Restauratie Rijksmonument Het Oversticht Zwolle

Werken

Renoveren

Overijssel

Zwolle

Opdrachtgever
Het Oversticht
Architect
Studio Groen+Schild
Historisch pand
18e-eeuws Rijksmonument

In Zwolle wordt een 18e-eeuws Rijksmonument getransformeerd tot een duurzaam en eigentijds kantoorpand. Het project is een samenwerking tussen Van Wijnen Zwolle, Studio Groen+Schild en Het Oversticht. Het pand is van Het Oversticht. Zij vroegen Studio Groen+Schild om een ontwerp te maken voor de pakhuizen. Van Wijnen voert de renovatie uit. Het Oversticht adviseert over de ruimtelijke kwaliteit van een leefomgeving met als hoofdlijnen omgevingskwaliteit, erfgoed en duurzaamheid. Studio Groen+Schild zorgt voor moderne werkruimtes die voldoen aan de hedendaagse wensen. Na de renovatie van het Rijksmonument voor Het Oversticht Zwolle dient het pand niet alleen als inspirerende werkplek, maar ook als voorbeeld voor de verduurzaming van monumentale gebouwen.

Samenwerking tussen het Oversticht en Natuur en Milieu Overijssel

Albert Vissinga, programmaleider erfgoed bij Het Oversticht, benadrukt dat het pand al in 2019 aan vernieuwing toe was. ‘De installaties waren verouderd en bezoekers kon je met goed fatsoen niet meer naar het toilet laten gaan’, vertelt Albert. ‘Dus toen Natuur en Milieu Overijssel (NMO) kantoorruimte zocht, zagen we dit als een kans om samen in het pand te gaan werken na een grondige renovatie. Het delen van kantoorruimte is een ideale gelegenheid om als organisaties dichter bij elkaar te komen en van elkaars expertise gebruik te maken.’ Nadat beide organisaties enthousiast waren over het idee, inventariseren de architecten van Studio Groen+Schild, Ellen Schild en Thijs Bongers, de wensen voor de nieuwe inrichting: ‘Het wordt een toekomstbestendig en inspirerend kantoorpand waarin alle medewerkers zich thuis gaan voelen’, zegt Ellen. ‘Het pand bestaat uit twee pakhuizen die met elkaar zijn verbonden. De begane grond wordt de ontmoetingsruimte. Hoe hoger je komt, hoe rustiger het wordt. Het ontwerp is zo gemaakt dat de functies van beide organisaties goed op elkaar aansluiten en er crossovers mogelijk zijn.’

Ellen Schild

Architect Studio Groen + Schild

‘Het wordt een toekomstbestendig en inspirerend kantoorpand waarin alle medewerkers zich thuis gaan voelen’

Esthetiek versus financiën: keuzes bij duurzame renovatie

‘Het budget is een puzzel.’ vertelt Albert. ‘De keuzes die je maakt zijn soms esthetisch, soms praktisch, maar ze hebben altijd een financiële impact. Neem de isolatie van het dak. Als je aan de buitenzijde gaat isoleren dan is dat misschien mooier, maar het kost ook een stuk meer. Gelukkig bood ons bouwteam de uitkomst. Ellen is het hier roerend mee eens: ‘Met Van Wijnen samen kunnen we goed samenwerken, omdat we alles met ze kunnen overleggen. In een bouwteam namen we samen alle opties en financiële consequenties door. Hierdoor kunnen we de juiste beslissingen nemen.’ Albert benadrukt dat ze heel transparant zijn geweest naar Van Wijnen over het budget: ‘We hebben een vastgesteld budget en daar moeten we niet overheen gaan. Dit betekent ook dat er consequenties zijn verbonden aan de keuzes die je maakt in het ontwerp.’

Hoe details bij de renovatie Rijksmonument Het Oversticht Zwolle het verschil maken

‘Het verduurzamen van bestaande gebouwen is zowel energetisch als esthetisch een uitdaging. Maar we hebben overal goed over nagedacht.’ vertelt Albert. ‘Zo plaatsen we onder andere achterzetramen. Deze hebben we samen met Van Wijnen ontworpen. Dat zijn de details die je straks echt gaat ervaren. Ellen vult aan: ‘Medewerkers kunnen straks ook buiten werken door de openslaande deuren naar de patio. Voor de look & feel van het interieur heb ik samen met interieurarchitect Thijs Bongers de huisstijlen van beide organisaties als uitgangspunt gebruikt. Ook de kleuren passen goed bij elkaar. Het ontwerp is volledig afgestemd op de behoeften van beide organisaties.’

Albert Vissinga

Programmaleider erfgoed bij Het Oversticht

‘Het verduurzamen van bestaande gebouwen is zowel energetisch als esthetisch een uitdaging. Maar we hebben overal goed over nagedacht.’

Uitgangspunt bij interieurontwerp: samenwerking en interactie

Als je een pand goed analyseert, ontwerpt het zich voor een deel vanzelf.’ vertelt Ellen. ‘Er staan vier houten kolommen in het pakhuis. Daar hebben we aanleiding gevonden om vier belcellen te plaatsen. Dan blijf je de ruimte ervaren. Er zijn relatief weinig binnenwanden in het pand, zodat mensen gemakkelijk naar elkaar toe kunnen lopen. Medewerkers zijn enthousiast over het ontwerp en worden bij elke stap in het proces meegenomen. Het doel van het ontwerp is om een kantoor te creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen delen. Er wordt steeds meer thuis gewerkt. Met dit ontwerp willen we faciliteren dat mensen elkaar weer ontmoeten en samenwerken.’

Samenwerking leidt tot optimale oplossingen

Een van de grootste uitdagingen van de renovatie van het Rijksmonument voor Het Oversticht Zwolle was de geluidsoverlast in het pand, volgens Albert. ‘Als je boven aan het werk was, kon je gesprekken beneden letterlijk volgen’, legt hij uit. ‘Om dit op te lossen, isoleren we alle vloeren aan de bovenkant. Maar we moeten ook oppassen dat de vloeren niet te dik worden, anders stoten mensen op sommige plekken hun hoofd. Daarom hebben we samen met het bouwteam slimme oplossingen bedacht om de vloeren zo laag mogelijk te houden. Neem het leidingwerk: dat gaan we infrezen. Door de koppen bij elkaar te steken kiezen we samen de slimste oplossing op het gebied van financiën, constructie en geluid.’

Een geslaagde combinatie van duurzaamheid, monumentenzorg en modernisering

Het Oversticht en NMO zijn zeer tevreden met het behaalde resultaat in samenwerking met Studio Groen + Schild en Van Wijnen. Albert benadrukt: ‘We werken echt samen als partners, waarbij we allemaal open en transparant zijn over onze wensen en eisen. Het resultaat is een prachtig ontwerp dat volledig aansluit bij onze behoeften en tegelijkertijd recht doet aan het monumentale karakter van het pand. Van Wijnen heeft ons laten zien dat dit mogelijk is. En dankzij de creatieve oplossingen zijn de karakteristieke kenmerken van het Rijksmonument nauwelijks aangetast. Het vernieuwde kantoorpand is een mooi voorbeeld van hoe duurzaamheid, monumentenzorg en modernisering hand in hand kunnen gaan.’

Meer weten over onze projecten?

Lees meer over onze andere projecten van de vestiging Zwolle.