Projecten

Nieuwe winkelpanden op het Rokin

Amsterdam

Op de locatie van het voormalige Fortis-kantoor realiseerden wij twee nieuwe winkelpanden voor Hudson’s Bay. We dachten vanaf de ontwerpfase mee over het toe te passen bouwsysteem en voerden dit vervolgens uit. Het resultaat: een klassiek en tegelijkertijd modern gebouw met een futuristische kapconstructie, gefundeerd op de bestaande kelderbak.

“De kleine bouwplaats maakte de realisatie van dit project een echte uitdaging. Het feit dat het project in hartje Amsterdam ligt en de bouw van de Noord/Zuidlijn naast de projectlocatie door ging, maakte het niet makkelijker.” 

Steven de Vlugt Adjunct-directeur en vestigingsleider bij Van Wijnen

Panelen op boogconstructie
423
QV10-waarde
0,09
Oppervlakte
12.000 m2
Opdrachtgever
Ivy Group, Amsterdam
Architect
Rijnboutt, Amsterdam

Ondersteuning van plan naar project

In dit project ondersteunden wij de opdrachtgever met raad en daad bij de uitwikkeling van plan naar project. Wij gaven tijdig inzicht in de keuzen en de gevolgen daarvan op korte en lange termijn. Daarnaast vertaalden we de wensen van de klant naar een bouwsysteem dat de grootste snelheid en kwaliteit opleverde. Groot aandachtspunt hierbij was het versterken van de bestaande kelderbak. Ook de zeer beperkte bouwplaats op de drukke, binnenstedelijke locatie vergde de nodige aandacht.

Gefundeerd op bestaande kelder

Na de sloop van het voormalige Fortis-kantoor voorzagen we de bestaande kelder van nieuwe heipalen. Deze zijn met casings aangebracht door de kelderbakvloer. Daarna versterkten we de bestaande kelder zodanig, dat de fundatie sterk genoeg was om de twee nieuwe winkelpanden te dragen. We bouwden het casco volledig uit prefab beton en staal op. Zo realiseerden we een snelle bouwtijd op een krappe bouwlocatie, met een mooi resultaat. De kenmerkende gevels, ontworpen door architect Rijnboutt, zijn een moderne verwijzing naar de oude Franse maison. Hier sluit het materiaalgebruik naadloos op aan. Zo pasten we steen, natuursteen, stalen puien en leien daken toe. De futuristische gebogen kapconstructie bestaat voornamelijk uit staal en glas.

Respect voor elkaars belangen

Rokin is een sprekend voorbeeld van ‘bouwen op een postzegel’. Aan de voorzijde werden we ingesloten door het bouwterrein van de Noord/Zuidlijn, stijgpunt Rokin. Daar konden we een bouwweg aanleggen met een maximale breedte van een steiger en een vrachtwagen. Aan de achterzijde was er 50 centimeter voor een scheiding met de Nessteeg, een van de drukst befietste stegen van Amsterdam. Bij het slopen troffen we extra voorzieningen om passanten en verkeerstromen te beschermen. Ook tijdens de nieuwbouwwerkzaamheden besteedden we extra aandacht aan het omgevingsmanagement en afstemming met betrokkenen. Met respect voor elkaars belangen bespraken we wat we gingen doen, hoe we dat gingen doen en wanneer. Door de gemaakte keuzen konden we het pand tien weken eerder dan gepland overdragen aan de opdrachtgever. En kon de winkelier eerder starten met inbouwen.

Andere projecten

Meer dan bouwen