Veertien nieuwe appartementen voor Woonzorg Flevoland

08:43

14-12-2021

’t Landleven in Lelystad is een unieke woonzorglocatie voor mensen met dementie. In opdracht van Woonzorg Flevoland breidde Van Wijnen Lelystad het huis uit met veertien appartementen. Die waren hard nodig, want de polder vergrijst en verwacht wordt dat de vraag naar verpleeghuisbedden het komende decennium fors toeneemt in de provincie. Als symbolische afronding van het project overhandigde Van Wijnen op 14 december de hamer die werd gebruikt bij het slaan van de eerste paal aan Woonzorg Flevoland. Ook werd mede namens de onderaannemers Wouda, M. Oomen en Donker Groen een cheque voor de aanschaf van een fietslabyrint gegeven.

Wonen in omgeving die bij bewoner past

Zes jaar geleden bouwde Van Wijnen het eerste deel van de woonvoorziening met daarin zestien appartementen. Na de uitbreiding wonen er dertig mensen. Woonzorg Flevoland is blij met die uitbreiding, want daarmee draagt de organisatie bij aan de maatschappelijke opgave om meer te bouwen voor huisvesting van kwetsbare ouderen.

Grenzend aan een manage en gelegen in de landelijke omgeving van Groene Velden in Lelystad heeft ‘t Landleven een toepasselijke naam. John Bos, voorzitter Raad van Bestuur Woonzorg Flevoland: ‘We willen mensen laten wonen in een omgeving die bij hen past. In ’t Landleven biedt Woonzorg Flevoland bewoners een groene omgeving met tijd en ruimte om buiten te zijn. Maar we hebben ook grotere woonlocaties meer in het centrum.’

Bestaande bouw verweven met nieuwbouw

Bij de bouw van ’t Landleven was duidelijk te zien hoe de nieuwbouw verweven werd met de bestaande bouw van de woonzorglocatie. Michiel Terpstra, vestigingsdirecteur Van Wijnen Lelystad: ‘Voor de mensen die er wonen en werken was de bouw impactvol. Daarom waren er bouwlieden van Van Wijnen aan het werk die begrepen dat zij werkten op een woonzorglocatie met bewoners en dat zij tijdelijk te gast waren. De bouw was een samenspel met de bewoners en de zorgverleners. Wij zijn blij dat dat wij door de uitbreiding van ’t Landleven hebben kunnen bijdragen aan de vraag naar verpleeghuisbedden in de polder.’

Ter ere van de oplevering van ’t Landleven overhandigt Michiel Terpstra (vestigingsdirecteur Van Wijnen Lelystad – rechts op de foto), mede namens een aantal onderaannemers een cheque voor de aanschaf van een fietslabyrint aan Elda Bouwhuis (zorgmanager van ‘t Landleven) en Ronald Koerhuis (directeur vastgoed Woonzorg Flevoland)