Nieuwbouw Mgr. Frencken College

Leren

Nieuwbouw

Noord-Brabant

Oosterhout

Duurzaamheid en kwaliteit binnenmilieu
Klasse B van Frisse Scholen
Totale oppervlakte schoolgebouw
11.400 m2
Focus
Minimalisering geluidsoverlast
Opdrachtgever
Gemeente Oosterhout

Het in 2019 opgeleverde schoolgebouw is een vervanging van het verouderde schoolgebouw. In het toekomstbestendige en duurzame gebouw (klasse B – Frisse Scholen) voor voortgezet onderwijs staat integratie centraal. De nieuwbouw is licht en eigentijds met behoud van de karakteristieke Frenckenwaardige sfeer van de bestaande school. Door de inzet van fasering gedurende de sloop-, bouw- en terreinwerkzaamheden in combinatie met een ‘slimme’ keuze voor de bouwmethodiek is een soepel traject doorlopen met minimale overlast.

Het in 2019 opgeleverde Mgr. Frencken College te Oosterhout is een vervanging op het verouderde schoolgebouw. Dit bestaande gebouw voor voortgezet onderwijs (havo, atheneum en gymnasium) voldeed niet meer aan de huidige eisen en onderwijsvisie.

Een nieuwe vorm in het landschap

Het nieuwe Mgr. Frencken College is een schoolgebouw van drie bouwlagen (11.400m²). In het ontwerp vindt integratie van de te behouden gebouwdelen (Gebouw A en het Personeelsgebouw, samen 2.600m²) in een volledig nieuwe vorm plaats. Het schoolgebouw biedt ruimte voor ontmoeting, samenwerking en eigentijds onderwijs door:

Op de 1e verdieping bevindt zich de sporthal (925m2), verdeeld over 3 zalen. De gekozen positie van de ruime sportgymzalen heeft als voordeel dat deze eenvoudig te gebruiken zijn door externe partijen. Met de inzet van de ontkoppelde zwevende vloer van de sporthal wordt het geluid in de onderliggende praktijklokalen voorkomen. Bij de inrichting van het buitenterrein met grote hoogteverschillen is gebruik gemaakt van hergebruik van materialen en elementen. De inrichting van het buitenterrein loopt vloeiend over in het aangrenzende Lukwelpark. Hierdoor gaat het gebouw naadloos over in de omgeving.

Minimaliseren van overlast

Tijdens de sloop en realisatie moest het onderwijs door blijven gaan. Zonder te veel overlast en met minimale verhuisbewegingen. De uitvoeringfase bestond daarom uit 7 bouwfasen (sloop, ver-/nieuwbouw en de terreininrichting). Op deze wijze was er minimale overlast bij de in gebruik blijvende gebouwdelen door de te integreren nieuwbouw. Door de nieuwbouw daarnaast als separate prefab betonconstructie uit te voeren, werd contactgeluid tussen het bestaande en het nieuwe deel voorkomen. Tevens was er minimale geluidsoverlast door de keuze voor prefab betonelementen met montage op de bouwplaats.

Toekomstbestendig en duurzaam

Het ontwerp van het schoolgebouw is gericht op duurzaamheid, functionaliteit en uitstraling.

Door de inzet van licht, lucht, geluid en transparantie ontstaan optimaal op elkaar afgestemde ruimten. Het schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu (op het gebied van luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid) valt in klasse B van Frisse Scholen. Daarnaast is in het ontwerp multifunctionele inzetbaarheid op verschillende terug te vinden. En is het gebouw flexibel in te delen. Waardoor Mgr. Frencken College een toekomstbestendig (gericht op het groeiend aantal leerlingen) en duurzame schoolgebouw is. De combinatie van veel daglicht (door de hoge mate van transparantie), een goed binnenklimaat en LED-verlichting dragen er aan bij dat leerlingen en medewerkers het gebouw ervaren als een prettige omgeving, met een prettig binnenklimaat. Daarnaast dragen de installaties voor een belangrijk deel bij in de duurzaamheid. Mgr. Frencken College dankt zijn duurzaamheidsprestaties onder andere aan energiebesparende oplossingen zoals:

Het gekozen installatieprincipe is afgestemd op toekomstige wijzigingen. Dit betekent dat bij wijzigingen in de grootte van bijvoorbeeld klaslokalen, deze met minimale aanpassingen weer functioneel zijn. Bouwtechnisch zijn, zonder grote ingrepen, onderwijsruimtes door de inzet van een open draagstructuur anders vorm te geven.

Herinneringen aan de muur

Hoewel het oude Mgr. Frencken College niet meer voldeed aan de eisen van modern onderwijs ademende de karakteristieke school voor veel leerlingen en docenten sfeer uit. Er is veel aandacht besteed om diezelfde sfeer in het nieuwe gebouw terug te brengen. Oud-leerlingen en oud-docenten zijn gevraagd hun herinneringen te vangen in een kunstwerk. Op die wijze verdwenen de witte, kale muren en keerde de oude, vertrouwde ziel terug. ‘Er is echt werk van gemaakt. Het gebouw vertelt nu al veel verhalen.’ De nieuwbouw heeft nog steeds een Frenckenwaardige uitstraling; het geheel klopt, het gebouw ademt sfeer uit en staat voor eenheid en kwaliteit.

De projectreis

Project Mgr. Frencken College is een ontwikkeling en realisatie (inclusief de sloopwerkzaamheden) op basis van een UAV-GC overeenkomst. De overeenkomst is verkregen na het winnen van de EMVI-tender, op basis van het best beoordeelde plan in combinatie met de laagste prijs. Het projecttraject kenmerkt zich door een intensief voortraject met gebruikers van de school. Om zo samen te komen tot het gewenste ontwerp voor het onderwijsgebouw. En zorgvuldige afstemming ten behoeve van de overlastbeperking voor de leerlingen, docenten en medewerkers tijdens de bouwperiode. Het belangrijkste aandachtspunt was daarbij de veiligheid van de scholieren, medewerkers en passanten van het Mgr. Frencken College. Door ‘slimme keuzes’ zoals fasering van de werkzaamheden (i.c.m. een schuifplan voor de klaslokalen) en de bijbehorende inrichting van de bouwplaats werd veiligheid en overlastbeperking geborgd. Dit in combinatie met de geplande geluid belastende werkzaamheden, zoals boren en slijpen. Deze vonden buiten de examenperiodes en zoveel mogelijk voor en na de lesuren en in vakantieperiodes plaats.

Voor de uitwerking van het schoolontwerp in een BIM-model (Level of Development 350) is door de BIM-projectcoördinator van Van Wijnen een BIM-uitvoeringsplan opgesteld. Dit plan was de leidraad voor alle betrokken BIM-partners, voor het doorlopen van een effectief en efficiënt BIM-proces.

Mgr. Frencken College ligt in een grondwater beschermingsgebied. Hierdoor werden er aan het ontwerp van DP6 architectuurstudio voorwaarden gesteld aan materialen in verband met uitlogen. En aan de wijze van infiltratie van het hemelwater in de bodem. Tijdens de realisatie zijn de toekomstige gebruikers en omwonenden actief op de hoogte gehouden door het organiseren van onder andere open dagen bewonersavonden en via bestaande social media-kanalen en de schoolwebsite. Tijdens de jaarlijkse ‘open dagen’ heeft Van Wijnen de werkzaamheden rondom de nieuwbouw gepresenteerd en toegelicht aan nieuwe leerlingen. Dit met onder andere de inzet van het 3D-BIM-model voor een Virtual Reality- experience.