Nieuwbouw ’t Boveneind, Veenendaal

Werken

Woningcorporatie

Zorg

Nieuwbouw

Ontwikkelen

Arnhem

Gelderland

Veenendaal

Opdrachtgever
Zorggroep Charim
Architect
MIX Architectuur
Landschapsarchitect
MAAK Space

Ontwikkelen en bouwen voor Zorggroep Charim

Wonen en zorgen middenin een groene, parkachtige omgeving. Van Wijnen maakt het mogelijk in Veenendaal. Hier bouwen we een gloednieuw woonzorgcentrum voor ’t Boveneind, een locatie van Zorggroep Charim. De nieuwbouw van ’t Boveneind in Veenendaal staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van een groter gebiedsplan waarmee de hele omgeving één open en samenhangend geheel wordt. Zo wordt de buurt een gastvrije plek waar het voor iedereen plezierig wonen, ontmoeten en beleven is.

Toegewijde dienstverlening. Het is letterlijk waar de naam Charim voor staat. Zorggroep Charim biedt ouderen liefdevolle zorg die verder gaat: zorg voor lichaam, ziel én geest. Bijvoorbeeld op ’t Boveneind in Veenendaal. Op deze woon- en zorglocatie wonen de bewoners zo zelfstandig als het kan met zorg, service en comfort binnen handbereik. Dat is het uitgangspunt van Zorggroep Charim.

Veranderende zorgvraag

De nieuwbouw van ’t Boveneind – gestart in juli 2020 – past naadloos bij deze gedachte én houdt rekening met de veranderende zorgvraag. “Zorg is tegenwoordig complexer dan vroeger”, vertelt Helen Geurts, projectleider Vastgoed bij Charim. “Dat stelt andere eisen aan appartementen. Het komt bij complexe zorg bijvoorbeeld vaak voor dat er hulpmiddelen nodig zijn om cliënten te ondersteunen. Daar zijn de huidige appartementen niet op ingericht.” Het bestaande pand wordt vervangen door een moderne, kleinschalige woonomgeving. Van Wijnen ontwikkelde en de Van Wijnen vestiging Arnhem bouwt twee vrijstaande gebouwen met 104 woonzorgappartementen in een prachtig, groen decor.

Twee werknemers op werkplaats

Meerwaarde toevoegen

De nieuwbouw is onderdeel van de ontwikkeling van het gebied rond ’t Boveneind. Hierbij zijn meerdere partijen betrokken: gemeente Veenendaal, ontwikkelaar Zegers, Patrimonium Woonservice, een CPO groep en Zorggroep Charim. “Van Wijnen kwam als ontwikkelaar en bouwer uit de tender”, vertelt Van Wijnen-projectontwikkelaar Evert Stumpel. “Ons plan was anders, onderscheidend. Van Wijnen kijkt met een andere bril naar een opgave. We willen niet alleen stenen stapelen, maar meerwaarde toevoegen. Het verschil maken. Daarom kijken we altijd naar de vraag onder de vraag. Waar heeft de opdrachtgever werkelijk behoefte aan? En waarmee kunnen we verrassen?”

Impressie park ’t Boveneind

Integraal plan voor de omgeving

Dat vroeg om een bredere blik naar de omgeving. Evert: “We zagen een relatief groot terrein met aaneengesloten bebouwing en versnipperde, puur functionele groenplekken. Niet echt een inspirerende plek. Onze gedachte was: waarom betrekken we de omgeving niet als extra woonkwaliteit bij het nieuwbouwplan? In ons conceptplan verbonden we grotere groene zones, wandel- en fietspaden en plekken met elkaar en combineerden die met vrijstaande parkbebouwing. Het resultaat? Een gevarieerd en aantrekkelijk buurtpark met ruimte voor wonen, bewegen en ontspannen. Bewoners en buurtgenoten kunnen elkaar in een informele, groene setting ontmoeten.”
Het idee viel in de smaak bij Charim. “Van Wijnen is een betrokken partner en heeft onze wensen goed begrepen”, aldus Helen. “Ruimte, comfort, licht en gemak voor zowel cliënten als de zorgverleners – dat sprak ons aan.”

Maar hoe krijg je de andere partijen mee voor zo’n integraal inrichtingsplan voor de hele omgeving? “Dat was misschien nog wel de grootste uitdaging”, lacht Evert. “We hebben er echt voor gelobbyd om hen te betrekken in onze visie. Die karttrekkersrol is typerend voor Van Wijnen. We zien onze verantwoordelijkheid en lopen er niet voor weg. Dus hebben we er tijd en energie in gestopt om het voor elkaar te krijgen. Het maakt me trots dat het is gelukt.”

Impressie appartementen met groene omgeving

Ontwikkelen en bouwen

Als het gaat om het ontwikkelen en bouwen van zorgvastgoed is Van Wijnen ervaren. “We hebben veel kennis van het ontwikkelproces”, zegt Evert. “Zo’n gebouw als dit vraagt om maatwerk, en dat ligt ons goed. We werken bij dit project bovendien samen met architectenbureau MIX Architectuur, een bureau dat bedreven is in het ontwerpen van zorggebouwen.” “Van Wijnen weet de juiste praktische vragen te stellen”, vult Helen aan. “Bijvoorbeeld hoe hoog de wc’s moeten komen te hangen. Dat lijkt een detail, maar is voor onze cliënten erg belangrijk. Ook daarmee zorgen wij ervoor dat de nieuwbouw goed aansluit op de wensen en behoeften van de bewoners.”

Werknemers met tekening tijdens het werk

Helen Geurts

Projectleider Vastgoed bij Charim

“Van Wijnen weet de juiste praktische vragen te stellen. Bijvoorbeeld hoe hoog de wc’s moeten komen te hangen. Dat lijkt een detail, maar is voor onze cliënten erg belangrijk. Ook daarmee zorgen wij ervoor dat de nieuwbouw goed aansluit op de wensen en behoeften van de bewoners.”

Kleinschalig

Zorggroep Charim hecht waarde aan kleinschaligheid. Helen: “’t Boveneind staat bekend als een gezellig en gemoedelijk huis. De bewoners kennen elkaar en komen samen tijdens de maaltijd in het gezamenlijke restaurant of een activiteit.” Van Wijnen vertaalde die gedachte in het plan. Evert: “We gaan van een groot pand naar twee gebouwen, met 55 en 49 appartementen en studio’s. De kleinschaligheid vind je vooral ook binnen terug. Iedere verdieping is huiselijk, sfeervol. Bewoners hebben elk een eigen appartement en op elke etage is er ook een gezamenlijke ontmoetingsruimte. De sociale interactie is heel laagdrempelig en dat maakt dit een sterk concept.” Helen beaamt dat. “Onze cliënten kunnen straks de ontmoeting nog steeds opzoeken. Ze krijgen niet het gevoel dat ze in een grote instelling wonen.” Met het oog op een steeds veranderende zorgvraag zijn de gebouwen flexibel in te delen. Het idee van twee losstaande gebouwen vraagt wel enige concessies van de bewoners en zorgverleners, erkent Evert. “Sommige bewoners zullen even een jas aan moeten doen om naar het restaurant in het andere gebouw te gaan. Toch geloven zowel Charim als wij dat dit totaalconcept de aanpassing waard is.”

Impressie interieur

Veilig bouwen

Het project verloopt in fases. “Onze insteek is: bouwen met zo min mogelijk overlast voor de bewoners en personeel”, legt Evert uit. “In fase 1 zetten we het eerste gebouw neer vlak naast het oude gebouw en leggen we tijdelijke parkeerplaatsen aan. Deze fase leveren we in de zomer van 2021 op. Vervolgens slopen we het oude gebouw en leggen we een definitief parkeerterrein aan. Daarna bouwen we het tweede gebouw. Tot slot leggen we het hele park aan. Het complete plan is klaar in het voorjaar van 2023.” Door de keuze voor twee gebouwen hoeven de huidige cliënten maar één keer te verhuizen, zo geeft Helen aan. “Dat is zowel voor de cliënten als de zorg erg prettig.”

Bouwen in een bewoond gebied kent specifieke uitdagingen, vertelt Evert. Qua veiligheid bijvoorbeeld. “Voor het hele projectgebied is een uitgebreid logistiek en veiligheidsplan opgesteld. Bouwverkeer en overig verkeer houden we strikt gescheiden. Laden en lossen gebeurt achter de hekken en we hebben hiervoor een aparte bouwweg aangelegd. We bouwen vlak naast het bestaande gebouw. Als we dat gaan slopen, hangen we enorme sloopmatten op die het slooppuin tegenhouden. Lawaai voorkom je helaas niet. In overleg met ons zorgt Charim voor goede informatie richting de bewoners. Ze weten wanneer de betonmixer staat te draaien.” Dat Van Wijnen actief meedenkt over de veiligheid is fijn, vindt Helen. “Voor Charim is een dergelijk nieuwbouwproject een primeur. Daarom waarderen we de adviezen rond de veiligheid van onze bewoners.” De bouwplaats zorgt ook voor positieve reuring, aldus Evert. “De bewoners zitten namelijk op de eerste rang! Ze hebben iets om naar te kijken.”

Werknemer meet en timmert

Oprecht en betrokken

Een heel specifieke uitdaging binnen dit project zit ‘m in de enorme monumentale esdoorn op het bouwterrein. “Een waardevol element, dat beslist bewaard moet blijven. We hebben deze boom dus helemaal ingepast in het ontwerp. Iets anders waarmee we rekening houden, zijn de vleermuizen in het oude gebouw. Er zitten zelfs drie soorten, alle drie beschermd. Voor deze dieren hebben we tijdelijke nest- en kraamkasten verzorgd. De nieuwbouw maken we vleermuisvriendelijk, bijvoorbeeld met opengewerkte spouwen. Voor Van Wijnen zijn dit soort zaken geen belemmering, maar een extra kwaliteit. We doen de dingen oprecht en betrokken en dat zie je in deze aanpak terug”, vertelt Evert.

Impressie ’t Boveneind

Aandacht voor bewoners

De zorgmedewerkers kijken al jaren uit naar de nieuwbouw, vertelt Helen. “Meer ruimte in de badkamer en de slaapkamers maakt zorg verlenen straks makkelijker.” Voor de bewoners is het vooruitzicht op een nieuw plekje leuk, maar het geeft ook wat onzekerheid. Evert: “Het zijn oudere mensen en er komt veel op ze af. Samen met Charim hebben we daar voorafgaand aan het project veel aandacht aan besteed. Bijvoorbeeld door informatieavonden te organiseren waarop we onze plannen uitlegden en mensen vragen konden stellen. Open en gezellig, met wat lekkers erbij natuurlijk; dat doet het altijd goed.”

Luchtfoto impressie ’t Boveneind

Geen feestjes, maar andere manieren

Vanwege de coronamaatregelen vierden Zorggroep Charim en Van Wijnen de start van de bouw met een beperkt aantal mensen. Evert: “Ja, jammer, maar het was niet anders. Ook het bereiken van het hoogste punt konden we niet vieren met een feestje. Daarom hebben Charim en wij samen een leuke film gemaakt van de bouw, zodat de bewoners toch mee kunnen kijken.”

De bouw wordt ‘echt heel mooi’, aldus Evert. Of hij er zelf ooit zou willen wonen? “Als dat moment zich ooit aandient: volmondig ja! Het gaat hier niet alleen om efficiënt zorg verlenen, maar juist om zo zelfstandig mogelijk wonen. Dat spreekt me erg aan.” Ook Helen kijkt naar de oplevering uit. “De cliënten krijgen straks een studio of appartement waarin meer ruimte is voor eigenheid. Daarnaast kunnen ze genieten van een mooie parkomgeving. Dit geeft een heerlijk gevoel van vrijheid.”

Meer nieuws over nieuwbouw ’t Boveneind

Tweede zorgcomplex ’t Boveneind bereikt hoogste punt

Het tweede zorgcomplex van Zorggroep Charim heeft haar hoogste punt bereikt. Op vrijdag 20 januari jl. werd samen met betrokkenen,…

Lees verder

Oplevering eerste nieuwbouwcomplex ’t Boveneind voor Zorggroep Charim

Op 1 september werd het eerste gebouw van locatie ’t Boveneind in Veenendaal opgeleverd. ’t Boveneind is een moderne woon-…

Lees verder

Nieuwbouw ’t Boveneind bereikt hoogste punt

Het is een feestelijke dag voor Zorggroep Charim en Van Wijnen. De nieuwbouw van woon- en zorglocatie ’t Boveneind heeft…

Lees verder

Ook kiezen voor nieuwbouw?

Neem contact op met Fabian Bovenlander, vestigingsdirecteur Van Wijnen Arnhem