Grootschalige renovatie zorginstelling Aafje Smeetsland

Zorg

Renoveren

Rotterdam

Smeetsland is een van de verpleeghuizen van zorginstelling Aafje. Hier wonen 220 ouderen met psychogeriatrische beperkingen, zoals dementie of Korsakov. Meerpersoonskamers, een badkamer moeten delen met verouderd sanitair, pantry’s met een gedateerde keuken… Het was allemaal niet meer van deze tijd, Het verpleeghuis ging daarom flink op de schop. Het gebouw is volledig gemoderniseerd. Alleen de buitenmuren bleven staan, alles er tussenin werd vervangen.

Bewoners centraal

Een groot deel van Smeetsland moest operationeel blijven tijdens de werkzaamheden. Dit betekende dat een gedeelte van de bewoners moest verhuizen en de rest van de bewoners in de eigen vertrouwde omgeving kon blijven. Hoewel dit veel uitdagingen met zich meebracht is er samen met Aafje een zo goed mogelijke afstemming en communicatie geweest. Hierbij werden de behoeftes van de zorgverleners en van de bewoners duidelijk en is de overlast bij uitvoering minimaal gebleven. Dit was dan ook de belangrijkste doelstelling: Rust voor de bewoners.   

Een nieuwe woonomgeving met het gevoel van vroeger

Omdat hier ouderen met geheugenproblemen wonen, was aandacht voor de uitstraling van het verpleeghuis belangrijk. Zorgmedewerkers, de cliëntenraad, de psycholoog, een facilitairmedewerker, een arts, de ergotherapeut, ze dachten allemaal mee met het ontwerp. Hun kennis over wat wel en niet goed is voor de bewoners was onmisbaar.

Paula Stal

Manager Diensten en Welzijn bij Aafje

Er mogen er niet te veel prikkels zijn. Daarom hebben we zachte kleuren gebruikt. Bij het ontwerp keken we ook naar wat nog herkenbaar is voor de ouderen. Zo hebben de badkamers bijvoorbeeld een wat ouderwetsere kleurstelling. 

Werkzaamheden

Tijdens de renovatie is de voormalige binnentuin voorzien van een overkapping en getransformeerd naar een binnenplein met fantastisch Atrium. De looproutes in het gebouw zijn hierdoor logischer geworden en er is veel binnenruimte gerealiseerd. Het dak is voorzien van nieuwe isolatie en zonnepanelen. De kamers zijn volledig vernieuwd en voorzien van een slimme badkamer. Het is nu een modern huis waar bewoners, het personeel en bezoekers zich thuis voelen.