Duurzame reis met de NS

Werken

Nieuwbouw

Renoveren

Deventer

Heerenveen

Partnerschap
Ruim 20 jaar
Dekking
Landelijk
Afhandeling binnen urgentietijd
95%
Opdrachtgever
NS

De veelzijdige partner van de NS voor dagelijks onderhoud en storingen, renovaties én nieuwbouw; die duurzame reis maken we samen al zo’n 20 jaar. Als betrouwbare partner weten we inmiddels precies hoe de NS denkt, wat zij nodig heeft en wat de spelregels zijn. Zo maken we de door de NS gevraagde continuïteit en flexibiliteit dagelijks waar.

Allround partner

Stationsgebouwen restaureren en verbeteren zonder dat daarbij de historische waarde verloren gaat; het vraagt nogal wat in de aanpak van vastgoedbeheer. Hiervoor zijn we in Noordoost Nederland vaste partner van de NS. En inmiddels hebben we ook in de rest van het land al veel verbouwingen op NS stations uitgevoerd zoals het nieuw- of verbouwen van winkels of fietsenstallingen. Door onze landelijke dekking zijn we daarnaast in staat om op alle stations in Nederland te zorgen voor het onderhouden en repareren van de invalidebruggen. Want wat goed is, moet ook goed blijven.

André Holtmaat

Uitvoerder vastgoedbeheer Van Wijnen

“We gaan regelmatig met de NS in gesprek en maken graag een ronde om te kijken wat we nog kunnen verbeteren. We voeren niet alleen uit, maar denken ook actief mee. Hiermee creëren we echt toegevoegde waarde.”

Belang van reizigers

Wanneer er een storing of een ongemak is op een van de stations, moeten we in het belang van de reizigers zo spoedig mogelijk ter plaatse zijn zodat de klanten van de NS zo min mogelijk vertraging hebben. Vooraf wordt dan de urgentietijd bepaald. “De NS wil dat we in 83 procent van de gevallen de werkzaamheden binnen de urgentietijd afhandelen. We gaan echter nog een stapje verder en hebben deze norm voor onszelf verhoogd naar 95 procent. Het is iedere keer weer een uitdaging om de storing zo snel mogelijk op te lossen, zeker vanwege de toenemende drukte op de stations. Ook is veiligheid een groot aandachtspunt, we werken immers waar veel mensen zijn. Onze bussen zijn volledig ingericht en zo kunnen we altijd wel tot oplossingen komen”, vertelt Hans Schippers, projectleider onderhoud en beheer bij Van Wijnen.

Hans Schippers

Projectleider onderhoud en beheer Van Wijnen

“Onze bussen zijn er zo op ingericht dat onze vakmannen op locatie op ieder moment een oplossing kunnen bieden. De NS kan er altijd van uitgaan dat wij er alles aan doen om de veiligheid op stations te herstellen binnen de verwachte urgentietijd.”

Veilig en slim

Naast het oplossen van storingen houden we ons bezig met renovaties en verbouwingen van stations in Noordoost Nederland. Zo hebben we onlangs het monumentale pand in Deventer gerenoveerd en zijn we bezig met het gebouw in Groningen. Inmiddels hebben we ook in vele steden in de rest van Nederland verbouwingen van winkels en/of fietsenstallingen uitgevoerd. “Wij kennen de weg op de stations. Dat werkt ontzettend makkelijk en efficiënt. De NS geeft ons ook het vertrouwen en weet dat we voor hun vraag altijd een slimme en veilige oplossing vinden”, vertelt uitvoerder vastgoedbeheer André Holtmaat.

Van Wijnen bus voor station Zwolle

Ons adres voor vastgoedbeheer

“Wanneer ik Van Wijnen bel weet ik dat het goed komt. Zo fungeren zij voor mij en mijn collega’s ook vaak als vraagbaak. Zij leveren continuïteit en veiligheid. De A van André staat bij mij vaak als meest recente contactpersoon in de telefoon, dit geeft wel aan hoe nauw het contact is. Ook wanneer er storingen zijn komen deze centraal binnen bij Van Wijnen en worden ze binnen de urgentietijd opgelost. Wij vragen in veel gevallen om volledig ontzorgd te worden; daarvoor komen we al zo’n twintig jaar op hetzelfde adres uit”, vertelt adviseur techniek NS Rolinka Veldhuizen.

Twee medewerkers