Projecten

De Loskade

Groningen

Aan De Loskade, op het voormalige Suikerfabriekterrein in Groningen, experimenteert Van Wijnen in de circulaire wijk van overmorgen. Samen met creatieve en vooruitstrevende partijen bouwen we aan een pop-up wijk gericht op duurzame innovaties in een experimentele omgeving. Zo anticiperen we op veranderende gebruikerswensen zoals compact, betaalbaar en zelfvoorzienend leven. Daarnaast experimenteren we met circulariteit in een aantal vormen, zowel op het gebied van (biobased) materialen als op verplaatsbaarheid.  

Living Lab
46 units
Locatie
Groningen
Periode
2019 tot 2030
Opdrachtgever
Van Wijnen

Loading… Loskade

Hoe wonen in de toekomst eruitziet hebben we zelf in de hand. Op De Loskade hebben we de ruimte om toekomstdromen actief na te jagen. Ruimte om te experimenteren met nieuwe combinaties van innovaties op het gebied van wonen, mobiliteit, energie en materialen. Ruimte om de komende jaren samen te experimenteren in een remontabele en circulaire short stay wijk die niet tijdelijk oogt, maar het wel is. Om samen met (tijdelijke) bewoners al vandaag het wonen van (over)morgen te kunnen zien en voelen. Daarom bouwt Van Wijnen aan De Loskade. Bouw je mee?

Circulaire woonproducten

De Loskade bestaat uit 14 grondgebonden woningen en 32 studio’s. Het complete palet van Fijn Wonen, het woonproduct van Van Wijnen, wordt hier gerealiseerd in alle beschikbare varianten. De woningen kunnen tijdelijk gehuurd worden en zijn compleet ingericht. Op het Suikerfabriek terrein mag officieel niet gewoond worden, daarom hebben we toestemming voor de tijdelijke verhuur en shortstay van de woningen op De Loskade.

Op het eerste gezicht lijkt De Loskade op een redelijk traditionele woonwijk, maar niks is minder waar. Hier introduceren we een compleet nieuwe lijn met circulaire woonproducten. Deze eenheden zijn geheel remontabel. Na de huurperiode wordt de complete wijk gedemonteerd en elders opnieuw opgebouwd. Ook de woonomgeving richten we circulair en toekomstbestendig in.

Smart energy

Ook op energiegebied is De Loskade vernieuwend. Alle opgewekte energie van de zonnepanelen, en in een volgend stadium mogelijk ook windenergie, gaat naar het energiehart van De Loskade. Door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, wordt er optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare energie en ontstaat er een SmartGrid. Met in de toekomst een mogelijke OffGrid situatie door het toevoegen van verschillende vormen van opslag voor energie.

“Verantwoordelijkheidsgevoel voor hoe we omgaan met de aarde en wat we achterlaten aan onze kinderen is één van de drijfveren voor de ontwikkeling van circulaire woonproducten en het Living Lab voor de wijk van de toekomst: De Loskade”

Marije Kamphuijs – Manager circulariteit Van Wijnen

Living Lab

Er wordt in De Loskade volop geëxperimenteerd met gevelmaterialen en installaties. Zo zijn er tien verschillende afwerkingen op de gevels, in totaal worden 14 gasloze installatieconcepten toegepast en gemonitord. Tot 2030 mogen we op De Loskade in de praktijk blijven experimenteren. Met échte huurders met echte ervaringen én met ruimere kaders dan we gewend zijn op het gebied van wet- en regelgeving, welstand en garanties.

We zijn altijd op zoek naar the next step. De ontwikkelingen stoppen nooit en we zien continu nieuwe en betere mogelijkheden. Zo zijn onze circulaire woonproducten al klaar voor de toekomst, maar blijven we deze doorlopend optimaliseren. Tot 2030 bieden de 46 eenheden binnen ons Living Lab ruimte om honderden experimenten te doen, waarvan jouw idee er één van kan zijn.

Andere projecten

Meer dan bouwen