Renovatie Jan de Rooijstraat in Oss

Wonen

Renoveren

Noord-Brabant

Oss

Aantal woningen
126
Opdrachtgever
BrabantWonen
Bijzonder
Toepassing modulaire badkamer
Werkzaamheden
Onderhoud in- en exterieur
Opgeleverd
Maart 2022

De woningen aan de Jan de Rooijstraat en omgeving hebben een algehele opknapbeurt gekregen, zowel interieur als exterieur inclusief energetische maatregelen. Het is een project waar ook volop aandacht is voor de bewoners. De prettige samenwerking bij voorgaande renovatieprojecten in Den Bosch was voor de corporatie reden om weer met Van Wijnen aan de slag te gaan.

Jan de Rooijstraat Oss
Jan de Rooijstraat Oss

Klaar voor de toekomst

Om de woning in goede staat te houden, zijn er aan de buitenkant diverse werkzaamheden uitgevoerd. De dakbedekking is vervangen, gevels zijn gereinigd, dakgoten en hemelwaterafvoeren zijn vervangen en schilderwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Aan de binnenzijde van de woning zijn oude keukens, toiletten en badkamers vervangen. Verder zijn er rookmelders en koolmonoxidemelders aangebracht en groepenkasten vervangen. Om de woning klaar te maken voor de toekomst zijn de gevels en daken geïsoleerd, gevelkozijnen zijn vervangen door nieuwe houten kozijnen inclusief nieuwe HR++ beglazing.

Innovatie modulaire badkamer

Wij brengen als Van Wijnen ons motto ‘Meer dan bouwen’ in de praktijk. Uit gesprekken met diverse woningcorporaties blijkt namelijk dat bij badkamerrenovaties behoefte is aan het reduceren van de doorlooptijd, het beperken van de overlast voor bewoners en het verminderen van kosten en afval. Binnen de huidige, traditionele badkamerrenovatie is optimalisatie nauwelijks meer mogelijk. Met die reden is de modulaire badkamer ontwikkeld. Modulair is een techniek waarbij componenten (producenten in grote delen) in de fabriek vervaardigd worden en op de bouwplaats worden gekoppeld. Door de badkamer modulair uit te voeren, kunnen we een badkamer in 2 a 3 dagen geheel moderniseren wat de overlast voor bewoners aanzienlijk vermindert, de hoeveelheid afval op de bouw reduceert en de arbeid op de bouwplaats minimaliseert. We werken nauw samen met leveranciers om de modulaire badkamer door te ontwikkelen tot een volledig circulair product. Het principe is dat deze badkamer geïnstalleerd wordt middels droge verbindingen, wat ten goede komt aan de bouwsnelheid en het verminderen van stof- en geluidsoverlast.