Hetzelfde gebouw, maar een andere functie

Leren

Onderwijs

Renoveren

Transformeren

Amsterdam

Internationaal onderwijs
AICS South East
Oplevering
Augustus 2023
Oppervlakte
ca. 16.000 m2
Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam
Architect
Alberts & Van Huut i.s.m. a/d Amstel architecten

In Amsterdam-Zuidoost werkt Van Wijnen aan de renovatie en transformatie van drie torens van het Zandkasteel. Het voormalig ING kantoor en gemeentelijke monument wordt in opdracht van de gemeente Amsterdam getransformeerd tot een schoolgebouw voor de Amsterdam International Community School South East.

Transformatie maakt internationaal onderwijs mogelijk

In 2019 heeft de gemeente Amsterdam de drie torens van het Zandkasteel aangekocht. De transformatie is in twee fasen aanbesteed en Van Wijnen is voor beide fasen geselecteerd.
Eind maart 2021 overhandigde de gemeente Amsterdam de sleutels van het voormalig ING kantoor aan Van Wijnen zodat kon worden gestart met fase 1. Deze fase bestond uit het renoveren van de buitenschil en intern amoveren. De tweede fase is in maart 2022 gestart. Het gebouw wordt nu getransformeerd naar schoolgebouw, zodat het in augustus 2023 klaar is voor gebruik.

Sterke samenwerking in een bouwteam

Samen met het Projectmanagementbureau van de gemeente Amsterdam hebben we in een bouwteam het plan uitgewerkt tot aan het uitvoeringsniveau. Samen met de diverse adviseurs en onderaannemers is het plan geoptimaliseerd. Dankzij deze manier van samenwerken wordt de kennis van alle partijen in de planvormingsfase optimaal benut.

Klaar voor de toekomst

In de eerste fase optimaliseren wij de bestaande installaties met een financiële besparing als gevolg, dit dankzij het behouden van het leidingtracé van CV installatie en de regelkasten van elektrische installaties. Door het herstellen en schoonmaken van de gevels en het coaten van de kozijnen en lichtstraten zal het Zandkasteel weer als nieuw ogen. Daarnaast vervangen wij het dak pakket van de platte daken zodat deze voor de komende jaren weer van optimale kwaliteit zijn.

Van kantoorpand naar schoolgebouw

De tweede fase is de daadwerkelijke transformatie van kantoorpand naar schoolgebouw. De werkzaamheden bestaan uit het inrichten van het pand met wanden, plafonds en vloerafwerking. Daarnaast worden de installaties aangepast naar de nieuwe situatie om te voldoen aan de huidige regelgeving. De centrale entree wordt vergroot, zodat deze beter toegankelijk is. Ook is er een constructieve aanpassing; er komt een nieuw inpandig trappenhuis zodat er voldoende vluchtwegen zijn en er komt een grote vide in de toekomstige schoolbibliotheek.

Remi van der Pol

Manager Klant en Markt

“De samenwerking in bouwteam heeft geleid tot mooie optimalisaties. In korte tijd is veel bereikt door het vertrouwen binnen het bouwteam”

Circulair materiaalgebruik

De doelstelling van de gemeente Amsterdam is om dit project zo duurzaam en circulair mogelijk uit te voeren. Voor dit project werken we samen met onze partners, die eveneens een grote focus hebben duurzaamheid en circulariteit. Voor de demontage- en ontmantelingswerkzaamheden is I. Deegen & Zoon B.V. aangehaakt, een specialist in sloop-, grond- en asbestsaneringswerk.

Uit dit project wordt een ruim aanbod aan mooie her te gebruiken materialen geoogst, bestemd voor de circulaire economie, zoals meubilair, inventaris en systeemwanden. Deze materialen worden aangeboden via verschillende partners waaronder alleshergebruiken.nl, troostwijkauctions.com en marktplaats.insert.nl.

Om onze circulaire ambitie in de renovatiefase van dit project extra slagkracht te geven is het Zandkasteel aangemeld voor de pilot “Verificatieregeling Circulair Sloopproject”. Met de stempel “Circulair Sloopproject” kunnen wij aantonen dat we voldoen aan de vergaande eisen voor circulair slopen. Onze doelstelling bij dit project is om zo hoog mogelijk te eindigen op de R-ladder van circulariteit. Als eerste stap zijn voorafgaand aan de renovatiefase de her te gebruiken materialen eerst verwijderd en veiliggesteld voor hergebruik in de transformatiefase van dit project.

Meer lezen over circulair slopen?

Jongeren inspireren voor de bouw

Op initiatief van Sabo Bouwadvies bezochten een aantal jongeren de bouwplaats. Zij lieten zich inspireren door verhalen van onze collega’s en architect van het gebouw Max van Huut. Met als doel: laten zien wat de bouw te bieden heeft. Deze excursie is onderdeel van Bouw aan jouw Zuidoost. Initiatieven waar wij graag medewerking aan verlenen omdat ‘social return’ een belangrijk onderdeel is van dit project.

Groep mensen in zandkasteel

Lees verder over gebouwtransformaties

Gebouwtransformatie is een bijzondere manier van bouwen. Het vraagt veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen van zowel de opdrachtgever als de bouwer. Wij laten graag mooie voorbeelden zien van eerdere transformatieprojecten. Bezit u vastgoed of wilt u vastgoed ontwikkelen dat tegen het eind zit van haar levenscyclus, dan denken we graag met u mee om het weer te laten renderen. Lees verder op onze themapagina Gebouwtransformaties.

In de media

Transformatie als ultiem voorbeeld van circulariteit

Van Wijnen bouwt samen met klanten en partners, zoals woningcorporaties, ontwikkelaars en gemeenten, aan betaalbare woningen voor iedereen. Dat gebeurt op een toekomstbestendige manier, onder meer met het renoveren en transformeren van bestaande gebouwen. Transformatie is het ultieme voorbeeld van circulariteit. Het bestaande gebouw krijgt een nieuw leven….

“Zandkasteel motor moderne Bijlmer”

Het gemeentelijk monument het Zandkasteel staat in de steigers. Net als in de jaren tachtig moet het opnieuw een aanjager zijn in Zuidoost om omstandigheden beter te maken. De vraag is of nieuwe gebruikers als de International School, bedrijven en vrije sectorhuurders niet te ver van de huidige Arenapoort afstaan. Directeur Robert Kohsiek van projectontwikkelaar Wonam: “Het Zandkasteel was altijd naar binnen gericht. In de toekomst moet de blik naar buiten…”