Ontwikkeling en nieuwbouw Driesche Weide, Bavel

Wonen

Nieuwbouw

Ontwikkelen

Bavel

Noord-Brabant

Activiteiten
Projectontwikkeling en bouw
Bouwperiode
April 2021 - april 2022
Omvang
28 woningen
Bijzonder
CPO-traject voor starterswoningen
Betaalbaarheid
Rijwoningen niet duurder dan €235.000

In Bavel ontwikkelt en realiseert Van Wijnen in samenwerking met HPO Vastgoed 28 woningen. In deze samenwerking is Van Wijnen risicodragend partner. HPO Vastgoed heeft de positie bij ons aangedragen en is kartrekker in deze ontwikkeling. Het nieuwbouwplan bestaat uit 14 tweekappers en 3 vrijstaande woningen. Daarnaast komen er 11 rijwoningen voor starters in de vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap.

Tussen het groen van Bavel ontwikkelt Van Wijnen in samenwerking met HPO Vastgoed nieuwbouwplan Driesche Weide. Het plan bestaat uit 14 tweekappers en 3 vrijstaande woningen. Daarnaast komen er 11 rijwoningen voor starters in de vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap.

Driesche Weide is voorlopig de laatste uitbreiding in Bavel met grondgebonden woningen. Het plangebied is gelegen in het zuidoostelijk deel van Bavel, ter hoogte van de Gilzeweg en de Brigidastraat. Het nieuw aan te leggen park draagt bij aan de ruime opzet van de nieuwbouwwijk. De architectuur van de woningen is geïnspireerd op het dorpse karakter met rustige en ingetogen materialen, hiermee voegt de nieuwbouw zich mooi in het dorp. Alle woningen worden gasloos opgeleverd.

Driesche Weide Bavel 4
Driesche Weide Bavel 5

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

In het plan worden 11 woningen voor starters gebouwd. Om dit mogelijk te maken is er gekozen voor een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) traject. Na een openbare selectie is er uiteindelijk één groep door de notaris geselecteerd. De groep starters bestaat uit enthousiaste jonge mensen uit Bavel en omgeving.

Betaalbaar

De gemeente heeft vastgelegd dat de rijwoningen niet duurder mochten zijn dan 235.000 euro. Voor de hoekwoningen was de maximale verkoopprijs 320.000 euro. De verkoopprijzen liggen daarmee circa 25% onder de huidige marktwaarde. Er geldt dan ook een zelfbewoningsplicht voor de CPO-deelnemers.

Verwijzing naar de historie

De naam Driesche Weide is toepasselijk voor het gebied waar de woningen worden gebouwd. Een dries is een openbare dorpsruimte begroeid met gras en hoogopgaande eikenbomen die in het verleden werd gebruikt als verzamelplek voor kuddes dieren uit het dorp, alvorens deze naar de heide of groenlanden gingen of nadat ze daarvan terugkeerden. Met de ontwikkeling van De Driesche Weide wordt de levendigheid op de plek teruggebracht.