Labelstappen zetten in Amsterdam

Wonen

Woningcorporatie

Renoveren

Amsterdam

Heerhugowaard

Noord-Holland

Energielabel
Van label E-F naar label A
Participatie
Meer dan 70% huurdersparticipatie
Tevredenheid
Meer dan 200 tevreden bewoners
Opdrachtgever
Lieven De Key
Architect
Ted Schulten

In Amsterdam Nieuw-West hebben wij in opdracht van Lieven De Key verschillende portiekflats verduurzaamd. We verbeterden de woningen op energetisch gebied en maakten grote labelsprongen. Tegelijkertijd gaven we de binnen- en de buitenzijde van de wooncomplexen een opfrisbeurt. Zo nam ook de veiligheid en leefbaarheid in de buurt toe. Bewoners wonen een stuk comfortabeler in hun vertrouwde omgeving en de complexen zijn klaar voor de toekomst.

Praveen Kartaram

Projectleider Lieven De Key

De kracht van Van Wijnen ligt in het uitzoeken wat wel of niet toegepast moet worden. Zij hebben de expertise om de beste oplossing aan te dragen.

Een grote opgave

Het energetisch verbeteren van de complexen aan de Anton Waldorpstraat en omgeving maakte onderdeel uit van een grote verduurzamingsopgave. In 2050 wil de Woonstichting volledig klimaatneutraal zijn. Uiteraard kiest Lieven De Key op deze route steeds voor de beste oplossingen. Bij bestaand bezit betreft dit altijd maatwerk. Oplossingen moeten aansluiten op de huidige situatie, de mogelijkheden van nu én alvast vooruitblikken op de toekomst.

Om te komen tot deze oplossingen omschrijft Lieven De Key haar opgaves functioneel en oplossingsvrij. Dit betekent dat zij haar wensen conform de UAV-GC contractvorm slechts op hoofdlijnen vastlegt. En open staat voor aangedragen oplossingen binnen deze kaders. Zo maakt de Woonstichting optimaal gebruik van de ervaring en denkkracht van de markt.

UAV-GC: een format dat bij ons past

Dat dit format ons past, blijkt uit de langdurige samenwerking. Al sinds 2015 leveren wij samen met ons vaste team van co-makers oplossingen op maat aan Lieven De Key. Destijds startten wij op de Karel Klinkenbergstraat met het verbeteren van het wooncomfort, de veiligheid en leefbaarheid. Deze zelfde lijn hebben we voorgezet met veel plezier elders in Overtoomse Veld voort.

Frank en Praveen wandelen op stoep Anton Waldorpstraat

Uitvoeringsproces volledig gedigitaliseerd

Conform de UAV-GC contractvorm verzorgden wij na vaststelling van de oplossing eveneens de uitvoering en de kwaliteitsborging. De Woonstichting toetste vervolgens de invulling. Dit vroeg om een stuk vertrouwen van Lieven De Key én transparantie van alle uitvoerende partijen. Wij vormden in het geheel altijd het eerste aanspreekpunt.

Werknemer belt aan

Wij gebruikten BIM 360 Field als documentbeheerssysteem, waarin we de voortgang van de werkzaamheden continu borgden. Lieven De Key had inzage in dit systeem en hield zo op afstand een oogje in het zeil. Met Field hebben we het uitvoeringsproces volledig gedigitaliseerd en optimaal gestructureerd. Dat leverde ons slagkracht, snelheid en duidelijkheid op. En daar hebben zowel wij, Lieven De Key als de bewoners de vruchten van geplukt.

De bewoner centraal

De werkzaamheden hebben de bewoners veel opgeleverd: een verbeterde woning, meer comfort, minder energiekosten en een opgefriste omgeving. Zo hebben we de kozijnen en daken vervangen, brachten we extra isolatie aan in de muren en hebben we het trappenhuis opgefrist. Ook brachten we een MV-installatie en een videofooninstallatie aan en controleren we de elektrische installatie. Zo’n groot verbouwproces levert veel nieuw comfort op, maar vraagt tijdelijk ook veel. De werkzaamheden vonden plaats in bewoonde staat.

Om het ongemak voor hen zo veel mogelijk te beperken, hebben we werkzaamheden zo veel als mogelijk gebundeld. Ook werkten we hoofdzakelijk vanaf de balkonzijde, plaatsten we tijdelijke wanden, dekten we vloeren af en lieten we de woning ’s avonds altijd netjes achter. Maar de belangrijkste maatregel betrof verwachtingsmanagement. Door bewoners vroeg bij de plannen te betrekken, wisten zij wat hen te wachten stond. En kwamen zij niet voor verrassingen te staan.

Frank Reijnen

Hoofdprojectvoorbereider bestaande bouw Van Wijnen Heerhugowaard

Wij hebben de opdrachtgever aangehaakt gehouden door middel van digitalisering. Zo konden we Lieven De Key in elke fase van het project meenemen in de stappen die we deden.

Samen de wijk in

Bij de informatievoorziening werkten wij nauw samen met de bewonersbegeleider van Lieven De Key. Zij, onze uitvoerder en onze bewonersbegeleider trokken samen op. Zo vormden zij al snel een bekend gezicht in de wijk. Samen organiseerden we onder andere bewonersavonden en hebben we een modelwoning ingericht. Hier waren de geplande werkzaamheden zichtbaar. Ook gingen we bij de bewoners thuis op visite met een werkzaamhedenkalender. In deze kalender was op dag- en adresniveau visueel inzichtelijk welke werkzaamheden we waar in de woning gingen uitvoeren. Dit gaf bewoners houvast.

Bewonerscommunicatie 24/7

Informatie vergaren en het stellen van vragen moest voor iedereen mogelijk zijn. Daarom werkten we met verschillende middelen. Zo verstuurden we nieuwsbrieven on- en offline, konden bewoners middels een deurhanger aangeven als ze een vraag hadden en stond de deur bij de uitvoerder altijd open. Buiten kantooruren bood onze bewonerswebsite  een uitkomst. Hier konden bewoners informatie vinden over de werkzaamheden en konden zij een vraag of aandachtspunt 24 uur per dag en 7 dagen per week doorgeven.

Continu verbeteren

Iedere flat vergde dezelfde werkzaamheden die we grotendeels met vaste ketenpartners uitvoerden. Hierdoor hadden we veel ruimte om continu te verbeteren en te leren van het proces. Inmiddels zitten we in de uitvoering van zevende blok. Uitvoerder Robin Zuijdam vertelt: “In lean sessies evalueerden we gezamenlijk over de eerder gerealiseerde blokken. Doordoor konden we constant verbeterpunten doorvoeren in volgende blokken én een gezamenlijke planning maken die door iedereen werd gedragen. Eén van die verbeterpunten was de plaatsing van kozijnen. Zo werden de kozijnen eerst los van het glas gemonteerd en later met glas. Dat scheelde een hoop doorlooptijd, waardoor we overlast voor de bewoners beperkten. Bovendien maakte dit het werken nog veiliger, omdat we minder hijsbewegingen maakten en geen glas over de steigers verplaatsten. We leerden steeds meer en bleven we continu verbeteren.

Bekijk hieronder een video die we tijdens de eerste fase van de verbeteringen maakten

Ook portiekflats verduurzamen?

Neem vrijblijvend contact op met Frank Reijnen