Projecten

Labelstappen zetten in Amsterdam

Amsterdam

In Amsterdam Nieuw-West verduurzamen wij in opdracht van Woonstichting De Key verschillende portiekflats. We verbeteren de woningen op energetisch gebied en maken grote labelsprongen. Tegelijkertijd geven we de binnen- en de buitenzijde van de wooncomplexen een opfrisbeurt. Zo neemt ook de veiligheid en leefbaarheid in de buurt toe. Bewoners wonen een stuk comfortabeler in hun vertrouwde omgeving en de complexen zijn klaar voor de toekomst. Inmiddels zijn we met het zevende blok bezig en daar komen nog een aantal bij. En bij ieder blok blijven we continu verbeteren. 

De kracht van Van Wijnen ligt in het uitzoeken wat wel of niet toegepast moet worden. Zij hebben de expertise om de beste oplossing aan te dragen. 

– Praveen Kartaram, Projectleider Woonstichting De Key

Energielabel
Van label E-F naar label A
Participatie
Meer dan 70% huurdersparticipatie
Tevredenheid
Meer dan 200 tevreden bewoners
Opdrachtgever
Woonstichting De Key
Architect
Ted Schulten
Woonoplossing
Blijf Wonen

De eerste fase van de Anton Waldorpstraat is gereed en inmiddels zijn we bezig met de volgende fase aan de Charles Leickertstraat. Hoog tijd dus om ter plekke een kijkje te nemen en samen met De Key terug en vooruit te blikken

Een grote opgave

Het energetisch verbeteren van de complexen aan de Anton Waldorpstraat en omgeving maakt onderdeel uit van een grote verduurzamingsopgave. In 2050 wil de Woonstichting volledig klimaatneutraal zijn. Uiteraard kiest De Key op deze route steeds voor de beste oplossingen. Bij bestaand bezit betreft dit altijd maatwerk. Oplossingen moeten aansluiten op de huidige situatie, de mogelijkheden van nu én alvast vooruitblikken op de toekomst.

Om te komen tot deze oplossingen omschrijft De Key haar opgaves functioneel en oplossingsvrij. Dit betekent dat zij haar wensen conform de UAV-GC contractvorm slechts op hoofdlijnen vastlegt. En open staat voor aangedragen oplossingen binnen deze kaders. Zo maakt de Woningstichting optimaal gebruik van de ervaring en denkkracht van de markt.

Anton Waldorpstraat, Complex

UAV-GC: een format dat bij ons past

Dat dit format ons past, blijkt uit de langdurige samenwerking. Al sinds 2015 leveren wij samen met ons vaste team van co-makers oplossingen op maat aan De Key. Destijds startten wij op de Karel Klinkenbergstraat met het verbeteren van het wooncomfort, de veiligheid en leefbaarheid. Deze zelfde lijn zetten wij nu met veel plezier elders in Overtoomse Veld voort.

Conform de UAV-GC contractvorm verzorgen wij na vaststelling van de oplossing eveneens de uitvoering en de kwaliteitsborging. De Woonstichting toetst vervolgens de invulling. Dit vraagt om een stuk vertrouwen van De Key én transparantie van alle uitvoerende partijen. Wij vormen in het geheel altijd het eerste aanspreekpunt.

Wij gebruiken BIM 360 Field als documentbeheerssysteem, waarin we de voortgang van de werkzaamheden continu borgen. De Key heeft inzage in dit systeem en houdt zo op afstand een oogje in het zeil. Met Field hebben we het uitvoeringsproces volledig gedigitaliseerd en optimaal gestructureerd. Dat levert ons slagkracht, snelheid en duidelijkheid op. En daar plukken zowel wij, De Key als de bewoners de vruchten van.

Wij houden de opdrachtgever aangehaakt door middel van digitalisering. Zo kunnen we De Key in elke fase van het project meenemen in de stappen die wij doen.

Frank Reijnen, Projectvoorbereider Van Wijnen Heerhugowaard

De bewoner centraal

De werkzaamheden leveren de bewoners veel op: een verbeterde woning, meer comfort, minder energiekosten en een opgefriste omgeving. Zo vervangen we de kozijnen en daken, brengen we extra isolatie aan in de muren en frissen we het trappenhuis op. Ook brengen we een MV-installatie en een videofooninstallatie aan en controleren we de elektrische installatie. Zo’n groot verbouwproces levert veel nieuw comfort op, maar vraagt tijdelijk ook veel. De werkzaamheden vinden plaats in bewoonde staat. Wij werken in de woningen en trappenhuizen en hebben dus direct invloed op de dagelijkse activiteiten van bewoners.

Om het ongemak voor hen zo veel mogelijk te beperken, bundelen we werkzaamheden zo veel als mogelijk. Ook werken we hoofdzakelijk vanaf de balkonzijde, plaatsen we tijdelijke wanden, dekken we vloeren af en laten we de woning ’s avonds altijd netjes achter. Maar de belangrijkste maatregel betreft verwachtingsmanagement. Door bewoners vroeg bij de plannen te betrekken, weten zij wat hen te wachten staat. En komen zij niet voor verrassingen te staan.

Anton Waldorpstraat, Communicatie

Samen de wijk in

Bij de informatievoorziening werken wij nauw samen met de bewonersbegeleider van De Key. Zij, onze uitvoerder en onze bewonersbegeleider trekken samen op. Zo vormen zij al snel een bekend gezicht in de wijk. Samen organiseren we onder andere bewonersavonden en richten we een modelwoning in. Hier zijn de geplande werkzaamheden zichtbaar. Ook gaan we bij de bewoners thuis op visite met een werkzaamhedenkalender. In deze kalender is op dag- en adresniveau visueel inzichtelijk welke werkzaamheden we waar in de woning uitvoeren. Dit geeft bewoners houvast.

Na afloop van het project hebben we nog een bewonerstevredenheidsonderzoek gehouden. Dat was met 7,2 best een hoge score!

Praveen Kartaram, Projectleider De Key

Informatie vergaren en het stellen van vragen moet voor iedereen mogelijk zijn. Daarom werken we met verschillende middelen. Zo versturen we nieuwsbrieven on- en offline, kunnen bewoners middels een deurhanger aangeven of zij een vraag hebben en staat de deur bij de uitvoerder altijd open. Buiten kantooruren biedt onze bewonerswebsite  een uitkomst. Hier vinden bewoners informatie over de werkzaamheden en kunnen zij een vraag of aandachtspunt 24 uur per dag en 7 dagen per week doorgeven.

Continu verbeteren

Iedere flat vergt dezelfde werkzaamheden die we grotendeels met vaste ketenpartners uitvoeren. Hierdoor hebben we veel ruimte om continu te verbeteren en te leren van het proces. Inmiddels zitten we in de uitvoering van zevende blok. Uitvoerder Robin Zuijdam vertelt: “In lean sessies evalueren we gezamenlijk over de eerder gerealiseerde blokken. We kunnen daardoor constant verbeterpunten doorvoeren in volgende blokken én we kunnen een gezamenlijke planning maken die door iedereen wordt gedragen. Eén van die verbeterpunten was de plaatsing van kozijnen. Zo worden de kozijnen nu met glas gemonteerd in plaats van los van elkaar. Dat scheelt een hoop doorlooptijd, waardoor we overlast voor de bewoners beperken. Bovendien maakt dit het werken nog veiliger, omdat we minder hijsbewegingen maken en geen glas over de steigers verplaatsen. We leren steeds meer en verbeteren continu.

Frank Reijnen, Van Wijnen Heerhugowaard

Frank Reijnen

Projectleider

heerhugowaard@vanwijnen.nl 072- 750 3500

Andere projecten

Meer dan bouwen