Renovatie 105 woningen in Maastricht

Wonen

Renoveren

Limburg

Maastricht

Opdrachtgever
Woningstichting Woonpunt
Aantal
105 woningen
Bouwperiode
Sep. 2022 - jan. 2024
Werkzaamheden
Renovatie en verduurzaming
Flora en fauna
Nestkasten voor vogels en vleermuizen
Bijzonderheden
Per kozijn een boom gedoneerd aan Staatsbosbeheer

De woningen van het project zijn in de jaren ‘50 gebouwd. In het verleden heeft in de jaren ‘80 en omstreeks 2000 grootschalig onderhoud plaats gevonden, maar het is tijd om de woningen flink te verduurzamen. Woningcorporatie Woonpunt heeft voor deze verduurzamingsslag Van Wijnen in de arm genomen. In 2022 start de verduurzaming naar energielabel A en renovatie van enkele badkamers, keukens en toiletten.

Energielabel A

Om het A-label te behalen worden de woningen nageïsoleerd conform ‘De Standaard’. De buitengevels worden voorzien van verlijmde HR++ Neopixels parels. De daken worden vernieuwd vanaf de buitenkant met Roof Renoflex platen waarbij de goten, hemelwaterafvoeren en pannen worden vervangen. De houten kozijnen inclusief beglazing en de voor- en achterdeur worden vervangen voor nieuwe houten kozijnen met HR++ beglazing. Hierbij wordt de kozijnindeling ook teruggebracht naar de jaren ‘50 en zijn de ramen beter bewasbaar middels stolpramen. De bewoners mogen zelf de kleur van de voordeur kiezen. Hierbij hebben ze de keuze gekregen uit 4 kleuren. De woningen worden voorzien van mechanische ventilatie met Co² sturing. Daarnaast worden de buitengevels van de woningen opgeknapt door nieuw keimwerk, gedeeltelijk voegwerk- en metselwerkherstel.

Caberg - 2

Badkamer, keuken en toilet

Aan de hand van de warme opname wordt een aantal badkamers, keukens en toiletten gerenoveerd. Hierbij krijgen de bewoners de keuze om de badkamer te verplaatsen naar de kleinste slaapkamer, zodat er een grotere badkamer gemaakt kan worden met toilet. Daar waar nodig worden herstelwerkzaamheden verricht aan de bergingen, waaronder gevel, dak en kozijnen. Voor alle kozijnen wordt het houtrot hersteld en opnieuw geschilderd. Daar waar nodig worden plaatselijke herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de goten, hemelwaterafvoeren en daken.

Caberg - 3

Flora en Fauna

In het kader van Flora & Fauna worden voorzieningen aangebracht conform het advies van Ecolybrium. Zo worden vogelschroten aangebracht onder de derde rij van de dakpannen over de gehele lengte van de voor- en achtergevel voor de vleermuizen. Ook worden diverse kasten ingemetseld voor de gierzwaluw en huismussen. Goed om te weten is dat er voor ieder geproduceerd kozijn een boom gedoneerd is aan Staatsbosbeheer. In totaal hebben wij 1.190 bomen gedoneerd welke onderdeel zijn van 5.000 hectare nieuw bos.