Stanislascollege

Leren

Onderwijs

Werken

Nieuwbouw

Renoveren

Rijswijk

Zuid-Holland

Aantal leerlingen
520
Certificaat
Gezonde school
Oppervlakte
11.000 m2
Opdrachtgever
Lucas Onderwijs, Den Haag
Architect
Inbo, Amsterdam

Een gedeelte renoveren en een gedeelte nieuw bouwen. Dat bleek dé oplossing voor het verouderde Stanislascollege in Rijswijk. Samen met architectenbureau Inbo toverden we het gebouw om in een vernieuwde leerplek voor vmbo- en praktijkonderwijs (PRO). Bínnen budget.

“Ik ben blij met de komst van twee Stanislasscholen in dit prachtige gebouw.”

Wethouder Dierdorp

Nieuwbouw en renovatie schoolgebouw

Het schoolgebouw van het Stanislascollege dateert uit de jaren vijftig en was nodig aan vervanging toe. Er was echter niet genoeg budget voor volledige nieuwbouw. Met die uitdaging schreef het Stanislascollege een prijsvraag uit voor een design & build procedure. Samen met Inbo pakten we de handschoen op en vertaalden we de wensen van het Stanislascollege naar een slim concept: een combinatie van gedeeltelijke nieuwbouw en renovatie. De vernieuwde school beschikt over twee gescheiden afdelingen: een vmbo en praktijkonderwijsafdeling (PRO). De afdelingen hebben elk een eigen ingang, een eigen buitenruimte en eigen lokalen. De praktijklokalen worden gedeeld.

Supermarkt

Samen doen

Het schoolgebouw voldoet weer volledig aan de huidige eisen van het onderwijs. Maar nog belangrijker: het plezier voor een beroepspraktijkopleiding straalt ervan af. De school heeft een actief techniekplein, een zorg- en welzijnafdeling, een kas, buitentheater, economiegedeelte en een autopoets-afdeling. In het gebouw bevinden zich ook een lunchroom en een winkel met buurtfunctie. In al deze praktijkruimten komen het vmbo en PRO samen. De synergie die daar ontstaat, streefden we ook in de ontwerp- en uitvoeringsperiode na. ‘Samen doen’ stond bij alle partijen centraal. En dat resulteerde in eigentijds gebouw met mooie praktijklokalen en moderne faciliteiten. De manier waarop we de buurt bij de werkzaamheden betrokken, noemde wethouder Dierdorp “een waar voorbeeld”.

“Energiezuinigheid is een belangrijk aandachtspunt geweest bij de totstandkoming van de verbouwplannen.”

De heer Loogman – Algemeen directeur Stanislascollege

Flexibel en veranderbaar

We maakten het gebouw in meerdere opzichten toekomstbestendig. Zo is de indeling van het gebouw gericht op flexibiliteit en veranderbaarheid. Ook pasten we diverse energiezuinige maatregelen toe, zoals zonnecollectoren en isolatie. Renovatie schoolgebouw geslaagd!