Projecten

Inclusief wonen

Arnhem

Voor ouderen is het fijn om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in een betaalbare, comfortabele en vertouwde leefomgeving. Onze oplossing ‘Inclusief wonen’ maakt dat mogelijk. Samen met Oostwest Architecten, ontwikkelden en realiseerden we 71 levensloopbestendige, betaalbare en duurzame appartementen in de wijk Elderveld in Arnhem volgens dit nieuwe concept. Met als resultaat: een fijne plek voor de bewoners, waar ontmoeting centraal staat. 

Waarom is Inclusief Wonen nodig?

Inclusief Wonen is een oplossing voor een aantal ontwikkelingen die we zien in de zorg. Sinds de traditionele bejaardenhuizen gingen sluiten zien we drie bewegingen:

Waarin zit de oplossing?

Deze drie ontwikkelingen staan aan de basis van de oplossing Inclusief Wonen. Hoe spelen we met die oplossing dan in op deze ontwikkelingen?

Sociaal netwerk en ontmoeting

De kracht van het concept zit in het benutten van het bestaande sociale netwerk in de wijk. Het succes wordt bepaald door de inzet van de volgende partijen. In de eerste plaats is dat de community builder. Dit is de sleutelpersoon die de contacten met de buren en de buurt stimuleert en hiervoor een organisatiestructuur opzet. Daarnaast is er de verhuurder. In Arnhem is dat de corporatie Portaal die de appartementen verhuurt aan mensen uit de buurt en met de juiste motivatie. Deze rol kan ook vervuld worden door een belegger of door een combinatie van corporatie en belegger. Ook de gemeente is partner, omdat zij de locatie heeft verkocht en een welzijnswerker inzet in de buurt. Oostwest architecten heeft het gebouw ontworpen met veel toevallig ontmoetingen. En tenslotte heeft Van Wijnen de woonbehoeftes van de wijk in kaart gebracht en heeft de appartementen ontwikkeld en gebouwd.

De Inclusieve gedachte wordt bij dit project nog verder versterkt doordat Portaal 19 appartementen beschikbaar heeft gesteld aan zorgverlener Siza voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Bekijk de video van Portaal, Oostwest Architecten en Van Wijnen 🔻

“Het belangrijkste is dat we samen met Portaal en de Gemeente Arnhem een community-builder inzetten, die het contact met de buurt blijft stimuleren. Inclusief wonen maakt het mogelijk dat ouderen straks in hun geliefde wijk kunnen doorstromen met behoud van hun sociale netwerk.”

Rens Rikken, Adjunct-directeur projectontwikkeling bij Van Wijnen

Inclusief Wonen oplossing bekroond ZorgSaamWonen Award

In dit concept komen verschillende maatschappelijke thema’s samen: sociale cohesie in de wijk, doorstroming op de woningmarkt, betaalbaarheid van wonen, levensloopbestendigheid, eenzaamheid en stijgende zorg/WMO-kosten. Omdat Inclusief Wonen een oplossing biedt voor de combinatie van deze thema’s is het concept in 2021 bekroond met de ZorgSaamWonen award.

Als jury hebben we voor Inclusief Wonen – Leidenweg Arnhem gekozen omdat dit een totaalpakket zowel  de ontmoeting het beste faciliteert als ook een oplossing biedt voor maatschappelijke thema’s zoals betaalbaarheid, doorstroming en verlaging van zorgkosten.”

Cees van Boven, Juryvoorzitter van de ZorgSaamWonen award

“We zijn heel blij met deze prijs, want met deze prijs kunnen we laten zien dat er nog honderden wijken zijn waar we met betrokken partijen deze oplossing kunnen realiseren en dat er honderdduizenden mensen zijn die hiervan kunnen profiteren.”

Rens Rikken, Adjunct-directeur projectontwikkeling bij Van Wijnen, over de winst van Inclusief Wonen – Leidenweg

Interesse of meer weten over onze oplossing Inclusief Wonen?

Neem vrijblijvend contact op met:

Rens Rikken

Rens Rikken

Adjunct-directeur Projectontwikkeling

r.rikken@vanWijnen.nl 06 22 91 72 35

Andere projecten

Meer dan bouwen