68 BENG-woningen in Apeldoorn

Woningcorporatie

Nieuwbouw

Apeldoorn

Aantal woningen
68
CO2-reductie
70%
Aantal zonnepanelen
544
Opdrachtgever
Ons Huis
Architect
MTB architecten

68 BENG-woningen in Apeldoorn In de wijk Zuidbroek in Apeldoorn bouwden wij voor Ons Huis 68 zeer energiezuinige sociale huurwoningen die nu al voldoen aan de BENG-eisen van 2020.

Arjen Jongstra

Directeur-bestuurder

“Duurzaam en betaalbaar wonen staat bij Ons Huis voorop. Door de energiezuinige maatregelen in deze BENG woningen kunnen we ook écht lage woonlasten voor de bewoners garanderen.”

BENG woningen

Per 1 januari 2020 wordt de EPC voor nieuwbouw vervangen door de zogenaamde BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouwd). Deze verandering in wetgeving op het gebied van energieprestaties moet ervoor zorgen dat woningen in de praktijk ook écht bijdragen aan vermindering van CO2-uitstoot en niet alleen op papier. Een woning die onder de BENG- uitgangspunten valt is excellent geïsoleerd en uitgerust met energiezuinige installaties en regelsystemen. Hierdoor wordt er nog meer de focus gelegd op comfort, gezondheid en energiebesparing.

Joziene van de Linde, regiodirecteur Van Wijnen Oost: “Wij willen niet wachten 2020 maar bouwen bij voorkeur nu al zo energiezuinig mogelijk. We zijn er trots op samen met Ons Huis één van de eerste grootschalige BENG woningbouwprojecten in Nederland te hebben kunnen realiseren. En dat ook nog eens voor een doelgroep waarbij betaalbaarheid voorop staat. We hebben hier goed gebruik kunnen maken van de kennis en ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd met het realiseren en begeleiden van bewoners van zeer energiezuinige en aardgasvrije woningen.”

Moeder en kind spelen in achtertuin

Bouwkundige schil BENG woningen

Ook projectleider Martijn Heutinck is trots op het project met de BENG woningen: “Ons Huis vroeg bij de aanbesteding om de woningen zowel te begroten volgens het huidige bouwbesluit als volgens de BENG-normen. Wij gingen nog een stap verder en dienden nog twee alternatieve woningontwerpen in.  We hebben daarmee onze nek uitgestoken en niet voor niets. Ons Huis koos voor onze extra variant volgens de BENG-norm. In nauwe samenwerking met MTB architecten en JVZ en ingenieursbureau Deuring hebben we het project verder uitgewerkt. Het is een goede samensmelting van ideeën geworden.”

De crux van deze woningen zit hem in een veel betere en duurzame schil. Doordat deze goed op orde is, kun je met een kleinere verwarmingsinstallatie toe. De betere bouwkundige basis levert ook in de toekomst minder ingrijpende renovaties op.

Bovenkant woning

CO2 én de portemonnee

De 68 nieuwe BENG woningen aan de Korrelhoed zijn een schoolvoorbeeld van het creëren van betaalbare huisvestiging. Het duurzame ontwerp, gecombineerd met een lage huurprijs, betekent vooral comfort en lage woonlasten voor de huurders van Ons Huis. Daarnaast zorgen de BENG woningen voor significant minder CO2-uitstoot. Een vergelijkbare woning die conform de huidige regelgeving zou zijn gebouwd zorgt jaarlijks voor 70% meer uitstoot dan de woningen die nu aan De Korrelhoed in Apeldoorn zijn gerealiseerd. Hierdoor dragen deze woningen al direct hun steentje bij aan de landelijke doelstellingen om in 2050 binnen Nederland CO2 neutraal te zijn.

Dronefoto Korrelhoud Apeldoorn

Beleveniswoning

Het afgelopen half jaar hebben we in samenwerking met Ons Huis één van de woningen ingericht als ‘beleveniswoning’ met als doel om kennis te delen over dit thema met onze samenwerkingspartners, opdrachtgevers en collega-bouwers. Tijdens een bezoek kon men ervaren wat de nieuwe normen in de praktijk betekenen en welke keuzes gemaakt zijn bij de ontwikkeling en realisatie van deze zeer energiezuinige woningen.

Rondleiding woning