N=1-aanpak in Winterswijk: woning voor woning duurzamer

Wonen

Woningcorporatie

Renoveren

Eibergen

Gelderland

Winterswijk

Cijfer klanttevredenheid 2019/2020
7,8
Aantal verduurzaamde woningen per jaar
ca 40.
Aantal keukens, toiletten en badkamers
ca. 60

Woningcorporatie De Woonplaats heeft voor haar huurwoningen in Winterswijk een doorlopende samenwerking met Van Wijnen Eibergen. Van Wijnen pakt hier onderhoud, verduurzaming en renovatie aan volgens de N=1-aanpak: één woning per keer.

Eén woning per keer

Waarom de keuze voor één woning per keer? “Soms komt er een woning vrij omdat de huurder verhuist”, vertelt Kay Geurtse, projectleider Duurzaamheid en Onderhoud bij De Woonplaats. “We laten het gewone mutatieonderhoud uitvoeren, maar kijken ook of zo’n woning volgens ons systeem in aanmerking komt voor verduurzaming of renovatie. Zo ja, dan pakken we dat gelijk op. Daarnaast werken we vraaggestuurd. Vaak krijgen we verzoeken van individuele huurders om hun woning te verduurzamen. Als de betreffende woning daarvoor in aanmerking komt, doen we dat. We hebben standaard maatregelen uitgewerkt in prototypes waarmee we zulke woningen naar een basiskwaliteit brengen. Het resultaat is minimaal energielabel B. We zorgen bijvoorbeeld voor betere isolatie van dak, gevels en vloeren en standaardiseren de badkamers, keukens en toiletten. Met de N=1 aanpak verduurzaamt De Woonplaats in totaal zo’n 500 woningen per jaar.”

Verder kijken dan de opdracht

De samenwerking verloopt goed en dat ervaren beide partijen zo. “We werken nu al een aantal jaren samen”, geeft Mathijs aan. “Dat zegt iets over het onderlinge vertrouwen.” “We hadden al eerder goede ervaringen met Van Wijnen”, licht Kay toe. “Het is prettig werken met dit bedrijf. Ze komen afspraken na, zorgen voor een net eindresultaat en denken mee. Van Wijnen kijkt verder dan alleen de opdracht. Afwijkingen of bijzonderheden bespreken ze met ons. Zo maken we samen voor wat betreft de renovaties bewuste keuzes rond verduurzaming.”

Adviserende rol

Die meedenkende, adviserende rol past Van Wijnen goed. “Neem mutatieonderhoud, een van de onderdelen van de N=1 opdrachten”, zegt Mathijs. “Natuurlijk volgen we de opgestelde checklist. Maar we adviseren de verhuurmakelaar die de woning opneemt ook over zaken buiten de lijst, bijvoorbeeld over het wel of niet vervangen van een keuken of een ander onderdeel in de woning.” Ook qua innovaties brengt Van Wijnen input mee. Mathijs: “We werken natuurlijk binnen budgetten, maar kijken wel of we nieuwe innovaties ook hier in kunnen zetten. Binnen Van Wijnen hebben we een landelijk team dat kennis uitwisselt rond innovaties voor energetische verbeteringen.”

Van Wijnen: meten is weten. We adviseren je graag.

Ontzorgen

Een groot pluspunt voor De Woonplaats is de heldere manier waarop Van Wijnen communiceert. Kay: “Van Wijnen is niet bang om ons feedback of opbouwende kritiek te geven. Bijvoorbeeld suggesties hoe we het proces nog iets efficiënter kunnen laten verlopen. Ook de communicatie richting de bewoner – onze klant – doen ze goed. Van Wijnen informeert de huurder uitstekend over wat er gaat gebeuren en wanneer. Ze vertalen ons beleid. In de coronaperiode heeft Van Wijnen ons echt verrast. Ze presenteerden een gedegen plan van aanpak voor de bewoners bij wie op dat moment een renovatie gaande was. Met zulke dingen ontzorgen ze ons en wij kunnen die communicatie met een gerust hart aan ze overlaten. Dat voelt goed.” Kay ervaart het ook als prettig dat Van Wijnen bij iedere opdracht een eigen vooroplevering doet voordat de mensen van De Woonplaats worden uitgenodigd. “Het heeft voor mij een grote meerwaarde hoe ze dat organiseren. We weten zeker dat als wij komen, het echt klaar is.”

Mathijs de Wolf

Projectleider Beheer & Onderhoud bij Van Wijnen

“We zijn flexibel en hebben veel eigen mensen tot onze beschikking. Zij zijn gewend om in een bewoonde situatie te werken. Bij wijze van spreken hebben ze twee paar schoenen in de auto: een paar waarmee ze beton storten en een paar waarmee ze bij de bewoner over de vloer komen.”

Twee paar schoenen

Dat goed organiseren is de kracht van Van Wijnen, legt Mathijs uit. “We zijn flexibel en hebben veel eigen mensen tot onze beschikking. Zij zijn gewend om in een bewoonde situatie te werken. Bij wijze van spreken hebben ze twee paar schoenen in de auto: een paar waarmee ze beton storten en een paar waarmee ze bij de bewoner over de vloer komen. Het is belangrijk om rekening te houden met de persoonlijke leefomgeving van de bewoners. Vandaar bijvoorbeeld zo’n informatieboekje. Het is de klant van onze opdrachtgever, en dus ook onze klant.”

De Woonplaats zorgt als woningcorporatie voor een goede woon- en leefomgeving. Een duidelijke match met waar Van Wijnen voor staat: samen bouwen aan ruimte voor een beter leven. Met de N=1 aanpak in Winterswijk worden jaarlijks heel wat woningen duurzamer én toekomstbestendiger!

Ook verduurzaming, renovatie en/of mutatieonderhoud op maat?

Neem vrijblijvend contact op met Marleen Mokkink: