Nieuwbouw Pelgrimsche Hoeve, Nuland

Wonen

Nieuwbouw

Ontwikkelen

Noord-Brabant

Nuland

Trotse bewoners
39
Sociale projectontwikkeling
Bouwen in eigen beheer
Leeftijd bewoners
< 30
Opdrachtgever
CPO'ers
Architect
Echo Architecten
Woonoplossing
Wij Wonen

Voor veel mensen is het een droom: je eigen huis bouwen. Voor een aantal jongeren uit het Brabantse Nuland is het werkelijkheid geworden. Zij zijn ruim drie jaar geleden het initiatief gestart om samen met Van Wijnen hun droomhuis te ontwikkelen en te bouwen in de nieuwbouwwijk Pelgrimsche Hoeve in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). In de groene, ruime woonwijk aan de rand van de bestaande kern zijn 21 moderne starterswoningen gerealiseerd, allen voor jongeren afkomstig uit Nuland.

Sociale projectontwikkeling

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn van hun eigen nieuwbouwproject. Het bijzondere van deze manier van bouwen is dat het betaalbaar is en dat de bewoners ook meebepalen hoe hun huis er uit komt te zien, zowel aan de binnen- als buitenkant. Door de intensieve contacten tijdens het proces is een sterke sociale binding in de wijk ontstaan. Zo vormen ze al een hechte buurt, voordat de eerste steen is gelegd.

Leefbaarheid een boost geven

Door het ontbreken van betaalbaar woningaanbod in Nuland trokken veel jongeren de laatste jaren weg uit het Brabantse dorp. Dit kwam de leefbaarheid in het dorp niet ten goede, tot ongenoegen van Willy en Ruud Tielemans. Zij hebben de sprong gewaagd om de leefbaarheid in deze kleine kern te bevorderen. Een aantal jaar geleden zijn zij het initiatief gestart om huizen te ontwikkelen en te bouwen in een zogenaamd CPO-project. Het animo onder Nulandse jongeren bleek groot. In no-time wisten ze leeftijdsgenoten enthousiast te maken voor hun plan. Dat heeft er toe geleid dat er geen 12, maar 21 eigentijdse starterswoningen zijn gerealiseerd. ‘Leuk en leerzaam. De ervaring van het bouwen van een eigen huis is uniek. Door het gezamenlijk te doen, konden we de taken verdeelden en profiteerden we van elkaars kennis en ervaring’, aldus Ruud.

De ontwikkeling van Pelgrimsche Hoeve is een logisch gevolg van het in de afgelopen jaren ingezette ruimtelijk beleid van zowel rijk, provincie als gemeente. Het op peil houden van de leefbaarheid van kernen in het buitengebied en het bouwen voor de natuurlijke bevolkingsaanwas.

Willy en Ruud Tielemans

“Leuk en leerzaam. De ervaring van het bouwen van een eigen huis is uniek. Door het gezamenlijk te doen, konden we de taken verdelen en profiteerden we van elkaars kennis en ervaring.”

Ruud Tielemans – initiatiefnemer CPO Nuland

Kansen creëren op onverwachte plekken

Dankzij onze lokale aanwezigheid zien wij wat ontwikkelingen als krimp in de praktijk kunnen betekenen voor mensen. Met de realisatie van 21 betaalbare nieuwbouwwoningen biedt Van Wijnen starters op de woningmarkt een kans. Dit project is een mooi voorbeeld van hoe we samen oplossingen bedenken voor lokale vraagstukken en kansen creëren op onverwachte plekken. De leefbaarheid in Nuland heeft hiermee een enorme boost gekregen.

Intensief traject

Benieuwd hoe de bewoners Ruud Tielemans en Jessie Bijveld het intensieve traject hebben ervaren?