Renovatie De Nude, Wageningen

Wonen

Renoveren

Gelderland

Wageningen

Opdrachtgever
De Woningstichting
Omvang
320 appartementen
Type
Renovatie en verduurzaming
Bouwperiode
2020 - 2024
Bijzonder
Bewonersparticipatie

De wijk van de toekomst

De Nude is een naoorlogse wederopbouwwijk aan de zuidwest rand van Wageningen. De wijk bestaat voornamelijk uit galerij- en portiekflats en enkele grondgebonden woningen. Er is een mooie mix tussen koop- en huurwoningen. Het project (Fase 1) is gestart met een pilot; de portiek- en een galerijflat van de Savornin-Lohmanstraat, in totaal 50 woningen is reeds succesvol afgerond. In totaal renoveren en verduurzamen wij voor De Woningstichting de komende jaren 320 appartementen (5 galerij- en 12 portiekflats) in bewoonde staat. Met deze ingreep verlengen we de levensduur met nog eens 40 jaar.

De Nude is aangemerkt als ‘Wijk van de Toekomst’; het programma Wijk van de Toekomst is onderdeel van het Gelders Energieakkoord
en richt zich op de stapsgewijze afkoppeling van het aardgas én de opbouw van een nieuwe basis voor warmtevoorziening. Het is tevens een wederopbouwwijk waar de komende jaren veel groot onderhoud wordt gepleegd en het openbaar groen wordt vernieuwd. Wij geven de wijk een impuls door naast de duurzame oplossingen ook aandacht te besteden aan de leefbaarheid in de wijk.

Verantwoordelijk bewonersproces

Als vertrekpunt heeft de opdrachtgever prestatie-eisen inclusief bewonersopties en -wensen vastgesteld. Wij dragen de technische
verantwoordelijkheid én is in de ‘lead’ in het bewonersproces. Wij werken met een uitgebreide, duidelijke klantreis, die we per opdrachtgever en type project aanpassen om projectspecifiek uit te voeren. De klantreis heeft als doel om van initiatief tot nazorg
de bewoners aan de hand te nemen en niet alleen draagvlak, maar ook enthousiasme voor het project te bereiken.

Bewonersparticipatie – Nudemunten

Bewonersparticipatie is belangrijk voor een prettige leefomgeving. Om dit te stimuleren is het Nudemunten systeem tot het leven geroepen. Bewoners kunnen deze munten verdienen door een bijdrage te leveren in het project. Zij kunnen bijvoorbeeld hun buurman of buurvrouw helpen met diverse klusjes en afrekenen met Nudemunten. De verdiende munten zijn inwisselbaar voor extra
kwaliteit voor de woning of het kopen van producten bij de Wageningse middenstand Hierin werken we samen met buurtcentrum Solidez en buurtbedrijf ‘NuDe toekomst’. Met als resultaat dat bewoners bij het project betrokken en met elkaar verbonden zijn.