Projecten

Op Urk naar School

Urk

Inclusief samenleven vinden we belangrijk. Door een uitbreiding van de Harmpje Visserschool op Urk kan nu ook passend onderwijs aangeboden worden op Urk. Die wens was voor iedereen op Urk heel groot. Nina Nomden, vestigingsdirecteur Van Wijnen Lelystad: ‘Vroeger moesten de kinderen voor passend onderwijs naar scholen in Kampen en Emmeloord, maar nu kunnen ze  op Urk naar school. We zijn trots dat we hieraan hebben mogen bijdragen’

Opdrachtgever
Kentalis
Architect
SVP Architectuur

De Harmpje Visserschool

Door een samenwerking van de Harmpje Visserschool en de Enkschool uit Kampen, onderdeel van Kentalis, kan er nu passend onderwijs geboden worden aan kinderen met een taalontwikkelingstoornis(TOS).De Harmpje Visserschool is een van de zeven basisscholen van Rehoboth, een schoolvereniging op Urk voor scholen met de bijbel. De school wil dat leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Zowel in kennis en vaardigheden, als sociaal emotioneel. ‘We zijn een nauwe samenwerking met Kentalis aangegaan om ook leerlingen die een intensief onderwijsarrangement voor taalontwikkelingstoornis nodig hebben op Urk les te kunnen geven. Daarvoor was uitbreiding van het huidige gebouw noodzakelijk en moesten er 3 lokalen en nevenruimten bijgebouwd worden’, vertelt Henk Blankestijn, directeur bij de Harmpje Visserschool.

Drie lokalen, een werkruimte en een logopedieruimte

Voor de uitbreiding realiseerden we drie lokalen, een werkruimte en een logopedieruimte. Hier hebben vooral de leerlingen van de Enkschool les. Ryan Wijnja, projectleider Van Wijnen Lelystad, vertelt: ‘De school vond het belangrijk dat het gebouw naadloos aansluit op het bestaande gebouw qua uiterlijk en kwaliteit, zodat de uitbreiding in zijn omgeving opgaat. Rehoboth en architect SVP Architectuur en Stedenbouw hadden hoge eisen aan materiaalgebruik en bouwmethodiek, onder andere voor de prachtige akoestiek van het pand.’ Blankestijn: ‘Voor de bestaande bouw golden hoge kwaliteitseisen, beschreven in een prestatiebestek en deze eisen moesten overgenomen worden in de uitbreiding. Van Wijnen heeft deze beide goed meegenomen in de bouw.’

‘Inclusief samenleven vinden we heel belangrijk. Nu kunnen alle kinderen uit Urk op  Urk naar school. We zijn trots dat we hieraan mochten bijdragen en ons hiermee verbonden hebben aan Urk, omdat het een belangrijke en mooie plaats in het poldergebied is. We werken graag samen met de Urker stichtingen en het bedrijfsleven.’

Nina Nomden, Vestigingsdirecteur Van Wijnen Lelystad

Tijdens de bouw gaat de school door

De bouw werd gerealiseerd terwijl de school gewoon open was. ‘Omdat de kinderen van links naar rechts vliegen in de pauzes en bij aankomst of bij het weggaan van school, hebben we voorgesteld om  met de logistiek hiermee rekening te houden.  Zo hadden wij geen laad- en losmomenten tijdens de schoolpauzes en op de momenten dat de kinderen naar school gebracht of opgehaald werden, vertelt Wijnja. Blankestijn is dan ook blij met de samenwerking: ‘De samenwerking met Van Wijnen is prima verlopen. Vanaf het begin is er goed overleg geweest en is er goed samengewerkt.’

Betrokkenheid

Tijdens de bouw van de uitbreiding, waren de kinderen heel nieuwsgierig. ‘We vonden het belangrijk om de kinderen te betrekken bij de uitbreiding, zodat ze een beeld krijgen bij wat er gebeurt. Zo hebben we twee bouwhekdoeken laten maken met tekeningen en verfhandjes van de kinderen. Tijdens de starthandeling mochten tien kinderen met een veiligheidshelm op vanaf het schoolplein aan een touw trekken, waarmee ze symbolisch de heistelling in werking zetten en de bouwhekdoeken onthulden. De biologisch afbreekbare confetti maakte het extra feestelijk’, sluit Wijnja af.

Andere projecten

Meer dan bouwen