Vastgoedpartner zorgorganisatie Trajectum

Zorg

Beheren

Nieuwbouw

Renoveren

Eefde

Eibergen

Rekken

Trajectum
27 locaties
Locaties
Eefde en Rekken
Aandachtspunt
Orde en netheid

Samenwerken op locaties met een gevoelige doelgroep

Van Wijnen is in het oosten van het land al verschillende jaren de vastgoedpartner van zorgorganisatie Trajectum. Op de locaties in Eefde en Rekken komen onze vaklieden regelmatig over de vloer voor onderhoud, reparaties, nieuwbouw en verbouwingen. Samenwerken is in dit geval ook écht samenwerken. Rust, orde en de zorg voor een specifieke groep cliënten zijn hier nog belangrijker dan elders. Dat vergt naast het vakmanschap ook een flinke dosis inlevingsvermogen.  

Trajectum is een instelling voor mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met GGZ-behandeling en forensische zorg. Op 27 locaties in het noorden en het oosten van het land wonen, leren en werken mensen onder begeleiding. Soms ontvangen ze intensieve zorg, zoals op de gesloten locatie in Rekken. Daar worden cliënten behandeld met ernstige gedragsproblemen. De meesten van hen zijn strafrechtelijk veroordeeld, zoals ex-tbs-cliënten. Op de locatie Groot Hungerink in Eefde wonen mensen met verschillende problematiek, deels open en sommigen ook in een gesloten woongroep.

Bij zorgorganisatie Trajectum begint het met inleven en meedenken

‘Je kunt je voorstellen dat wij hier heel nauwgezet kijken met wie we samenwerken’, zegt Gert Jan Vogelsang, coördinator beheer en onderhoud bij Trajectum. ‘De zorg voor onze cliënten heeft altijd voorrang. Mensen die hier wonen zijn heel prikkelgevoelig, vaak achterdochtig, kunnen moeilijk omgaan met spanningen, vertonen onvoorspelbaar gedrag en gaan soms door kleine veranderingen in hun omgeving compleet door het lint. Met alle gevolgen van dien. Bouwwerkzaamheden zijn impactvol en kunnen onze cliënten ontregelen. Het kan zijn dat hun behandelproces zelfs tijdelijk verstoord raakt. Partijen met wie wij samenwerken moeten zich daar goed van bewust zijn en zich kunnen aanpassen aan de omstandigheden.’

Orde en netheid

Bekende en vertrouwde gezichten op het terrein zijn daarom belangrijk. Voorman Michel Kampshof en uitvoerder Thijs Luttikhold van Van Wijnen Eibergen zijn er twee van. ‘Vaak zie ik bij het begroeten van een bewoner al hoe de vlag erbij hangt’, zegt Michel. ‘De ene keer maak je een praatje en soms is het beter wat meer afstand te bewaren. Verschillende cliënten herkennen mij denk ik wel. Ik ben heel rustig van aard en blijf altijd mijzelf. Ik denk dat bewoners dat ook zo ervaren.’ Thijs: ‘Orde en netheid van werken is in elk overleg met Trajectum een belangrijk aandachtspunt. Wij geven dat ook aan onze onderaannemers mee. Verbouwen zorgt altijd voor onrust op het terrein. Het gaat erom dat je dat snapt en ervoor zorgt dat je die onrust zoveel mogelijk beperkt.’

Een meedenkende partner

Gert Jan Vogelsang hecht namens Trajectum veel waarde aan meedenkende partners. Hij is daar ook echt naar op zoek. Als hij geen klik voelt, neemt hij afscheid van een partij. Met Van Wijnen is die klik er, beaamt hij. Zo’n relatie bouwt zich gaandeweg op. In Rekken bouwde Van Wijnen Arnhem acht jaar geleden een woongebouw met 56 cliëntkamers. Dat is het startpunt geweest voor een langdurig partnerschap, waarbij Van Wijnen Eibergen inmiddels verschillende uitbreidingen, renovaties en verbouwingen op de terreinen in zowel Rekken als Eefde heeft gerealiseerd. Vorig jaar werden op Groot Hungerink twee gebouwen – Flier 1 en 2 – aan een metamorfose onderworpen. Daar wonen nu acht cliënten met risicovol en onvoorspelbaar gedrag in zelfstandige appartementen met een gezamenlijke woonkamer en een kleine tuin. Van Wijnen bouwde er ook een wintertuin, een tuinkas, om te werken en te relaxen. Afgelopen voorjaar werd een kleine zorgafdeling in Rekken verbouwd en opgeleverd.

Vroeg aan tafel

In onze samenwerking vind ik vier dingen heel belangrijk’, zegt Gert Jan. ‘Transparantie, een klik met onze zorg, ad hoc kunnen acteren en afspraken nakomen. In principe zijn die dingen voor mij zwaarwegender dan het financiële plaatje onderaan de streep. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat we daar niet naar kijken, maar het is fijn als je partners hebt die snappen waar ze aan het werk zijn, met wie je in alle openheid kunt overleggen en samen de stappen in het proces doorloopt. Bij grote verbouwingen zit Van Wijnen daarom al heel vroeg in het traject aan tafel.’

Thijs haakt in: ‘Ik moet daarvoor een compliment maken aan Trajectum. Zij laten ons echt al snel meedenken. Ik vind het mooi hoe zij hierin staan en hoe we daar samen in optrekken. Hoe vaak maken wij niet mee dat plannen en bestekken al bij aanvang van een opdracht in beton gegoten zijn. Hier niet. Bij Trajectum mogen wij meedenken, advies geven, kritisch zijn en zelfs een beetje bijsturen als dat nodig is. Dit soort werkrelaties geven je vertrouwen. Je kunt gesprekken open voeren om samen te werken aan kwaliteit en een goed resultaat voor beide partijen.’

Flexibel zijn en meebewegen

Korte lijnen, die term hoor je vaak als Gert Jan, Thijs en Michel op een zomerse junidag in Eefde over het terrein van Groot Hungerink lopen. Het lijkt een dooddoener, maar die korte lijnen zijn de basis van het partnerschap. De mannen begrijpen elkaar, hebben al heel wat projecten samen gedaan en snappen elkaars rol. Die korte lijnen werken niet alleen bij grote verbouwingen, maar juist ook bij ad hoc-klussen die nogal eens voorkomen op de locaties van Trajectum. ‘Storingen’ noemen ze dat. ‘Dat gaat van kleine onderhoudsklussen tot acute reparaties’, vertelt Michel. ‘Het komt geregeld voor dat cliënten hier wat vernielen in een wilde bui. Het is ongelooflijk hoe ze sommige dingen kapot kunnen krijgen, maar het gebeurt. Ramen, deuren, plafonds, kozijnen. Nog niet zolang geleden had iemand zijn kamer in brand gestoken. Dat is dan een ingrijpende klus die niet kan wachten. Wij zorgen dat we dan snel aan de slag kunnen. En ja, soms komen we ondanks gepland werk voor een dichte deur te staan, omdat een cliënt het niet ziet zitten dat je bij hem aan de slag gaat. Ook dat komt voor. Dan moet je flexibel zijn en meebewegen.’ Gert Jan: ‘Dat bedoel ik met aanvoelen en begrijpen waar je bent. In een samenwerking ben ik vooral daarnaar op zoek en dat wil ik bij partners met wie wij werken ook continu proeven.’

Ook op zoek naar een vastgoedpartner voor jouw zorgorganisatie?

Neem contact op met Marleen Mokkink, vestigingsdirecteur Van Wijnen Eiberg