Nieuwbouw Borgmanschool Groningen

Leren

Onderwijs

Nieuwbouw

Haren

Aardbevingsbestendig bouwen
Gasloos, energiezuinig en aardbevingsbestendig
Architect
LIAG Architecten

Aardbevingsbestendig en binnenstedelijk bouwen voor de Borgmanschool

In hartje Groningen bouwden wij het eerste Integraal Kindcentrum (IKC) voor de Borgmanschool. Een splinternieuw, aardbevingsbestendig, energiezuinig en gasloos gebouw met een grote buitenruimte, waarin twee locaties van de Borgmanschool en -Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) intensief samenwerken. Het gebouw richtten we zonder ‘ouderwetse’ klassenruimtes in en bestaat juist uit ruime leerpleinen die allerlei mogelijkheden voor de kinderen bieden, zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. ‘We vonden het belangrijk dat we onze wensen voor het IKC volledig konden vormgeven in het nieuwe gebouw. Van Wijnen maakte dat met de nieuwbouw mogelijk’, vertelt Peter Prins, directeur van de Borgmanschool in Groningen.

Optimale ontwikkeling

Het Integraal Kindcentrum, ook wel vensterschool of brede school genoemd, is voor kinderen van 0-13 jaar. In het IKC gaan de twee Borgmanschool-locaties en het SKSG samenwerken vanuit één gezamenlijke visie. ‘De integraliteit zoeken we in het feit dat kinderen van 0 tot 13 jaar in het nieuwe gebouw tijd krijgen om te leren, te ontwikkelen, te spelen, te ontdekken, te ervaren, enzovoort’, vertelt Prins. ‘Waar de kinderen voorheen door de opvang opgehaald werden en naar een ander gebouw moesten, kunnen ze nu allemaal bij ons blijven in het IKC gebouw. Daardoor hebben de pedagogisch medewerkers en leerkrachten van opvang en onderwijs een nog veel nauwere samenwerking gekregen. Zo zijn de mogelijkheden voor de kinderen ook gemakkelijker, voor als ze bijvoorbeeld iets extra’s nodig hebben, en kunnen ze zich optimaal ontwikkelen.’

Peter Prins, Directeur Borgmanschool & Felix Spier, teamleider van twee Borgmanschoollocaties

Nieuwbouw Borgmanschool Groningen

De nieuwe school vergde veel voorbereiding. ‘Het is al vijf jaar geleden dat we in gesprek gingen om alles in één gebouw te krijgen, maar toen ik hier in 2002 begon waren deze wensen er al bij ouders en leerkrachten. Door allerlei oorzaken is de bouw iedere keer uitgesteld, dus ik ben heel erg blij dat in 2019 de eerste paal de grond in ging’, vertelt Prins. De bouw verliep volgens planning en de school is inmiddels al opgeleverd. ‘De samenwerking was heel positief. Als er dingen waren die anders moesten, omdat we bijvoorbeeld een stukje loze ruimte ergens hadden door een scheidingsmuurtje, dan zorgden de mannen van Van Wijnen er direct voor dat dat muurtje dan ook weg kon. Ook zorgde Van Wijnen ervoor dat de pantry’s precies dezelfde uitstraling hebben als de nieuwe keuken van Bruynzeel, zodat het een mooi geheel is’, vertelt Prins.

Peter Prins

Directeur van de Borgmanscholen

Ik ben er heel erg trots op dat dit het eerste IKC in de stad Groningen is.

De leerlingen betrekken

Voor de leerlingen van de school is het allemaal spannend en leuk, zo’n nieuwe school met een nieuwe onderwijsvisie. We hebben de leerlingen zoveel mogelijk betrokken in het hele proces, door onder andere tijdens de bouw leuke evenementen te organiseren voor de kinderen. Wij vonden het belangrijk om de kinderen direct bij de start te betrekken zodat ze een beeld en gevoel kregen bij de plek en hun toekomstige school.

Aardbevingsbestendig en binnenstedelijk bouwen

Hans Bos was de uitvoerder op dit werk en is heel tevreden over de gang van zaken. ‘De Borgmanschool was zeer betrokken bij het bouwproces en de samenwerking was goed. De uitdaging bij dit werk zat hem met name in de kleine bouwplaats. We bouwden op een klein oppervlak aan de rand van de binnenstad in Groningen. Met de komst van corona kregen we een extra uitdaging door de maatregelen, maar vrijwel alles is goed gelopen. Het gebouw is aardbevingsbestendig gebouwd. Ook is er een aansluiting op WarmteStad. Op het dak worden zonnepanelen geplaatst. Daardoor is het gebouw gasloos en energiezuinig. De gevel is gemaakt met steenstrips.’ Inmiddels genieten de kinderen van hun nieuwe #plek.

Het eindresultaat

Meer weten over verduurzamen of nieuwbouw voor een school?

Neem dan contact op met Arnoud Gils, vestigingsdirecteur bij Van Wijnen Groningen.