Renovatie Hoge Slagen Den Bosch

Wonen

Renoveren

‘s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

Opdrachtgever
Woningcorporatie Zayaz
Aantal woningen
196
Bouwperiode
Mei - december 2022
Werkzaamheden
Vervangen leidingen in woningen en herstelwerk
Bijzonderheden
Uitvoering in bewoonde staat

Onlangs hebben we voor woningcorporatie Zayaz werkzaamheden aan de rioleringen aan de Hoge Slagen in Den Bosch succesvol afgerond. Complex Hoge Slagen dateert van 1971. De riolering, bestaande uit standleidingen en horizontale afvoeren, is 50 jaar oud en is sterk verouderd. Er deden zich helaas veel lekkages voor in het complex. Daarom hebben we bij 196 appartementen de leidingen vernieuwd en andere aangetroffen defecten en schade hersteld.

In mei 2022 zijn we gestart met een mooi renovatieproject voor woningcorporatie Zayaz. Het betreft de renovatie van de binnen rioleringen (standleidingen met kruistukken) aan de Hoge Slagen in Den Bosch. Het plan van aanpak dat we hebben ingediend was ook geënt op minimale overlast voor bewoners. Complex Hoge Slagen dateert van 1971. De riolering, bestaande uit standleidingen en horizontale afvoeren, is 50 jaar oud en is sterk verouderd. In het verleden hebben zich veel lekkages voorgedaan in het complex. Door veroudering van het dunwandige PVC, in combinatie met het ontbreken van expansiestukken, zijn de standleidingen gaan scheuren. Na een grondige renovatie in 2016 blijven lekkages zich voordoen. Vanwege de vele lekkages in de standleidingen heeft een groot deel van de woningen vochtplekken. Omdat de meterkasten van de woningen direct tegen de schacht aan liggen, loopt bij een defect van de standleiding het rioolwater ook in de meterkasten. Dit geeft risico’s op kortsluiting in de meterkasten. Ook bleken er grote gaten in de schachtwand waardoor de brandcompartimentering tussen de woningen niet op orde was.

Werkzaamheden riolering

Daarom hebben we bij 196 appartementen defecte en verouderde standleidingen vernieuwd, hebben we horizontale leidingen gereinigd en daar waar nodig vervangen en is het aangetroffen asbest gesaneerd. Ook zijn aangetroffen defecten en nevenschade in de schacht hersteld. We hebben bovendien oude installatie-onderdelen in de schacht verwijderd. Tevens hebben we op de achterwanden van de toiletten Fibo trespo aangebracht. Dit alternatief voor tegelwerk verkorte de doorlooptijd aanzienlijk. Uiteraard zijn alle eerdere projectschades door het hak- en breekwerk en ook verkleuring van schilderwerk hersteld.

Brandveiligheid

Belangrijk onderdeel was ook het leveren en aanbrengen van een 30 minuten brandwerend afdichtingssysteem ten behoeve van het afdichten van de sparingen en leidingen door woning scheidende vloeren en (schacht)wanden. En het leveren en aanbrengen van een brandwerende schachtwand door middel van steenwolplaten met volumieke massa 150kg/m3 in onder andere toiletten en badkamers.

Prettig en veilig wonen

Samen met Zayaz en Vgib (onderhoudsmanagementbureau, ingehuurd door Zayaz) hebben we ervoor gezorgd dat bewoners weer prettig en veilig kunnen wonen. En verstoppingen en lekkages voor de komende 20 jaar zijn voorkomen. We grepen de werkzaamheden ook aan voor kleine verbeteringen van de flats om ze toekomstbestendiger te maken. Zo troffen we de voorbereidingen voor het leggen van PV-panelen op de daken. Bewoners waren bijzonder behulpzaam en vooral blij dat we de lekkages en overlast aan zijn gaan pakken. Inmiddels is de renovatie naar tevredenheid van zowel bewoners als woningcorporatie Zayaz afgerond.