Renovatie Huize Agnes, ‘s-Hertogenbosch

Werken

Renoveren

‘s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

In het centrum van ‘s-Hertogenbosch aan de Zuid-Willemsvaart staat het ‘Huize Agnes’. Een prachtig beeldbepalend pand met een rijke geschiedenis, met daarin een kleinschalige leefgemeenschap. Deze woningen voldeden niet meer aan eisen van de huidige tijd. Voor woningcorporatie Zayaz besloot dat het pand gerenoveerd moest worden. Speerpunten voor de renovatie waren brandveiligheid en energetische verbeteringen met behoud van de architectonische kwaliteiten. Het pand valt onder beschermd stadsgezicht

Vanuit de ketensamenwerking heeft Van Wijnen dit project met Zayaz opgepakt. Binnen Huize Agnes is een actieve huurdersvereniging. Zij zijn vroegtijdig betrokken en de bewonerswensen zijn meegenomen. Dit heeft geresulteerd in een gedragen plan met 100% deelname.

Werkzaamheden

De oude systeemplafonds zijn vervangen door brandvertragende plafonds die tevens geluidsreducerend effect hebben De kozijnen zijn voorzien van goed geïsoleerde beglazing en het dak is compleet geïsoleerd en voorzien van nieuwe dakramen. De gevelkachels en boilers zijn vervangen door een HR-combiketel met radiatoren. Verder is er mechanische ventilatie aangebracht waardoor tocht- en vochtproblemen voorkomen kunnen worden. Het interieur is gelijktijdig aangepakt. De keuken, badkamer en het toilet zijn vervangen waar nodig.

Verder zijn er speciale wensen vanuit de bewoners doorgevoerd, zoals herinrichting van gedeelde keukens en badkamers. Samenvoegen van 2 studio’s tot één grote wooneenheid. Twee onzelfstandige studio’s zijn na de ingreep verzelfstandigd door het toevoegen van eigen badkamers, keuken en toilet.

Het is een fantastisch project, zo intensief met de actieve bewonersvereniging samenwerken. Geen dag is hetzelfde, enkele woning en bewoner is uniek.

Peter van der Velden – Uitvoerder

Binnenstedelijk

Door de binnenstedelijke ligging was het voor het voorbereidingsteam een planningstechnisch hoogstandje om de uitvoering ‘just-in-time’ te organiseren. De aangrenzende belangrijke verkeersader Zuid-Willemsvaart mocht namelijk niet benut worden. In de binnentuin is een kraan geplaatst, welke de aan- en afvoer van materialen snel en veilig kon verzorgen. Materialen werden in kleine hoeveelheden aan- en afgevoerd. Het bouwplaatspersoneel moest parkeren op 1,5 kilometer van de bouwplaats vandaan, vanwaar ze de laatste afstand te voet af moesten leggen of met een pendelbusje.

Beschermd stadsgezicht

Gezien de rijke historie moesten de werkzaamheden worden uitgevoerd met respect voor de historie. Het pand valt namelijk onder beschermd stadsgezicht. Veranderingen aan de gevel waren derhalve niet toegestaan. Uitdagingen hierbij waren de kozijnen en het dak. Dit is opgelost door Fineo glas in de bestaande kozijnen toe te passen. De dakdoorvoeren zijn naar het achter dakvlak verplaatst. Hierdoor vallen deze buiten het zicht.

Respect voor de bewoners

De hechte groep bewoners vormen samen echt een leefgemeenschap. De binnentuin wordt gedeeld en in sommige gevallen de badkamer, keuken en het toilet. Sommige bewoners zijn in goed overleg gewisseld van woonunit en nieuwe bewoners zijn aangetrokken via een eigen coöptatie

De woningen op de begane grond en 1e verdieping zijn in onbewoonde staat gerenoveerd. Zayaz heeft deze bewoners ondergebracht in wisselwoningen. Woningen op de 2e verdieping zijn in bewoonde staat gerenoveerd. Deze bewoners konden tijdens de werkzaamheden gebruik maken van een door Zayaz ingerichte rust-/douchewoning.

Verder werden de bewoners continu op de hoogte gehouden van de werkzaamheden via nieuwsbrieven en WhatsApp for Business. Daarnaast hield het projectteam inpandig kantoor, waar de bewoners snel te woord werden gestaan.

Reduce, reuse, recycle

Bij het project Huize Agnes proberen we de impact op het milieu zo klein mogelijk te maken. Dit doen we onder andere door de energetische ingrepen, maar ook het toepassen van LED-verlichting in de algemene ruimten. Zoveel mogelijk bestaande materialen werden hergebruikt zoals de dakpannen en MV-boxen. Anderzijds proberen we uitkomende materialen, bij voorkeur lokaal, her te gebruiken. Zo zijn bijvoorbeeld de wastafels en MV-boxen, hergebruikt voor tiny houses ‘Klein Groenrijk’ elders in de stad en van uitkomende voorzetramen worden in de buurt tuinkastjes gemaakt.