Projecten

Energetisch verbeteren van 477 woningen aan de Blaauwweg

Dordrecht

In opdracht van Woonstichting Trivire gaan wij de woningen aan de Blaauwweg klaarmaken voor de toekomst. De woningen en de complexen aan de Blaauwweg zijn al wat ouder en nog niet energiezuinig. We maken de woningen niet alleen energiezuiniger, maar ook comfortabeler voor de bewoners. Daarnaast pakken we de uitstraling van de complexen aan door de gevels te moderniseren.

Opdrachtgever
Woonstichting Trivire
Woonoplossing
Blijf Wonen

Energetische verbeteringen

We voeren de benodigde werkzaamheden uit om het energieverbruik en de CO2-uitstoot van de woningen te laten dalen. Hierdoor maken we de woningen klaar voor de toekomst. Dit is goed voor het milieu en ook van belang voor de huurders. Door de energetische verbeteringen gaan bewoners besparen op hun energierekening omdat de woning straks beter geïsoleerd is en het cv-systeem efficiënter werkt. Gelijktijdig voeren wij noodzakelijk onderhoud aan de woningen uit.

Wat gaan we precies doen?

De energiebesparende maatregelen die plaats gaan vinden zijn: het gasloos maken van de woningen, het plaatsen van isolerend glas, het aanpassen van het verwarmingssysteem en het isoleren van het complex.

Ook het aangezicht en de entree van de complexen zal gaan veranderen. Een klankbordgroep van bewoners heeft meegedacht over het moderniseren van de uitstraling van het complex.

Renoveren in bewoonde staat

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in bewoonde toestand. Zo kunnen de bewoners hun woning tijdelijk niet zo gebruiken zoals zij gewend zijn. Dit is vervelend, maar met de juiste voorbereiding en door extra voorzieningen te treffen, proberen wij de bewoners te ontzorgen. Het projectteam doet zijn uiterste best om daarbij te helpen.

We zetten een eigen bewonersbegeleider in om de bewoners mee te nemen en te begeleiden in het traject. Tijdens de werkzaamheden zal het projectteam op locatie aanwezig zijn en kunnen bewoners makkelijk contact opnemen wanneer dit nodig is.

Planning

Het treffen van energetische verbeteringen vindt in de 2e helft van 2020 en deels in 2021 plaats.

Andere projecten

Meer dan bouwen