Samen met de klant brengen we dit gebouw naar de toekomst

Leren

Wonen

Beheren

Renoveren

Utrecht

In Utrecht Overvecht ontwikkelde en bouwde Van Wijnen The Cube, een studentenwooncomplex van IC Group. Het gebouw omvat 639 studentenwoningen, een fietsenkelder en 1000 m2 aan publieke voorzieningen. Sinds de oplevering in 2021 verzorgt Van Wijnen Vastgoedbeheer het beheer. Voor Van Wijnen betekent beheer veel meer dan alleen praktisch onderhoud. ‘We zijn een technische en strategische kennispartner voor onze klant.’

Dat IC Group Van Wijnen Vastgoedbeheer als partner koos, was min of meer een logische keuze. “The Cube is het eerste vastgoedcomplex van IC Group in Nederland”, vertelt Paul Engel, bedrijfsleider van Van Wijnen Vastgoedbeheer Midden. “Van Wijnen Projectontwikkeling ontwikkelde het, Van Wijnen Bouw realiseerde het. IC Group had in Nederland nog geen netwerk en geen kennis van de Nederlandse wet- en regelgeving qua onderhoud. Die kennis hebben wij wel.”
In 2022 was Van Wijnen bij The Cube verantwoordelijk voor een breed palet aan activiteiten. “Denk aan schoonmaak, beveiliging, onderhoud, het afhandelen van bewonersmeldingen, wettelijk verplichte keuringen, het uitvoeren van een legionellabeheersplan en alles daartussenin. In 2023 voert IC Group schoonmaak en beveiliging in eigen beheer uit, maar het technisch onderhoud en het huismeesterschap blijft in onze handen.”

Technische en strategische kennispartner

Van Wijnen Vastgoedbeheer werkt met een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP). Paul: “In zo’n plan leggen we van alle onderdelen in een gebouw vast welk onderhoud we doen en wanneer. Daaraan koppelen we een onderhoudsbegroting. Een MJOP maakt inzichtelijk wat de klant in de loop van de tijd kan verwachten rond zijn vastgoed.” Behalve een operationeel en tactisch sterk team heeft Van Wijnen meer te bieden. “Voor de klant zijn we een technische en strategische kennispartner. Dat is van grote toegevoegde waarde. Asset managers willen hun budget zo verstandig mogelijk besteden. We zitten naast de klant aan tafel en laten zien welke keuzes er naast het wettelijk verplichte onderhoud zijn. En wat die keuzes voor de toekomst van het gebouw betekenen. Wat kun je bijvoorbeeld verwachten als je een bepaalde verduurzamingsmaatregel niet neemt? In hoeverre degradeert het gebouw dan? Of stel, je doet iets juist wel, welke impact heeft dat? Wij denken graag mee over actuele thema’s.”

Overlast signaleren

Hoe zorgvuldig een beheerplan ook is opgesteld, er kunnen altijd dingen anders gaan dan verwacht. Zo ook bij The Cube. “We hadden te weinig rekening gehouden met de impact van de omgeving”, geeft Paul aan. “In de weekenden was het pand minder goed beveiligd en werd er niet schoongemaakt. Maar we signaleerden in de algemene ruimten rommel, schade en overlast van buitenaf. Daarom adviseerden we IC Group om zowel schoonmaak als beveiliging in het weekend op te schalen. De beveiligingskosten gingen daarmee omhoog, maar de molest- en schoonmaakkosten bleven beheersbaar. Ook had die keuze een positief effect op de risicobeheersing. We adviseerden de klant om de extra kosten in de servicekosten te verwerken.”

Innovatieve systemen

Dat strategische meedenken kan voor de klant het verschil maken. “We gebruiken innovatieve systemen waarmee we een beeld krijgen van bewonersgedrag”, legt Paul uit. “Zo kunnen we bijvoorbeeld zien waar in het gebouw regelmatig gebruik wordt gemaakt van de lift. Op die plekken ligt meer rommel. Waar de lift niet komt, zoeken daklozen een plek. Met zulke input helpen we de klant keuzes te maken. Op de ene locatie is meer schoonmaak wenselijk, op de andere meer beveiliging.”

Paul Engel

Bedrijfsleider Van Wijnen Vastgoedbeheer Midden

‘Onze kracht is dat we het onderhoud benaderen vanuit de klantvraag, niet vanuit het bestek’
‘The Cube is een perfect voorbeeld van een pand dat de Van Wijnen-cirkel –ontwikkelen, bouwen, beheren – rond maakt’

Commitment

Een transparante, open samenwerking is belangrijk, merkt Paul op. “Keuzes voor onderhoud kunnen soms afhangen van wat een klant aan dienstverlening en service verkocht heeft. Daarom is het delen van informatie van belang. En ja, dat vraagt over en weer vertrouwen. Zo werken wij graag. Liefst gaan we langdurige samenwerkingen aan, met commitment van beide kanten.”

The Cube is een perfect voorbeeld van een pand dat de Van Wijnen-cirkel ontwikkelen, bouwen, beheren – rond maakt. “De afdeling Renovatie/Transformatie heeft de brouwerij op de begane grond verbouwd en ingericht, dus al onze disciplines zijn hier voorbij gekomen”, lacht Paul. Het gebouw heeft alles in zich om met de tijd mee te gaan. “Misschien wonen er over een tijd wel senioren. Wat dat betreft bewegen wij mee met de klantvraag, de markt en en technische mogelijkheden. Samen met onze klant brengen we dit gebouw naar de toekomst.’

Ontwikkelen en nieuwbouw studentenwoningen The Cube Utrecht