Van Wijnen Groep: groei gaat hand in hand met investeren

10:26

18-03-2022

In 2021 hebben de 25 ondernemingen van Van Wijnen gezamenlijk een netto-omzet van 1,2 miljard euro gerealiseerd, een record netto-omzet. Van Wijnen realiseerde daarnaast een EBITDA van 43,3 miljoen euro. De bouw van de all electric woningfabriek in Heerenveen, de ontwikkeling van het complete woonproductportfolio en de bijbehorende IT infrastructuur hebben veel tijd, energie en investeringen gevraagd. Deze nieuwe manier van ontwikkelen, verkopen, ontwerpen en produceren van grondgebonden woningen en appartementen draagt bij aan het realiseren van het doel: betaalbare, toekomstbestendige en duurzame woningen voor heel Nederland. Van Wijnen ligt op koers.

Trots op groei en op de medewerkers

Ook in 2021 gaf Van Wijnen koersvast gestalte aan haar missie ‘Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven’. 2021 was een goed jaar voor Van Wijnen, mede dankzij de grote vraag naar betaalbare woningen en de verduurzamingsopgave van bestaand vastgoed. Ondanks de forse stijging van de bouwkosten heeft Van Wijnen op de meeste projecten gezonde marges gerealiseerd. De omzetgroei was te zien op alle fronten: in woningbouw, renovatie en transformatie. Projectontwikkeling toonde eveneens een omzetstijging en vormt in combinatie met lokale aanwezigheid een belangrijke aanjager voor groei. Ook het consequent toepassen van risicomanagement wierp zijn vruchten af.

Het bedrijf is trots op de ruim 2.100 medewerkers, die zich onder beperkende coronamaatregelen hebben ingespannen voor dit mooie resultaat. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt heeft Van Wijnen toch 370 nieuwe collega’s mogen verwelkomen.

Investeren in de nieuwe woningfabriek

De positieve cashflow uit de reguliere activiteiten heeft bijgedragen aan een solide financiële positie. De solvabiliteit bedraagt 31,5%. De substantiële bedragen voor investeringen in de nieuwe fabriek, de IT infrastructuur en de uitbouw van Fijn Wonen en Van Wijnen Components hebben daardoor per saldo nauwelijks invloed gehad op de netto bankschuld.

Het bouwen van de nieuwe woningfabriek en het robotiseren en digitaliseren van het bouwproces, is voor Van Wijnen geen doel op zich. Met de opschaling van deze unieke, integrale aanpak van de woningbouw kan Van Wijnen zich vanaf 2022 nog beter inzetten voor betaalbare woningen – in ontelbare variaties. Woningen voor heel Nederland, die in vrijwel iedere woonwijk passen: een thuis voor de buschauffeur, de onderwijzeres en de politieagent.

Begin 2021 is de samenwerking met VDL Groep aangekondigd. VDL gaat vanaf 2022 op industriële wijze demontabele modules (badkamers, toiletten en technische ruimten) produceren voor de Fijn Wonen woningen, het geïndustrialiseerde woonproduct van Van Wijnen. Deze modules worden kant-en-klaar op de bouwplaatsen ingebouwd.

Vooruitblik

De vooruitzichten zijn positief, gezien de grote behoefte aan (betaalbare) woningen in de komende jaren. Daarmee zal het marktaandeel naar verwachting stijgen. Wel zijn er zorgen over de kostenstijgingen, de beschikbaarheid van zowel arbeidskrachten als bouwmaterialen en de toenemende onrust in de wereld.

Na een periode van proefproductie start Van Wijnen in de tweede helft van 2022 met de productie en assemblage van de Fijn Wonen woningen. De orderportefeuille voor de komende jaren is goed gevuld. Van Wijnen gelooft in de verdere ontwikkeling van nieuwe geïndustrialiseerde producten en diensten, naast de traditionele manier van bouwen. Van Wijnen zet verder in op renoveren, transformeren en beheren van vastgoed.