Verduurzaming 1200 sociale huurwoningen in Middelburg

Wonen

Renoveren

Middelburg

Zeeland

1.200 woningen
verduurzamen
Ketenpartnerschap
vanaf 2018
Projectoverstijgend samenwerken
Van Wijnen en Bouwbedrijf Joziasse
Opdrachtgever
Woongoed Middelburg

In 2018 heeft woningcorporatie Woongoed Middelburg Van Wijnen Breda en Bouwbedrijf Joziasse gevraagd ze de komende jaren te helpen bij het verduurzamen van 1200 woningen, verdeeld over 6 complexen. Daarbij moet het gehele woningbezit van Woongoed een gemiddeld energielabel B krijgen. En dient het clusterbezit opgewaardeerd te worden naar energielabel A. Met als doel een fijner en comfortabeler leefklimaat voor de bewoners.

Voordelen van ketensamenwerking bij energiebesparende maatregelen

Zeker bij werkzaamheden met een grote mate van herhaling, zoals een verduurzamingsopdracht, is er winst te behalen om als ketenpartners aan het werk te gaan. Daarbij staat het gemeenschappelijk doel, belang en de prestatieverplichting centraal. Hoe dat in de praktijk werkt leggen Edwin van Rijthoven, projectleider onderhoud en beheer bij Van Wijnen en Erik Damen, bedrijfsleider Bouw en Renovatie bij bouwbedrijf Joziasse uit.

Route naar ontzorgen

Edwin: “Woongoed Middelburg wil graag ontzorgd worden. Van de ketenpartners verwacht zij dan ook een proactieve houding. Daarbij hebben wij als bouwers een trekkersrol te vervullen in alle fases van een project. De samenwerking is erop geënt dat wij problemen oplossen en oplossingen aandragen voor Woongoed Middelburg. De kracht van onze samenwerking zit in het delen van trends en kennis.”

Erik: ”Dat vraagt om heldere en eerlijke communicatie, zodat we van elkaar weten wat we aan het doen zijn. Dat was in het begin nog best wel even zoeken naar de juiste werkwijze. Daarbij is het belangrijk dat iedereen die bij de samenwerking betrokken is, een gemeenschappelijk belang heeft om de samenwerking zo soepel mogelijk te laten verlopen. Van Wijnen en bouwbedrijf Joziasse spannen zich hier maximaal voor in zodat Woongoed Middelburg op afstand kan sturen. We noemen dat regisserend opdrachtgeverschap.” Edwin: “Ik noem het ook wel eens gekscherend 3G: Geen Gezeik Garantie.”

Door de inzet van een projectleider Klantreis en Kwaliteit ondersteund door een medewerker participatie van Woongoed Middelburg verenigen wij twee werelden

Bewoner met medewerker

Projectleider Klantreis en Kwaliteit

Onder ontzorgen wordt ook het begrijpen en meenemen van de bewoners verstaan. Edwin: “Door de inzet van twee projectleiders Klantreis en Kwaliteit ondersteund door een medewerker participatie van Woongoed Middelburg verenigen wij twee werelden. De wereld van het bouwen aan de ene kant en de wereld waarin de huurder centraal staat aan de andere kant. De projectleider Klantreis en Kwaliteit begrijpt als geen ander dat een renovatieproject een behoorlijke impact heeft op de privacy van bewoners.”

Erik: “Marleen Vermaat en Jack Musters zijn onze projectleiders Klantreis en Kwaliteit. Namens ons voeren zij de communicatie met de huurders. Marleen en Jack combineren hun bouwtechnische kennis met sociale vaardigheden om zo een brug te slaan tussen het zakelijke projectmanagement en de belevingswereld van de bewoners.”

In de bewonersreis zijn alle bewonerscontactmomenten uitgewerkt en voorzien van gestandaardiseerde communicatiemiddelen en tools

Bewonersreis

De ketenpartners zijn ervan overtuigd dat tijdige en correcte informatie, snelle en volledige beantwoording van vragen, begrip en meedenken tijdens de werkzaamheden de echte zwaarwegende factoren zijn voor een hoge mate van bewonerstevredenheid.

Maar ze realiseren zich ook dat ongemak nooit helemaal kan worden voorkomen. Maar onverwachte overlast wel. Maar hoe zorgen zij ervoor dat de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt? En dat de bewoners een realistisch beeld hebben van het ongemak dat ze gaan krijgen? Dat doen ze door gebruik te maken van een ‘bewonersreis’.

In deze bewonersreis zijn alle bewonerscontactmomenten uitgewerkt en voorzien van gestandaardiseerde communicatiemiddelen en tools. Edwin: “De specifieke invulling gebeurt in nauwe samenwerking met het projectteam, Woongoed Middelburg en natuurlijk onze projectleiders Klantreis en Kwaliteit.”

Bewonerstevredenheid

Edwin: “Door goed te communiceren, te luisteren, mee te denken en te handelen, door een leuke sfeer te creëren, ons werk netjes te doen, kwaliteit te leveren en afspraken na te komen, zorgen we voor een hoge bewonerstevredenheid. Wij behalen binnen de ketensamenwerking gemiddeld een 8,46 voor bewonerstevredenheid. En daar zijn we trots op. Want per slot van rekening doen we het niet voor onszelf maar voor de bewoners. Zodat zij een fijner leefklimaat krijgen in de woning en de wijk waar zij wonen.”

Teamsport

De samenwerking heeft tot nu toe veel gebracht, ook inzichten hoe het anders, beter, slimmer kan. Die inzichten delen Erik en Edwin graag. Want liever twee stappen vooruit mét de ketenpartner, dan één stap individueel. Hierdoor zien zij de ketensamenwerking als een teamsport.

Erik: “Het delen van kennis en trends is van cruciaal belang, daarin hebben we een gezamenlijke belang. Door proactief te handelen ontzorgen wij daardoor onze opdrachtgever. Probleemstellingen worden eerst besproken met de ketenpartners om zo elkaars ervaringen te delen. Dat doen we op uitvoerings- maar vóóral op bewonersniveau.

Edwin: “Door de samenwerking hebben we ook in het voortraject korte lijntjes. Hierdoor krijgen we het gezamenlijk, door gedeelde inspanning, voor elkaar om doorlooptijden te verkorten. En dat zorgt weer voor een prettige onderlinge werksfeer. En die fijne sfeer zie je automatisch terugkomen in de bewonersbeoordelingen.”

De voordelen van ketensamenwerking op een rij

Woongoed Middelburg, Bouwbedrijf Joziasse en Van Wijnen zijn er van overtuigd dat ketensamenwerking pluspunten heeft.

Winst in tevreden bewoners

Winst in tijd en geld

Winst in kwaliteit en innovatie