Renoveren Prins Johan Friso Mytylschool Haren

Leren

Onderwijs

Nieuwbouw

Renoveren

Haren

Verduurzaming
Van energielabel F naar energielabel A
Opdrachtgever
Openbaar Onderwijs Groningen

‘Samen hebben we het verschil gemaakt voor onze leerlingen’

De Prins Johan Friso Mytylschool in Haren kan er weer tegenaan voor de toekomst. Van Wijnen Groningen nam het bijna veertig jaar oude schoolcomplex afgelopen jaar flink onder handen door het gebouw te isoleren, op te frissen en op een aantal plekken te verbouwen. De Prins Johan Friso Mytylschool in Haren met een kwetsbare groep leerlingen kijkt vol lof terug op het renoveren. ‘Samen hebben we het verschil gemaakt voor onze leerlingen en een flinke steen bijgedragen aan een inclusieve samenleving.’

Het zijn de woorden van schoolleider Tim ten Wolde. Bouwen in deze school is niet de gemakkelijkste klus. De Prins Johan Friso Mytylschool is een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De 180 leerlingen uit de wijde omtrek hebben een fysieke of meervoudige beperking en worden voorbereid op een volwaardige plek in de maatschappij of een vervolgopleiding. Door hun beperking kunnen kleine veranderingen, prikkels, stoffen of geuren groot effect hebben op het welzijn van de kinderen. En dat heeft dus consequenties voor wat je wel of niet kunt doen tijdens lesdagen.

Tim ten Wolde

Schoolleider Prins Johan Friso Mytylschool

Als je zo’n enorme verbouwing met elkaar aangaat, hoop je op zo’n fijne samenwerking. En als dat in de praktijk dan ook echt gebeurt, wordt het een groot succes.’

Snappen waar je aan de slag gaat

‘Onze focus ligt hier altijd op de kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor onze leerlingen’, zegt Ten Wolde. ‘Al het andere moet zich daarin schikken. De bouwlieden van Van Wijnen hebben het renoveren van de Prins Johan Mytylschool in Haren voortreffelijk gedaan. Vanaf het begin heb ik een enorme drive ervaren om hier samen iets moois neer te zetten en het verschil te maken voor onze leerlingen. Als je zo’n enorme verbouwing met elkaar aangaat, hoop je op zo’n fijne samenwerking. En als dat in de praktijk dan ook echt gebeurt, wordt het een groot succes.’ Uitvoerder Evert van der Helm van Van Wijnen Groningen hoort het met gepaste trots aan, maar reageert nuchter. ‘Natuurlijk passen wij ons aan de doelgroep aan. Bij het begin van de opdracht hebben wij ons uitvoerig verdiept in de vraag en in de school. Daar hebben wij een plan op gemaakt en dat continu afgestemd met de school. Het is een kwestie van invoelen, snappen waar je aan de slag gaat en helder communiceren.’

Toe aan een opfrisbeurt

Het bijna tweehonderd meter lange schoolgebouw – waar 85 medewerkers samenwerken voor onderwijs, zorg en revalidatie van de leerlingen – was wel aan een opfrisbeurt toe. ‘De kachel stond hier altijd op standje Piri Piri en tussen het dak en het plafond waaide het soms harder dan buiten’, zegt Ten Wolde met een alleszeggende lach. Klimaattechnisch kon er dus wel een slag gemaakt worden. De systeemplafonds werden vernieuwd, alle ramen (ongeveer 600) vervangen door isolatieglas, de betimmering boven de kozijnen vervangen en voorzien van isolatie én de vloeren geïsoleerd. Inmiddels heeft de school het nieuwe energielabel aangevraagd, dat een sprong maakt van energielabel G naar energielabel A.

Schoolplein

Grote flexibiliteit

‘Het is hier echt een stuk behaaglijker geworden en een nog fijner gebouw om in te werken’, zegt Max Paans over het renoveren van de Prins Johan Friso Mytylschool in Haren. Als iemand de school op zijn duimpje kent, dan is hij het. Al 38 jaar werkt hij er als conciërge, tegenwoordig gebouwbeheerder genoemd. Eigenlijk is hij al pensioengerechtigd, maar zijn betrokkenheid wint het nog van de lonkende vrije tijd. Hij was ook degene met wie de bouwlieden van Van Wijnen continu afstemden. ‘We hebben continu gekeken welke werkzaamheden tijdens schooluren konden en welke niet. En soms moesten geplande werkzaamheden op het laatste moment toch uitgesteld worden, omdat die op dat moment niet goed samenvielen met de activiteiten in school. Daar ging iedereen heel rustig mee om. De lijnen waren kort en de flexibiliteit groot.’ ‘De grote sloop- en bouwwerkzaamheden gebeurden sowieso in de schoolvakanties’, vult Van der Helm aan. ‘We hadden bovendien met onze werkvoorbereiders de logistiek heel dik in orde. Zo hadden we bijvoorbeeld alle ramen van tevoren gemarkeerd vanwege sterk variërende kozijnafmetingen. Als je dan tussendoor even een uurtje hebt in een lokaal, is het zaak die tijd ook zo efficiënt mogelijk te gebruiken. En waar het kon, hebben we onder schooltijd ook geprobeerd de leerlingen een beetje te betrekken bij ons werk. Door ze uit te leggen wat we doen en soms mee te laten kijken.’ Tim ten Wolde: ‘Ik vond dat wel mooi. Dat die mannen in de gang lopen en ook even tegen een leerling zeggen: “Moi! Hou ist mien jong?” Onze leerlingen zijn niet hun beperking. We gaan met ze om zoals je met elk kind doet. Gewoon lekker licht en luchtig.’

Bord Prins Johan Friso Mytylschool rookvrij

Passend voor de leerlingen

De verbouwing zorgde hoe dan ook voor meer licht in school. Met het plaatsen van de nieuwe plafonds, kreeg het dak ook op veel plekken lichtkoepels. Daardoor is er nu meer natuurlijke lichtinval in de school. ‘Heel wenselijk’, zegt Ten Wolde. ‘Oude, flikkerende tl-lampen zijn niet fijn voor leerlingen met epilepsie bijvoorbeeld. Die zijn dus ook vervangen voor duurzame verlichting.’ Aan de buitenkant kreeg de luifel van het gebouw een facelift en zijn op veel plekken de boeiplaten vervangen voor nieuwe, frisse trespa-platen. In de school zorgden de bouwlieden voor een aantal verbouwingen die het onderwijs meteen ondersteunen en de leerlingen helpen te trainen in zelfstandigheid. Zo werd een ruimte verbouwd tot winkeltje voor lessen in detailhandel en de voorheen gesloten receptie werd een open lokaal met balie voor administratieve ondersteuning door leerlingen. Ook is een toiletruimte vergroot zodat er een bed in past voor verzorging.

Leerlingen de grote winnaar

‘De basis is nu op orde’, zegt Ten Wolde, wandelend door de school. ‘Onze leerlingen zijn de grote winnaar. Iedereen die daarbij heeft geholpen, heeft wat echt bijgedragen aan een inclusievere samenleving’, herhaalt hij nog maar eens. Samen met Evert van der Helm neemt hij bij de entree plaats op een aantal geschonken stoelen uit het voormalige Oosterparkstadion van FC Groningen. ‘Teamwork’, vinden ze. Het is ook de plek waar Ten Wolde het volgende project aansnijdt. Het gebouw van de Groninger Buitenschool – een afzonderlijk schoolgebouw op het terrein van Prins Johan Friso Mytylschool – moet op korte termijn ook verbouwd worden. Dat moet de ‘eigen plek’ worden van leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs krijgen. ‘Mooi dat ze ons weer vragen’, zegt Van der Helm. ‘Een vervolgklus zegt iets over de tevredenheid, daar doen we het voor!’

Wil jij ook een schoolgebouw verduurzamen of verbouwen?

Neem gerust contact op met Arnoud Gils