meijeren: “Op deze historische plek realiseren wij een bruisende wijk, die geheel toekomstbestendig is ontworpen. Een aanwinst voor Schiedam en een bijzondere plek voor bewoners en ondernemers!”

Eigentijdse wijk

De herontwikkeling van het Dirkzwager-terrein is een sprekend voorbeeld van de gemeentelijke ambitie om er in 2030 zeker zesduizend nieuwe woningen bij te hebben. Met de komst van ‘Dirkzwager’ verandert het gebied met haar rijke distilleerdersverleden naar een plek waar het prettig wonen, werken en recreëren is. In de eigentijdse wijk krijgen de verschillende monumenten en beeldbepalende gebouwen die al in het gebied staan een nieuwe toekomst en realiseert Van Wijnen zo’n 120 nieuwbouwwoningen.

Wethouder Laan tijdens haar speech:  “Van Wijnen heeft een prachtig plan ontwikkeld, complimenten!”

Duurzaam en klimaatadaptief

Van Wijnen en de gemeente Schiedam hebben de afgelopen 3 jaren gewerkt aan de uitwerking van dit binnenstedelijkeplan. Dit heeft geleid tot een zogeheten ‘integrale gebiedsontwikkeling’ waarbij niet alleen woningen worden gebouwd, maar ook de openbare ruimte onder handen wordt genomen. De vernieuwing van de openbare ruimte wordt gedaan door Van Wijnen. Daarna zorgt de gemeente Schiedam voor het onderhoud en beheer.

De inrichting van de openbare ruimte is heel bepalend voor hoe de nieuwe buurt wordt beleefd. Er is daarom gekozen voor een inrichting die groen, duurzaam en sociaal is. Dit heeft geresulteerd in pleinen en hofjes die ontmoeting stimuleren en tegelijkertijd door een groene inrichting een impuls geven aan de biodiversiteit in het gebied. Daarbij wordt het regenwater zichtbaar opgevangen en langzaam afgevoerd, wat een piekbelasting van het riool bij hevige regenbuien voorkomt. De oude alcoholopslag van Dirkzwager krijgt zelfs een nieuwe functie als waterberging. Dat is een circulaire én klimaatadaptieve oplossing.

Meer informatie

De nieuwe Dirkzwager-buurt wordt in fases gebouwd. In fase 1 komen 26 herenhuizen aan het Groenweegje, de Schie en een nieuw plein. In fase 2 worden 27 herenhuizen en eengezinswoningen in verschillende types en maten en een appartementencomplex met 24 appartementen gerealiseerd. In de derde fase worden nog eens circa 11 appartementen, 19 herenhuizen en 12 kadewoningen toegevoegd aan de nieuwe wijk. Hierna wordt de openbare ruimte ingericht.

Voor meer informatie over Dirkzwager kunt u terecht op schiedam.nl/dirkzwager en dirkzwagerschiedam.nl