Gebouw Q, Zuyderland ziekenhuis

Zorg

Beheren

Nieuwbouw

Heerlen

Limburg

Contract
Design-Build-Maintain-Operate
Efficiënt
Korte looplijnen voor personeel
Onderhoud en Beheer
15 jaar
Opdrachtgever
Zuyderland MC
Architect
Architecten aan de Maas

Wij waren verantwoordelijk voor de realisatie van Gebouw Q van het Zuyderland Medisch Centrum. Dit gebouw voorziet in poliklinische behandelruimtes, operatiekamers en diverse kantoorvoorzieningen voor het ziekenhuispersoneel. Bij het ontwerp van gebouw Q is veel aandacht geschonken aan efficiency voor het zorgpersoneel (korte looplijnen), ondersteunde techniek en schoonmaak.

Dit is het eerste ziekenhuis van Nederland dat op basis van de integrale contractvorm Design-Build-Maintain-Operate (DBMO) is gerealiseerd. Van Wijnen en Engie zijn de komende 15 jaar als consortium verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw, onderhoud en dienstverlening van het gebouw.

En daar ging heel wat aan vooraf. De zorg leek tot voor een paar jaar geleden huiverig om ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en de operationele kant van een gebouw voor langere duur uit handen te geven. Zuyderland durfde het met de nieuwbouw van gebouw Q wél aan. Vertrouwen in de kennis en kwaliteiten van het consortium én vertrouwen in de samenwerking waren de voornaamste pijlers waarop dit ziekenhuis is gebouwd. De keus voor publiek-private samenwerking had deels te maken dat er een ander investeringsplaatje, dan in eerste instantie gedacht, op tafel lag. De oorspronkelijke 360 miljoen euro werd 50 miljoen euro. Samen met ons en onze partner Engie besloot de directie van het ziekenhuis de stap te maken.

Samen ontdekken

We kregen het vertrouwen van de opdrachtgever, we konden daar zelfs met heel ons team inhuizen. Dit was voor alle partijen nieuw, maar we mochten fouten maken, zolang we die maar oplosten. Als Consortium Q waren we bereid om met elkaar, samen, nieuwe dingen te gaan ontdekken. We hebben een ambitieus programma en een beperkt budget bij elkaar gebracht, bijvoorbeeld door investeringen naar voren te halen. Hierdoor was méér mogelijk.

Van Wijnen was geselecteerd op basis van een VO ontwerp, programma van eisen en wensen. Met deze uitgangspunten zijn we opzoek gegaan naar de beste oplossing voor de aanpassingen in de bestaande bouw, de nieuwbouw en de verbinding tussen bestaand en nieuw. Het proces was dynamisch te noemen. De verschillende specialisten hadden gedurende de ontwerp en realisatiefase inbreng van wensen en eisen. Zij wilden graag gebruik maken van de laatste technieken. Aangezien de ontwikkeling in de zorg niet stil staan, was het een mooie uitdaging om deze gebruikerswensen tot op het laatste moment succesvol te implementeren.

Ontwerp

Bij het ontwerp van gebouw Q is veel aandacht geschonken aan efficiency voor het zorgpersoneel (korte looplijnen), ondersteunde techniek en schoonmaak. Tevens is er sprake van een verticale gebouwstructuur ten aanzien van techniek (leidingwerk) en constructie, waardoor het gebouw flexibel indeelbaar is en de plattegronden per afdeling te wijzigen of te verhuren zijn. De verschillende afdelingen in de nieuwbouw zijn zoveel mogelijk horizontaal met de bestaande bouw verbonden. Daarmee wordt de noodzaak tot gebruik van de trap en de liften in de nieuwbouw zoveel mogelijk beperkt.

Onderhoud en beheer

Consortium Q heeft een prestatiecontract voor de duur van 15 jaar. Dat betekent dat we het gebouw in een bepaalde conditie moeten houden gedurende de looptijd. Hierin zit een preventief en correctief onderhoud. Allerhande bouwkundige storingen pakken we op. Dat kan verschillen van een deurautomaat die op storing staat tot het herstellen van schade aan wanden. Daarnaast voeren we in gebouw Q op aanvraag kleine aanpassingen en grote verbouwingen uit. Zo blijft de kwaliteit van het gebouw nu én in de toekomst continu gewaarborgd.

BIM

De nieuwbouw werd in BIM geconstrueerd. Aan het 3D-model is een onderhoudsmodule gekoppeld, zodat de voorbereiding en uitvoering van onderhoudswerkzaamheden vanuit dit 3D-model kan plaatsvinden. Van elke ruimte is inzichtelijk uit welke elementen (merk en hoeveelheden) deze bestaat. Tevens is er aan elke ruimte een urgentie-classificering voor reparaties gekoppeld.

Veiligheid op 1

Veiligheid is voor ons veel meer dan werken in een veilige werkomgeving met de juiste materialen en betrouwbare partners. Door het juiste onderhoud aan de gebouwen uit te voeren, creëren we een veilige plek waar patiënten, bezoekers en werknemers zich thuis voelen. Zo dragen we bij aan een veilig, modern en hoogwaardig ziekenhuis dat voldoet aan de eisen van vandaag en morgen.

In het Zuyderland Ziekenhuis hebben een aantal ruimtes beveiligde toegang, dit voorkomt ongewenste bezoekers en bescherming van patiënten en informatie. Hier is het belang van een goed functionerend deursysteem uitermate groot. Voorman Christiaan Peulen is verantwoordelijk voor het volledige beheer en onderhoud: “Het OK-personeel is erg blij met beheer in huis, omdat ik snel kan schakelen. Voorheen duurde het langer dan wenselijk voordat een deur was gerepareerd. Dat geeft toch bepaalde frustraties.” Ook voor lucht geklimatiseerde behandelingen is het van belang dat een deur optimaal functioneert.

Christiaan Peulen

80% minder storingen

Bij Zuyderland is het aantal storingen aan de deursystemen met 80% gedaald sinds Christiaan de systemen onderhoudt. Onderhoud door de leverancier is namelijk niet altijd even efficiënt. De leveranciers van de deursystemen, zijn gevestigd in het midden van Nederland. “Bij een storing of onderhoud duurt het even voordat ze daadwerkelijk reparaties kunnen uitvoeren,” vertelt Christiaan. Door onze voorman het werk te laten verrichten kunnen we voorkomen dat de deuren droog lopen en dat het systeem gaat kraken als gevolg van een storing.

Tweede leven

Na 15 jaar worden de prestaties van de technische installaties van gebouw Q nogmaals in kaart gebracht. Want een tweede leven ná die 15 jaar behoort zeker tot de mogelijkheden.